Gå til hovedinnhold

Tema: Nybygg på Dokken


illustrasjon som viser et skip ved siden av en kaipromenade med yrende folkeliv

Nærhet til dyphavskai har vært sentralt for valg av tomt til nybygget.

Fotograf: Asplan Viak

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i et nytt bygg på Dokken i Bergen frem mot 2033.

Hovedkvarteret til Havforskningsinstituttet er spredt over ni dels utdaterte bygg på Nordnes i Bergen. Derfor vedtok regjeringen i 2020 at HI og våre "naboer" i Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i et nybygg på Dokken.

Nybygget skal legge til rette for havforskning- og forvaltning som sørger for at Norge og havbyen Bergen kan ha en verdensledende posisjon på feltet også i fremtiden.

Det skal sette oss i stand til å 

  • fortsette å dokumentere at norsk sjømat er trygg og sunn
  • gi gode, kunnskapsbaserte råd om utnyttingen av fiskeriressursene
  • holde tritt med økt etterspørsel etter data fra havet
  • utvikle og gi råd om løsninger på utfordringene til havnæringene, som det er forventet flere av

Skal kickstarte hele Dokken

Samtidig skal samlokaliseringen fungere som en identitetsskapende katalysator for utvikling av resten av havbydelen i Bergen.

Statsbygg leder prosessen rundt nybygget på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Statsbygg utreder også muligheten for å få til en samlokalisering med Akvariet i Bergen sitt planlagte Verdenshavsenter O. 

HI og Akvariet deler i dag på infrastruktur for vannforsyning og lignende.

Hvor på Dokken

Bergen kommune har tildelt prosjektet tomt A på bildet. Dette ligger i "hjertet av Dokken" – delområdet som i stor grad skal utvikles i den første av tre faser: 2023-2035.

dronefoto med piler som viser de ulike områdene på Dokken
Nybygget skal etter planen ligge på tomt A i delområdet Dokkeskjæret–Jekteviken. Området skal utvikles tidlig. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Statsbygg er i forhandling med Bergen kommune om opsjon på kjøp av tomten. Den endelige tomteavgrensningen er ikke endelig bestemt.

Det tilstøtende Havnelageret er i arealstrategien for Dokken allerede tiltenkt som offentlig tilgjengelig/allment kulturformål, mulig nytt Verdenshavsenter.

Nærhet til kai har vært sentralt

Havforskningsinstituttet drifter et nasjonalt forskningsrederi med egne forskningsskip, innleide fiskefartøy og havforskningsdroner som til enhver tid skal sikre viktige data fra havet.

Også Fiskeridirektoratet har båter de bruker når de kontrollerer fiskeriene.

Dyphavskai med kort vei til laboratoriene har vært sentralt for plasseringen av nybygget. 

Andre viktige funksjoner i bygget er vanlige laboratorier og våtlaboratorier, der det holdes fisk og andre organismer. Labene er utstyrt med avansert og følsomt utstyr, og krever mye komplisert infrastruktur.

Nybygget skal huse rundt 1200 ansatte fra HI og Fiskeridirektoratet.

Statsbygg jobber for innflytning i 2031 med to års prøvedrift. Men det hviler på mange andre prosesser rundt Dokken i Bergen kommune, slik som flytting av godshavnen.

Fakta fra Statsbygg

  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Bruker: Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.
  • Byggherre: Statsbygg.
  • Forventet kostnad: 3,18 mrd. kroner (2020) –  byggeprosjekt 2,546 mrd. / brukerutstyr 634 millioner.
  • Asplan Viak AS er konsulent i forbindelse med tomteavklarings- og reguleringsprosessen på Dokken.
  • Forprosjektet er forventet ferdig i 2025.

Finn mer teknisk fakta og kontaktinfo på Statsbygg sine temasider.