Gå til hovedinnhold

Ikke snubl på målstreken til en historisk mulighet


dronefoto med piler som viser de ulike områdene på Dokken

Nybygget skal etter planen ligge på tomt A i delområdet Dokkeskjæret–Jekteviken. Området skal utvikles tidlig.

Fotograf: Asplan Viak

Kronikk i BA 7. mars 2024: Nybygget med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken får wow-faktoren som kan bremse hjerneflukt til Oslo.

Vi ser med uro på stadig nye hindre for å få realisert prosjektet på Dokken – senest tomtesalg og flytting av havnen.

Alle utviklingsprosjekter lever farlig for tiden. Desto viktigere er det at de som sitter med beslutningsmakten sier høyt og tydelig: Vi skal ha Havforskingen og Fiskeridirektoratet på Dokken. Og at handling følger ordene. For Bergen vil få til de grader igjen for investeringen.

Det er vanskelig å sette tall på verdien av kompetansemiljøene, kunnskapen om havet og god forvaltning, men det er et stort antall milliarder hvert eneste år.

På Dokken skal vi i samme bygg som Fiskeridirektoratet, men kanskje like viktig: Der blir Havforskningsinstituttet endelig samlokalisert med seg selv. Vi går fra dagens 9 (!) bygg med ulik beliggenhet og varierende beskaffenhet til én adresse. Bare det vil gi en formidabel gevinst.
     
Samlokaliseringen av de to institusjonene på Dokken oppfyller mange behov. Fremtidsrettede løsninger og avansert infrastruktur vil effektivisere og løfte dagens havforsking og -forvalting til nye høyder. Men nybygget byr også på en bonus for Bergen: Det blir en attraktiv arbeidsplass for unge fra hele landet, som ellers ser seg til Oslo når mastergraden er i boks.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet utgjør langt over 1000 arbeidsplasser for forskere, teknikere, byråkrater, renholdere, sjøfolk, teknologer, jurister, økonomer og rørleggere. Sist vi talte opp kunne Havforskningsinstituttet notere seg for 90 ulike yrkesbakgrunner. Fiskeridirektoratet har rundt 40 yrkestitler; inkludert et av landets mest spennende juridiske havforvaltningsmiljøer.

Om ti år vil havforskningen se annerledes ut enn i dag. Langt mer av aktivitetene våre blir virtuelle og fjernstyrte. Havområdene vil leve digitalt på forskernes datamaskiner. Selvgående droner, ulike undervannsfarkoster og satellitter samler data som de sender hjem fortløpende. Trafikken blir overvåket av operatører i en operasjonssentral. Datamengdene analyseres og tilgjengeliggjøres fortløpende. Med nybygget på Dokken kan Bergen få sitt svar på Google Campus.

Utviklingen har begynt, men det fulle potensialet kan vi først ta ut i lokaler som er designet for det fra grunnen av. I tillegg til dagens store mangfold i yrkesgrupper, kommer vi til å trenge og tiltrekke oss helt nye typer kompetanse.
 
Det er en kjensgjerning at de med ettertraktet utdanning kan velge og vrake i dagens arbeidsmarked. Og som regel velger de attraktive arbeidsplasser i Oslo. La oss gi dem grunner til å velge Bergen.

Samlokaliseringen mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet skal være en katalysator for hele den nye bydelen på Dokken, som operahuset var for Bjørvika. Det er mange som kan tenke seg å arbeide i en snakkis.  Å gå på jobb i et splitter nytt, sentralt beliggende bygg betyr noe. De unge ser etter spennende og meningsfulle oppgaver og konkurransedyktig lønn, men også hengekøyer, bading fra kaien i lunsjen og "after work" i en kantine/bistro med stil.

Bygget blir konstruert for å fremme tverrfaglige og prosjektbaserte arbeidsmetoder, og skal spille på lag med omgivelsene og nabovirksomhetene. Det blir drømmearbeidsplassen for sekstenåringene som nå velger utdanningsløp og er klare for arbeidsmarkedet om en tiårs tid. Da bør bygget stå ferdig til å ta imot dem.
      
Vi håper at kommunen og staten raskt kommer til en enighet i sine forhandlinger om kjøp av tomten ved havnelageret, og at det blir penger til overs til å gjøre bygget så unikt som det er planlagt. Vi har en totalpott å forholde oss til – jo mer som går til tomtekjøpet, jo mindre blir igjen til bygget.
 
Raske avklaringer haster; det som avgjøres nå kommer havbyen til gode de neste hundre år.