Gå til hovedinnhold

Forskningsfangst av ål - sluttrapport HI-prosjekt 81333 (Rapport fra Havforskningen nr. 22-2017)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har overvåket ålebestanden i Norge siden 1975. I 2015 ble ål oppført som VU (sårbar) i den norske rødlisten, hvor den hadde stått som CR (kritisk truet) siden 2006.
 
Formålet med dette prosjektet har vært å få oversikt over bestanden av europeisk ål langs norskekysten, og øke kunnskapen om biologiske egenskaper som alder ved kjønnsmodning (utvandring til gyteområdet), vekstparametere, parasittbelastning m.m. Denne kunnskapen kan forbedre rådgivningen for denne arten i Norge og bidra til ICES sin vurdering av hele bestanden.