Gå til hovedinnhold

Utsortering av hai og tunfisk i pelagisk fiske - Toktrapport nr. 17 - 2021

— Toktrapport fra forskningstokt med MS Morten Einar – ISSN 15036294/Nr. 17-2021

Forfatter(e): Olafur Arnar Ingolfsson (HI)

Sammendrag

Formål
I pelagisk trålfiske forekommer fangster av storvoksne fisker og pattedyr; håkjerring, håbrann, tunfisk, springere mm. Etter avsluttet hal pumpes fangsten ombord fra trålsekken. De minste «storfisk» individene vil kunne pumpes ombord, pumpen vil som regel knekke ryggen på de og i noen tilfeller kappes de i to. Større individer (over 1.5-2 m lengde, pumper varierer fra båt til båt) vil klogge pumpene. Dødelighet av disse artene etter fangstprosessen antas høy. Mange av disse artene er fredet. Formål med toktet er å teste en teknisk innretning i pelagisk trålfiske etter vassild, for å få ut stor fisk og pattedyr, uten tap av målarten.

Oppsummering og observasjoner

  • Korte leis på fangstutslippet skapte problemer, leistauene på sekk og trål er svakere og relativt slakke, belastning fra sekken/fangsten overføres til leistauene. 
  • Utslippshullet ser fint ut. 
  • Kvadratmaskepanelet står fint ser det ut som, i første hal. Har inntrykk at etter at bendsl på leistau slitnet at seksjonen kan være litt skeiv med ujevn lengde på leistau. Ikke godt oversiktsbilde kvadratmaskepanel.
  • Det viste seg å være vanskelig å få matten til å tette åpningen, tre mislykkede forsøk gjort. 3-4 kg fløyt er for lite. Uhell ved forsøk med fløyt for å strekke tau for å presse matten opp gjør at det er vanskelig å vurdere potensialet. 
  • Vassild passerer lett gjennom 600 mm maske, men inntrykket er at de bør være av kraftigere materiale enn 5 mm nylon. Fare for at det slitner eller at hai kan vaser seg fast. 
  • Det korte ledepanelet foran i seksjonen er trolig unødvendig, ser ikke ut som det klarer å presse fisken opp. 
  • Mengde vassild i kvadratvinduer på toppanel forteller at vi kan regne med samme problem med utslippsåpningen oppe.