Gå til hovedinnhold

Øystein Brun

%C3%98ystein Brun
Avdelingsdirektør
Telefon: 99092821
Avdeling: Teknisk infrastruktur

Arbeidsområde

Avdelingsdirektør for Avdeling Teknisk infrastruktur

Avdeling for Teknisk infrastruktur forvalter Havforskningsinstituttets stasjoner mot en moderne og relevant infrastruktur for forskning og rådgiving på høyt nivå. Videre har avdelingen ansvar for IT-seksjonen og intituttets IKT infrastruktur. På denne måten bidrar avdelingen til å danne grunnlaget for en god forskningsbasert ressursforvalting.

Hovedoppgaver

- Nye bygg blant annet i Bergen
- Vedlikeholde og utvikle infrastrukturen i takt med Havforskningsinstituttets mål, gjennom en forsvarlig forvaltning av anlegg og materiell.

- Sikre, gjennom fokus på systematisk HMS-arbeid, at alle som jobber på og som er brukere av laboratorier og stasjonene har en trygg og god arbeidsplass.
- Sikre at det tas miljøhensyn, slik at miljø- og naturgrunnlaget for fremtidige generasjoner ikke forringes.
- Planlegge en god utnyttelse av anleggene samt støtte og gjennomføre forsøk.
- Bidra til at Havforskningsinstituttet er en attraktiv og foretrukket forskningsinstitusjon, både for arbeidstakere og for samarbeidspartnere.
- Etablere rutiner, metoder og verktøy som sikrer kontinuerlig forbedring i driften av stasjonene.
- Etablere gunstige avtaler med alle leverandører som leverer varer og tjenester til avdelingen.
- Styringssystem for arbeidsbåter, droner, felt, forsøksdyr mm.

Innbefatter:

Stasjon Tromsø
Seksjon Infrastruktur Bergen
Forskningsstasjonen Austevoll
Forskningsstasjonen Flødevigen
Forskningsstasjonen Matre
Seksjon Servicefunksjoner

I tillegg kommer feltsatsjonene.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)