Gå til hovedinnhold

Nr. 1: Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 5.-6. mars 2010.

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ” Fullskala oppdrett av genetisk merket torsk - Registrering av rømming og gyting i merd i Florø og Gulen” gjennomføres det omfattende feltaktivitet i utvalgte områder i Hordaland og Sogn og Fjordane. Undersøkelsene har holdt på siden 2006 i Hordaland og siden 2007 i Sogn og Fjordane. Våren 2010 ble en rekke gytefelt for torsk undersøkt på et tokt med F/F GM Dannevig i perioden 21.02 til 11.03.