Gå til hovedinnhold

Karbonfangst og matproduksjon i fjorder (Rapport fra Havforskningen nr. 7 - 2014)

Sammendrag

På bakgrunn av tidligere arbeid med å utrede tiltak for å øke marin karbonfangst og matproduksjon, er dette prosjektet en kunnskapsinnhenting om karbonsyklus og mulighetsstudie av tiltakene. De to tiltakene omfatter stimulering av primærproduksjonen ved reetablering av tareskoger og produksjon av tare i flytende anlegg, og kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypere vann i fjorder. Tiltakene vil måtte basere seg på oppdatert kunnskap om karbonsyklus i kyst og fjorder.