Gå til hovedinnhold

Februar

Resultat: (21)Rennende elv. På siden er det satt opp et salgs bur som all fisk ledes inn i. To menn står i dette buret.

Svakt år for villaksen i Etneelva

29.02.2024

Berre 1095 villaks blei registrert i Etneelva i fjor.bergen fra sjøen

Gjennomførte landets mest omfattende havnespy-kartlegging

26.02.2024

Har blant annet sjekket Bryggen i Bergen.
koloni med havnespy

Kampen mot havnespy fortsetter i Rogaland

26.02.2024

Bruker undervannsvideo- og bilder i kartleggingen.kvinne holder en laks

Vil utstyre deg med KI mot rømt oppdrettslaks

22.02.2024

Forskere, utviklere og gründere går sammen om nye verktøy for å ta rømlingene. Fjellside som får ned i sjøen, skyer som ligger lavt i fjellsiden og en måke som flyr i forgrunnen.

Anbefaler stopp i fisket av Jan Mayen-torsk

21.02.2024

Lavere fangstrater enn tidligere gjør at Havforskningsinstituttet anbefaler at det ikke gjennomføres noe kartleggingsfiske av torsk ved Jan Mayen i 2024.gule streker og prikker på grå bunn

Våren er endeleg her - i havet

21.02.2024

Blir du snurt på din nedsnødde nesetipp? Men det er heilt sant. I alle fall på Sørlandet. En åttearmet blekksprut med rødlig farge mot en svart bakgrunn

Ny blekksprut identifisert i Barentshavet

19.02.2024

Framleis er det store kunnskapshol om djuphavsblekksprutar. No har forskarane skildra ein ny art.Stipendiat Johanna holder opp utstyr for å ta vannprøver med, om bord på en båt.
HI-historie

Krabbetokt uten krabbe = gode nyheter?

15.02.2024

Ja, kanskje det. I alle fall når målet er å finne ut hvor langt ulike krabbearter har spredd seg.Hodet til en ål stikker fram mellom tang og tare.
HI-historie

Slik kan blod og parasittar avsløre ålens hemmelege liv

13.02.2024

Nye metodar kan kaste meir lys over kor mange ålar som vel å verte verande i havet.  Kollasj sett sammen av to bilder. Bildet til venstre viser laks som svømmer rundt i en merd, nært notveggen. Bildet til høyre viser en mann med hjelm og oransje kjeledress som står på dekk av en båt.

Åtvarar om nytt impregneringsstoff

07.02.2024

Det er ikkje gjort gode nok undersøkingar av korleis det nye stoffet vil påverke miljøet.kvinne holder fisk opp av grønt kar

Noko lågare risiko for rømt fisk i elvane

07.02.2024

Likevel er det framleis høg risiko for at det oppstår meir genetisk påverknad på villaksen i fem av produksjonsområda.Grønngylt under vann.

Leppefisk: blir ikkje overfiska, men flytting kan medføre risiko

07.02.2024

Flytting kan gjera lokal leppefisk utsett for sjukdom og genetisk påverknad. Kollasj av tre bilder sett sammen. I venstre nedre hjørne står en man med armene i kryss. I øverste venstre hjørne er et nærbilde av to lakselus. Til høyre er et bilde av en hånd som holder en sjøørret.

Lakselus er framleis eit hinder for berekraft

07.02.2024

Lakselus framleis vurdert som ein stor risiko langs mykje av kysten.en mann og en kvinne foran et banner med logo

Se lanseringen av risikorapporten for norsk fiskeoppdrett

06.02.2024

Hvordan står det til med oppdrettsfisken? Hva er status for miljøpåvirkningen fra næringen? Svarene får du i årets risikorapport. Montasje med tre bilder. Et av en mann som smiler til kamera, et av en steinbit på havbunnen og det tredje viser kråkeboller på svaberg.

Skal forska på konsekvensane av færre rovdyr i havet

05.02.2024

Fiskeri fører til at det blir færre av dei største og eldste rovfiskane. Kva betyr det for økosystema? Stort sølvfarget apparat, bestående av en stor liggende sylinder og en stor fjæring, liggende på et skipsdekk på et skip som ligger til kai.

Ny seismikk-kilde var mindre skånsom enn ventet

02.02.2024

Da forskerne undersøkte hvordan en marin vibrator påvirket torskegyting, fikk de seg en overraskelse.En kollasj sammensett av tre bilder. Øverst til venstre er et bilde av rødalgen djevletunge som vokser på en flytebrygge. Neders til venstre er et begroingspanel som er tilvokst av dyr og planter. Til høyre er et bilde av to kvinner i strandkanten.

Har identifisert 33 framande artar i hamner i Rogaland

12.02.2024

Havforskarane har testa metodane som kan gjere det mogeleg å halde auge med kva framande artar som dukkar opp langs kysten.mann foran et hvitt bygg

Nye kostholdsråd: – Vi må ha et bredere grunnlag

01.02.2024

– Norske kostholdsråd bør baseres på mer enn bare de nordiske anbefalingene, mener forskningssjef.Montasje med tre bilder. Mann i kjeledress på merd. Perlesnormanet i havet. En død laks.

65 millionar oppdrettsfisk døydde i norske oppdrettsanlegg i fjor

07.02.2024

Det er ein auke på 7 millionar frå året før. nvgsild

Forskarane fann tre store «ungdomskull» av sild

21.02.2024

No håpar dei at desse nye generasjonane veks opp og styrkar bestanden av NVG-sild. Bilde av en oppdrettslaks som svømmer i en elv.
kronikk

Rømt laks: fremdeles en trussel?

27.02.2024

Det rømmer færre oppdrettslaks nå enn før. Men villaksen har allerede blitt genetisk endret.