Gå til hovedinnhold

Olafur Arnar Ingolfsson

ingolfsson
Forsker
Telefon: 98476754
Avdeling: Fangst

Arbeidsområde

Arts- og størrelsesseleksjon i kommersielt fiske, hovedsakelig trål og snurrevad, fangsteffektivitet og fangstbegrensning i trål og snurrevad.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Quantifying fish escape under a bottom trawl

Vang Y. Nguyen, Shannon M. Bayse, Haraldur Arnar Einarsson, Ólafur Arnar Ingólfsson
Fisheries Research 267
2023

Inferring fish behaviour at the trawl mouth from escape location

Vang Y. Nguyen, Shannon M. Bayse, Haraldur Arnar Einarsson, Ólafur Arnar Ingólfsson
PeerJ 11
2022

Increasing catch efficiency for Nephrops in deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fisheries

Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen, Manu Sistiaga, Bent Herrmann, Liz Beate Kolstad Kvalvik
Fisheries Research 254
2022

A catch limitation device to avoid excessive catches in the blue whiting (Micromesistius poutassou) Northeast Atlantic pelagic trawl fishery

Ólafur Arnar Ingólfsson, Michael Breen, Shale Rosen, Manu Sistiaga, Terje Jørgensen, Dagfinn Lilleng, Jostein Saltskår, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Sigurd Hannaas, Hermann Pettersen
Frontiers in Marine Science 9
2021

Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea

Odd Børre Humborstad, Lasse Krøger Eliassen, Sten Ivar Siikavuopio, Svein Løkkeborg, Ólafur Arnar Ingólfsson, Ann Merete Hjelset
Marine Pollution Bulletin 173 p. 1-7
2021

Bycatch reduction in the deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fishery by increasing codend mesh openness

Nadine Jacques, Hermann Pettersen, Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Ólafur Arnar Ingólfsson, Manu Berrondo Sistiaga, Roger B. Larsen, Jesse Brinkhof, Vela Eduardo Grimaldo, Jure Brčić, Dagfinn Lilleng
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2021

Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea

Odd Børre Humborstad, Lasse Krøger Eliassen, Sten Ivar Siikavuopio, Svein Løkkeborg, Ólafur Arnar Ingólfsson, Ann Merete Hjelset
Marine Pollution Bulletin 173, Part A p. 1-7
2021

Artificial light improves size selection for northern shrimp (Pandalus borealis) in trawls

Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen, Manu Berrondo Sistiaga, Liz Beate Kolstad Kvalvik
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2021

Development and evaluation of dynamic catch control devices in the demersal seine fisheries for cod (Gadus morhua)

Ólafur Arnar Ingólfsson, Odd Børre Humborstad, Keno Ferter, Shale Rosen
Journal of Ocean Technology 16 p. 92-106
2021

Bycatch reduction in the deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fishery with a large mesh top panel

Kristine Cerbule, Nadine Jacques, Hermann Pettersen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Bent Herrmann, Eduardo Grimaldo, Roger B. Larsen, Jesse Brinkhof, Manu Sistiaga, Dagfinn Lilleng, Jure Brčić
Journal for Nature Conservation 61 p. 1-8
2021

Surface selection of haddock and cod in the Norwegian demersal seine fisheries

Ólafur Arnar Ingólfsson, Odd Børre Humborstad, Svein Løkkeborg
ICES Journal of Marine Science
2021

Improving species and size selectivity in the Baltic cod trawl fishery with two simple codend designs

Niels Madsen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Hans Nilsson, Petri Suuronen
Fisheries Research 236
2020

Relative size selectivity of a four-panel codend with short lastridge ropes compared to a flexigrid with a regular codend in the Barents Sea gadoid trawl fishery

Ólafur Arnar Ingólfsson, Jesse Brinkhof
Fisheries Research 232
2020

Relative size selectivity of a four-panel codend with short lastridge ropes compared to a flexigrid with a regular codend in the Barents Sea gadoid trawl fishery

Ólafur Arnar Ingólfsson, Jesse Brinkhof
Fisheries Research 232
2019

Selective flatfish seine: A knee-high demersal seine barely catches cod

Ólafur Arnar Ingólfsson, Odd Børre Humborstad, Svein Løkkeborg
ICES Journal of Marine Science 76 p. 1200-1208
2019

Shorter trawls improve size selection of northern shrimp

Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2018

Sequential codend improves quality of trawlcaught cod

Jesse Brinkhof, Stein Harris Olsen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Bent Herrmann, Roger B. Larsen
PLOS ONE 13:e0204328 p. 1-14
2017

The effects of hook and bait sizes on size selectivity and capture efficiency in Icelandic longline fisheries

