Gå til hovedinnhold

Bentiske ressurser og prosesser


Fotografi fra havbunnen med taskekrabbe, sjøstjerne og kråkebolle.

Taskekrabbe (Cancer pagurus) i habitat på havbunnen.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

Hovedarbeidsområder

  • Optimal og bærekraftig forvaltning av skalldyr
  • Effekter av fiskeri på økosystemer
  • Effekter av havbruk, oljeutvinning, gruveaktivitet på naturlige økosystemer
  • Havbeite, skalldyr
  • Økologiske effekter og spredning av introduserte bentiske arter

Ressurser

Faggruppen har ca. 40 tilsatte (forskere, teknikere, stipendiater og studenter) fordelt på Havforskningsinstituttets avdelinger i Tromsø, Bergen, Austevoll og Flødevigen. Gruppen har et bredt nettverk til universitets- og sektorforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelord
Reke, kongekrabbe, hummer, sjøkreps, kamskjell, amerikansk hummer, snøkrabbe, taskekrabbe, svamper, akvakultureffekter.