Gå til hovedinnhold

Ny seismikk-kilde var mindre skånsom mot fisk enn forventet


Stort sølvfarget apparat, bestående av en stor liggende sylinder og en stor fjæring, liggende på et skipsdekk på et skip som ligger til kai.

Sånn ser den marine vibratoren når den ikke er i sjøen.

Fotograf: Lise Doksæter Sivle / Havforskningsinstituttet

Da havforskerne undersøkte hvordan en marin vibrator påvirket torskegyting, fikk de seg en liten overraskelse.

Siden 2019 har havforskere merket torsk i et gyteområde på Bakkasund i Austevoll, og så «forstyrret» dem med støy i gyteperioden. Dette har de gjort for å lære mer om hvordan seismikkundersøkelser påvirker torskegyting.

Når det gjøres seismikkundersøkelser, er det vanligvis med luftkanoner.

Men nå har forskerne også testet hvordan gyteklar fisk blir påvirket av en ny type seismikk-kilde, en marin vibrator. Denne gir en lavere lyd enn luftkanonene, og rammer dermed et mindre område med støy. Men den marine vibratoren vibrerer kontinuerlig, i motsetning til en luftkanon, som skyter omtrent hvert 10. sekund.

– Dette er den første studien som ser på hvordan en marin vibrator påvirker fisk, sier havforsker Kate McQueen.

Kontinuerlig lyd er mer plagsom

Forskerne brukte nøyaktig den samme totale lyd-dosen med en luftkanon og med en marin vibrator. Med luftkanonen avfyrte de et relativt kraftig skudd hvert 10. sekund, mens den marine vibratoren avga en lavere «brumming» hele tiden.

Det forskerne så, overrasket dem litt. De merkede fiskene reagerte nemlig mer på den marine vibratoren enn på de vanlige luftkanonene, selv om lyden var lavere.

– Det vi fryktet, var at fisken skulle svømme bort fra gyteområdet sitt. Det gjorde de ikke, hverken som respons til luftkanon eller til den marine vibratoren. Imidlertid økte fiskene svømmedybden og hunnene reduserte aktivitetsnivået sitt, sier McQueen.

Bilde av Kate og Lise som står og snakkar på dekk på ein båt.
Forskerne Kate McQueen (t.v.) og Lise Doksæter Sivle ute i felt i Austevoll. (Foto: Runar B. Mæland / Havforskningsinstituttet)

Havforskerne så økningen i svømmedybde for begge seismikk-kildene, men denne responsen varte lengre etter vibratoren. Og endringen i aktivitetsnivå var også kun som respons til den marine vibratoren.

– Det som vi tror har skjedd, er at den marine vibratoren er mer forstyrrende for fisken fordi den gir en kontinuerlig lyd. Den gir ikke noe tid mellom skuddene til at fiskene kan signalisere eller lytte til signaler fra andre, sier havforskeren.

Torsk er en fisk som er helt avhengig av lyd under gyting. Hunnene bruker hannenes kor til å finne en partner, og i tillegg blir selve akten koordinert ved bruk av lyd. Derfor er det viktig å undersøke lydforstyrrelser under gyting, sånn at man kan forstå hvordan støyen eventuelt kan påvirke gyteforløp og gytesuksess.

Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Pollution.

Nettverk av lyttebøyer

Torsken i studien ble merket med akustiske sendere i februar 2022. Og så ble lydeksperimentet gjennomført med et forskningsfartøy fra Forsvarets forskningsinstitutt i mai og juni det samme året.

Totalt ble 50 fisk merket. 22 av de merkede torskene var gyteklare og i gyteområdet, og de ble brukt som datagrunnlag.

Et nettverk av lyttebøyer i området tok imot signaler fra senderne, og registrerte informasjon om fiskenes posisjon, dybde og akselerasjon.

Nå er planen å bruke den nye kunnskapen om det nye seismikkverktøyet til fremtidige råd.

– Det kan tenkes at hvis man har pauser mellom signalene når man bruker en marin vibrator, så kan det minske effekten på fisken, sier McQueen.

Se video fra datainnsamlingen:

Referanse

McQueen, Kate, L. D. Sivle, T. N. Forland, J. J. Meager, J. E. Skjæraasen, E. M. Olsen, Ø. Karlsen, P. H. Kvadsheim og K. de Jong. «Continuous sound from a marine vibrator causes behavioural responses of free-ranging, spawning Atlantic cod (Gadus morhua)». Environmental Pollution (2024). Lenke: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123322