Olafur Ingolfsson, Haraldur Arnar Einarsson, Svein Løkkeborg
Fisheries Research 191 p. 10-16
2016

Predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square mesh codends for demersal seining: A simulation-based approach

Bent Herrmann, Roger Larsen, Manu Sistiaga, Nina A.H. Madsen, Eduardo Karl G. Grimaldo Aarsæther, Olafur Arnar Ingolfsson
Fisheries Research 184 p. 36-46
2016

Predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square mesh codends for demersal seining: A simulation-based approach

Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Manu Berrondo Sistiaga, Nina Madsen, Karl Gunnar Aarsæther, Eduardo Grimaldo, Olafur Ingolfsson
Fisheries Research 184 p. 36-46
2011

The effect of forced mesh opening in the upper panel of a Nephrops trawl on size selection of Nephrops, haddock and whiting

Ingolfsson, Olafur Arnar
Fisheries Research 108 p. 2018-222
2007

Escape mortality of cod, saithe, and haddock in a Barents Sea trawl fishery

Olafur Arnar Ingolfsson, Aud Vold Soldal, Irene Huse, Mike Breen
ICES Journal of Marine Science 64(9) p. 1836-1844
2006

Size selection of cod by rigid grids—Is anything gained compared to diamond mesh codends only?

Terje Jørgensen, Olafur Ingolfsson, Norman Graham, Bjørnar Isaksen
Fisheries Research 79 p. 337-348
2006

Escapement of gadoid fish beneath a commercial bottom trawl: Relevance to the overall trawl selectivity

Olafur Arnar Ingolfsson, Terje Jørgensen
Fisheries Research 79 p. 303-3012

Faglige foredrag

2019

Kvantesprang for hysa - levendelevering

Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Silje Kristoffersen, Anette Hustad, Karsten Heia, Stein Harris Olsen, Sjurdur Joensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Tom Ståle Nordtvedt
FHFs hvitfiskseminar – kvalitet i alle ledd
2018

Levende levert hyse gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Silje Kristoffersen, Anette Hustad, Karsten Heia, Stein Harris Olsen, Sjurdur Joensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Tom Ståle Nordtvedt
2018

Kort reketrål og modifiserte sekker for størrelsesseleksjon

Ingólfsson, Ó.A., Jørgensen, T.
Konferens om framtidens räkfiske i Skagerrak och Nordsjön den 7 september 2018 Smögen, 07. september 2018 p. 19
2018

Reducing trawl length improves size selection in the Northern Shrimp fisheries

Ingólfsson, Ó.A., Jørgensen, T., Kvalvik, L.
ICES-FAO WGFTFB meeting Hirtshals, 05. juni 2018
2016

Størrelsesseleksjon i rekefisket -kort reketrål

Olafur Ingolfsson, Terje Jørgensen, Guldborg Søvik
Seminar om utkastreduserende tiltak i fiske med reketrål i Nordsjøen og Skagerrak
2016

Fangstkontroll i snurrevad

Ingolfsson, Olafur
FHF styringsgruppemøte
2016

Automatisk sekkeåpner

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Dagfinn Lilleng, Bjørn Foss
R&D seminar
2016

Fangstkontroll i snurrevad: Flyndrefiske uten bifangst av torsk og artseleksjon torsk - hyse

Ingolfsson, Olafur
Advisory
2016

Catch regulation in trawls

Olafur Ingolfsson, Arill Engås, Melanie Underwood, Asbjørn Aasen, Jan Tore Øvredal, Keno Ferter
Fagsamling, NFR

Rapporter og avhandlinger

2024

Nytt konsept for krok og forsyn til linefiske

Odd Børre Humborstad, Ólafur Arnar Ingólfsson, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår, Shale Rosen, Alf Rune Ose, Jimmy Kieffer
Rapport fra havforskningen
2023

Metodeutvikling for seleksjon i snurrevad - Toktrapport fra MS Fangst, oktober 2022

Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Erik Schuster
Toktrapport
2023

Utvikling av et miljø- og ressursvennlig teinefiske etter snøkrabbe - Økt fangsteffektivitet, selektivitet og velferd

Odd Børre Humborstad, Neil Anders, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Ólafur Arnar Ingólfsson, Sten Ivar Siikavuopio, Anette Hustad, Tina Thesslund
Rapport fra havforskningen
2023

Fangstkontroll i kolmulefisket — M/S Morten Einar, mars 2023

Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Hermann Pettersen
Toktrapport
2023

Seleksjon i reketrål: overlevelse til reker som selekteres ut i overflaten - Sluttrapport for FHF-prosjekt 901661

