Gå til hovedinnhold

Forskning

Havforskingsinstituttet forskar på alt frå sjømaten vi et til dei minste detaljane i dei marine økosystema. Vi bruker også store ressursar på akvakulturforsking og utvikling av ny teknologi. Fartøy, laboratorium og stasjonar blir nytta til å samle inn data som dannar grunnlag for forsking og vitskaplege råd.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Modeller og modellering

Modeller gir en forenklet beskrivelse av virkeligheten, og brukes til å skaffe utfyllende informasjon i kombinasjon med observasjoner. Modeller kan dessuten brukes til å beskrive noe som er vanskelig eller umulig å måle direkte. Ved Havforskningsinstituttet er modeller viktige for å forstå havstrømmene, fiskebestander, havbruk, lakselus eller økosystemer.

Forskningsdata

Havforskingsinstituttet samlar kontinuerleg inn store datamengder frå alle norske havområde. Data blir samla inn både med våre eigne og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målingar, glidere med meir. 

Søk i databasen til NMDC

 

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 23 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Publikasjoner fra Cristin

Mapping and Characterizing Eelgrass Meadows Using UAV Imagery in Placentia Bay and Trinity Bay, Newfoundland and Labrador, Canada.

Sneep, Aaron; Devillers, Rodolphe; Robert, Katleen; Le Bris, Arnault; Edinger, Evan. 2024, Sustainability.

Les mer i Cristin

The impact of functional feed on Atlantic salmon (Salmo salar) systemic immune response to high and low levels of sea lice infection (Lepeophtheirus salmonis) and co-infection with infectious salmon anemia virus.

Carvalho, Laura; Whyte, Shona; Purcell, Sara; Hay, Tyson; Taylor, Richard; Balder, Rachel; Gagne, Nellie; Dalvin, Sussie Trine; Fast, Mark. 2024, Comparative Immunology Reports.

Les mer i Cristin

Post-mortem ‘soft flesh’ in three commercial fish species from off Atlantic Morocco associated with the myxosporean parasites Kudoa thyrsites and K. encrasicoli (Myxozoa).

Giulietti, Lucilla; Benallal, Mohamed Reda; Cipriani, Paolo; Bao Dominguez, Miguel; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Storesund, Julia Endresen; Levsen, Arne. 2024, International journal of food microbiology.

Les mer i Cristin

Post-mortem tissue migration of Anisakis simplex (s.s.) larvae (Nematoda: Anisakidae) in three commercially harvested fish species from the Northeast Atlantic: The role of storage time and temperature.

Cipriani, Paolo; Giulietti, Lucilla; Bao Dominguez, Miguel; Palomba, Marialetizia; Mattiucci, Simonetta; Levsen, Arne. 2024, Food Control.

Les mer i Cristin

Population structure and history of North Atlantic Blue whales (Balaenoptera musculus musculus) inferred from whole genome sequence analysis.

Jossey, Sushma; Haddrath, Oliver; Loureiro, Livia; Weir, Jason T.; Lim, Burton K.; Miller, Jacqueline; Scherer, Stephen W.; Goksøyr, Anders; Lille-Langøy, Roger; Kovacs, Kit M. mfl.. 2024, Conservation Genetics.

Les mer i Cristin