Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter sild (Toktrapport nr. 6–2018)

Sammendrag

Birdview AS, Simrad og Havforskningsinstituttet har utviklet et system der fiskestimer blir målt med vitenskapelig ekkolodd festet under flyvende drone. Målet i prosjektet er å bruke drone til å observere fisketetthet og vertikalfordeling før og under fangst med not og sammenligne dataene med flerstråle sonarobservasjoner.