Gå til hovedinnhold

Statsbygg henter Henning Larsen Architects til Bergen


Flyfoto over Dokken med tekst som viser hvor de tre aktuelle tomtene ligger

Forprosjektet omfatter prosjektering av et laboratorie- og kontorbygg på ca. 40.000 kvm på tomt A på Dokken i Bergen. (Foto: Asplan Viak)

Fotograf: Asplan Viak

Statsbygg har inngått avtale med Henning Larsen Architects AS som arkitekt til forprosjektet Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Oppdraget går i hovedsak ut på å utvikle et bygningskonsept og byggets arkitektoniske uttrykk med god stedstilpasning, og å utvikle og detaljere kontorarbeidsplassarealer med fellesarealer.

Statsbygg har opsjon på å kunne ta med Henning Larsen Architects videre i prosjektets gjennomføringsfase.

Oppdraget skal utføres i tett samarbeid med de øvrige rådgiverne i prosjektet og de som skal bruke bygget på Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått erfarne Henning Larsen Architects om bord i denne viktig fasen av forprosjektet, sier prosjekteier Merete Hoff i Statsbygg.

– Samlokaliseringen er den første byggestenen i utviklingen av den nye bydelen på Dokken. Dette er et av de viktigste prosjektene i Norge, som vi ser fram til å utvikle videre, uttaler seniorarkitekt og prosjektdirektør i Henning Larsen, Lars Jarle Nore.

– Vi er stolte over å få jobben, og gleder oss til å bidra inn dette kompetente teamet av rådgivere. Sammen med Statsbygg og Bergen by skal vi realisere dette fantastiske prosjektet, som virkelig blir en dynamo for fremtidens havneområde, sier Kasper Kyndesen, Design Director Norway, Henning Larsen.

Forprosjektet omfatter prosjektering av et laboratorie- og kontorbygg på ca. 40.000 kvm. Laboratoriene med spesialarealer utgjør ca. 60 prosent av bygget.

Store deler av laboratoriebygget vil omfatte våtlaboratorier hvor det skal drives forskning på levende fisk og andre sjødyr, herunder også smittet fisk. Forskningen som skal foregå her, har stor betydning for havbruksnæringen i Norge og er viktig for å bidra til en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene.

Forprosjektet har pågått i ca. tre år og er planlagt ferdigstilt i 2025.

Denne saken er gjengitt fra Statsbygg sin nettside.