Terje Jørgensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Wenche Merete Emblem Larssen, Neil Anders, Gyda Christophersen, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Anja Monika Landes, Stian Stiansen, Michael Breen, Jostein Saltskår, Thomas Hagby Dahl, Sigurd Hannaas, Anders Jelmert
Rapport fra havforskningen
2023

Catch Control in the Blue Whiting Pelagic Trawl Fishery - Research Cruise Report [2022825]: FV “Vikingbank”

Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Ólafur Arnar Ingólfsson, Dagfinn Lilleng, Hermann Pettersen, Bjørn Foss, Alexander William Ingvarsson Hals
2022

Pelagisk trål/Semipelagisk trål – friere redskapsvalg til levendefiske – kunnskap om redskapsbruk i sammenheng med kvalitet og effektivitet

Gustav Martinsen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Ragnhild Aven Svalheim, Anette Hustad, Heidi Nilsen
Nofima rapportserie
2022

Forsøk med sekkeforlengelser av kvadratiske masker i snurrevad. — Tokt med snurrevadfartøyet Båragutt, mai 2022

Ólafur Arnar Ingólfsson, Odd Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Hermann Pettersen
Toktrapport
2022

Forsøk med sekkeforlengelser av kvadratiske masker i snurrevad — Tokt med snurrevadfartøyet Båragutt, mai 2022

Ólafur Arnar Ingólfsson, Odd Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Hermann Pettersen
2021

Utsortering av hai og tunfisk i pelagisk fiske

Ingólfsson, Ólafur Arnar
2021

Relativ seleksjon på fiskedyp i hysefise med snurrevad: sammenligning av seleksjonsegenskaper til kvadratmaskesekker med og uten sekkeforlengelser og med nedkorting av snurrevad

Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Manu Sistiaga, Neil Anders, Hermann Pettersen
2021

Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål

Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Ólafur Arnar Ingólfsson, Dagfinn Lilleng
2021

Havforskningsinstituttets vurdering angående forsøksfiske etter makrell med snurrevad.

Ólafur Arnar Ingólfsson, Leif Nøttestad
2019

Fangstkontroll i fiske etter kolmule (Toktrapport nr. 13-2019 frå MS ÅKERØY)

Rita Naustvik Maråk, Ólafur Arnar Ingólfsson
2019

Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Silje Kristoffersen, Anette Hustad, Stein Harris Olsen, Karsten Heia, Sjúrður Joensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Tom Ståle Nordtvedt
2019

Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018

Shale Rosen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jostein Saltskår
2018

Fangstkontroll i snurrevad Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

Ólafur Arnar Ingólfsson, Kurt Hansen, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Odd Børre Humborstad, Shale Rosen, Svein Løkkeborg, Dagfinn Lilleng, Terje Hemnes, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Torbjørn Tobiassen, Tor Hatten Evensen, Stein Harris Olsen, Karsten Heia, Sjurdur Joensen, Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Tom Ståle Nordtvedt, Guro Møen Tveit
2018

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner - Delrapport til FHF

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland, Odd Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Purse Seine Catch Control - Faglig sluttrapport

Hector Pena, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold, Michael Breen, Olafur Ingolfsson, Maria Tenningen, Jan Tore Øvredal
2016

Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål

Manu Berrondo Sistiaga, Eduardo Grimaldo, Olafur Ingolfsson, Egil Sørheim
2016

Forsøk med automatisk sekkeutløser ved bruk av fangstbegrensningssystem for snurrevad. Forundersøkelse med maskeseleksjon ved bruk av fangstbegrensningssystem

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad
2016

Størrelsesseleksjon i hysefisket med snurrevad - Nedskalering av kvadratmaskesekk

Olafur Ingolfsson, Jostein Saltskår, Magne Thomassen, Veronica Madsen
Google+
2016

Flyndresnurrevad

Ingolfsson, Olafur
2016

Selektiv flyndresnurrevad. Rapport fra forsøk med en lavåpnings snurrevad for å skille torsk fra flatfisk

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Kurt Hansen, Terje Jørgensen, Jostein Saltskår, Shale Rosen, Svein Løkkeborg
Youtube
2016

Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål.Faktaark.

Manu Berrondo Sistiaga, Eduardo Grimaldo, Olafur Ingolfsson, Egil Sørheim
Advisory
2016

Reketrål med kort belg reduserer fangst av undermålsreker

Olafur Ingolfsson, Terje Jørgensen, Guldborg Søvik
2016

Fangstbegrensning i snurrevad

Ingolfsson, Olafur
2014

Utprøving av sorteringsrist med utslippsåpninger i reketrål for å beholde bifangst av kreps

Terje Jørgensen, Anne Christine Utne-Palm, Ólafur Arnar Ingólfsson
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)