Gå til hovedinnhold

Oktober

Resultat: (26)dekket på en båt i fart med en blå fjord og snøkledde fjelltopper i bakgrunnen

Førdefjorden: Dei minste partiklane kan føre til større spreiing enn det tillatne

31.10.2023

– Vi meiner desse resultata underbyggjer at sjødeponi ikkje ein berekraftig bruk av Førdefjorden, seier forskingsdirektør. Representanter fra sameksistensutvalget samlet på en brygge på Nordnes

Sameksistensgruppa diskuterer framtida for havvind

30.10.2023

OED si sameksistensgruppe møttest i Bergen for siste forskingsnytt og diskusjonar om følgjene av havvindsutbygging på norsk sokkel.fersk sjømat i disk

Skal vurdere risikoen og fordelene ved å spise sjømat

30.10.2023

HI-forskere har kartlagt hva vi vet om helse og sjømat - fra alle verdenshjørner. kvinne og mann holder frem en pyramide

Tester nye metoder for å drepe havnespy

26.10.2023

I Haugesund havn har havforskerne startet forsøk med bruk av brent kalk for å drepe havnespybåt på sjøen med en nise fanget i fiskegarn - garnet henger langs skutesiden
kronikk

Pingerpåbudet i Vestfjorden virker

24.10.2023

Kommentar i Fiskeribladet 12.10.2023: Det er bare ved god dokumentasjon på at bifangsten går ned, at en kan være trygg på at amerikanerne ikke slutter å kjøpe norsk torsk.mennesker viser frem arkivdata

Har sluppet 33 år lang tidsserie med forskningsdata

24.10.2023

Nå er viktige havdata fra 1990 til 2022 gjort tilgjengelig for allmennheten.selvgående fartøy i hardangerfjorden med forskningsskip i bakgrunnen

Nytt selvgående forskningsfartøy testes i Hardangerfjorden

23.10.2023

De ubemannede båtene skal møte økende behov for forskningsdata – også til havs.En hummer som blir målt

Hummarsesongen: Fangstar over snittet fleire plassar

19.10.2023

Det kan skuldast fleire ting. Den langsiktige trenden er likevel at bestanden er svært låg. Undervannsbilde av lakser som svømmer rundt i en merd

Breibandsekkolodd: Kor stor er laksen?

19.10.2023

Forskarane skal bruke breibandsakustikk til å få eit betre bilete av fisken som sym i havet.mann med hendene i kryss som smiler, står foran kasser med not og garn, teksten Ny sesong står skrevet ved hodet hans

Ny sesong av Havpodden

18.10.2023

Podden for alle som elsker havet, er tilbake. Foto tatt bakover i båt. Viser sjøen og en snurrevad på vei ut.

Lovande makrellfangstar med snurrevad

17.10.2023

Forskarane blei med på forsøksfiske ved Karmøy og Lista.Loddefangst som ligger på et bord.

Høyeste lodderåd siden 2018

16.10.2023

Havforskerne anbefaler en kvote for lodde i Barentshavet på 196.000 tonn neste år.Deler av vraket på litt avstand.
HI-historie

Fann ukjent ubåt-vrak frå 2. verdskrig

16.10.2023

Etter over 80 år på havbotnen er det som truleg er vraket av den britiske ubåten HMS Thistle oppdaga utanfor Rogaland. Rødt naust ved havet, båt ligger på blikkstille vann med lave fjell i bakgrunnen.
kronikk

Framtidas matproduksjon og arealbruk i nord

12.10.2023

Mat nok til hele verdens befolkning er en stor utfordring. Kan Nord-Norge diske opp med noen nye retter og produksjonskonsepter til framtidas meny?Blikkstille hav, horisont i bakgrunnen og solstråler som kommer gjennom skylaget
HI-historie

Slik oppdaget mennesket den naturlige lyden i havet

11.10.2023

I hovedrollene: en bitte liten reke, den amerikanske marinen og to menn på Genevesjøen i 1826.svart/hvitt-foto av skipet Nordvard

Sjekket oljeforurensning i Mossesundet etter lekkasje fra krigsvrak

09.10.2023

– Ubetydelig miljøpåvirkning fra lekkasje, men Mossesundet er sterkt forurenset fra andre kilder.
to menn i båt

Dypdykk i kamskjellbestandene på Vestlandet

06.10.2023

Det høstes ukjente mengder kamskjell på Vestlandet. Nå har HI startet opp overvåking av skjellene.båt på sjøen med en nise fanget i fiskegarn - garnet henger langs skutesiden

Obduksjon av niser frå garn: Hadde parasittar frå topp til tå, men levde fint med det

05.10.2023

Dei 61 undersøkte nisene hadde ulike parasittar som gav dei både lungebetennelse, magesår og knutar i levra.Norsk vårgytende sild (nvg-sild)
kronikk

Dette er årsaken til at kvoterådet på nvg-sild går ned

04.10.2023

Kronikk i Fiskeribladet 30. september 2023. Det er 36 år siden gytebestanden var så lav som nå.Tang og tare
kronikk

Potensial og utfordringer ved økt bruk av tang og tare

03.10.2023

Tang og tare-bruk i mat og fôr forutsetter også full kontroll på nivå av tungmetaller og jod.Foto av en fisk som hviler på bunnen.

Lite virussmitte i utvandrande villaks

03.10.2023

Også i år blei det funne lite smitta fisk.hummerunge i hånd

På sporet av det store uløste hummermysteriet

02.10.2023

I over hundre år har havforskerne prøvd å finne ut hvor de små hummerne lever.fiskebåter liggende langs kaien, med snøkledd fjell i bakgrunnen

Fiskeriforvaltning bevarer marin natur

19.10.2023

Reguleringene av norske fiskerier bidrar til å bevare marin natur og mangfold. Hummer blir holdt i en hånd
kronikk

Vi kan berge hummeren, men det betyr store kutt i fisket

04.10.2023

Kronikk i Dagens Næringsliv, 28. september 2023: Skal vi gjenoppbygge bestanden, kan vi ikke pepre kysten med teiner.En øyepål under vann.

Nedgang i kvoterådet for augepål

09.10.2023

Dårleg rekruttering fører til at ICES tilrår redusert fangstkvote for augepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.not i bølgete hav med mange måser flyende rundt

– Hav og kyst står overfor en betydelig risiko

09.10.2023

– Usikkert hvilke konsekvenser det får for næringsliv og samfunn.