Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (1439) Viser 61 - 90

Rapport fra havforskningen 2023-42

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

23.11.2023
Jon Albretsen, Lars Asplin, Håvard Guldbrandsen Frøysa og Anne Dagrun Sandvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-59

Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2024

21.11.2023
Kim Halvorsen, Terje Jørgensen, Marthe Marie R. Stendal og Anne Berit Skiftesvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-51

Utvikling av et miljø- og ressursvennlig teinefiske etter snøkrabbe

20.11.2023
Odd-Børre Humborstad, Neil Anders, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Olafur Arnar Ingolfsson (HI), Sten Ivar Siikavuopio, Anette Hustad og Tina Thesslund (Nofima)
Rapport fra havforskningen 2023-56

Pilot project for the short-time live storage of bluefin tuna

17.11.2023
Manu Sistiaga (HI), Hermann Pettersen, Jostein Saltskår, Michael Breen, Odd-Børre Humborstad, Hector Pena, Neil Anders (HI), Stein Harris Olsen, Joaquin Martinez-Peiro og Tonje Kristin Jensen
Rapport fra havforskningen 2023-55

Kartlegging av østersbestander i Rogaland i 2021 og 2023 - innsamling av data som grunnlag for bestandsforvaltning

13.11.2023
Stein Mortensen, Mats Bøgwald, Tore Strohmeier, Øivind Strand (HI), Sigmund B. Larsson (UiB), Ane T. Laugen, Molly C. Reamon og Johanna B. Marcussen (UiA)
Rapport fra havforskningen 2023-47

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries - Results from 2022

07.11.2023
Julia Storesund, Martin Wiech, Rita Hannisdal og Bjørn Tore Lunestad (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-53

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries - Results from 2021

07.11.2023
Julia Storesund, Martin Wiech, Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe og Helge Hove (HI)
IMR-PINRO 2023-10

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and the adjacent waters August-December 2022

07.11.2023
Geir Odd Johansen (IMR), Dmitry Prozorkevich (VNIRO-PINRO), Alexander Trofimov (VNIRO-PINRO), Randi Ingvaldsen (IMR), Tatiana Prokhorova (VNIRO-PINRO), Bjørn Einar Grøsvik (IMR), Pavel Krivosheya (VNIRO-PINRO), Espen Bagøien, Sarah Joanne Lerch (IMR), Irina Prokopchuk (VNIRO-PINRO), Elena Eriksen, Berengere Husson, Georg Skaret, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Kristin Windsland, Hannes Höffle, Rupert Wienerroither, Carsten Hvingel (IMR), Andrey Dolgov (VNIRO-PINRO), Ann Merete Hjelset (IMR), Sergey Bakanev (VNIRO-PINRO), Aleksei Stesko (VNIRO-PINRO), Lis lindal Jørgensen, Nils Øien, Frederike Boehm (IMR), Natalia Strelkova (VNIRO-PINRO), Daria Blinova (VNIRO-PINRO), Roman Klepikovskiy (VNIRO-PINRO) and Per Fauchald (NIVA)
Editor(s): Gro van der Meeren (IMR) and Dmitry Prozorkevich (VNIRO-PINRO)
Rapport fra havforskningen 2023-54

Prøvefiske etter dypvannsreke i ytre Porsangerfjorden

07.11.2023
Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Siri Aaserud Olsen, Trude Hauge Thangstad, Hans Kristian Strand og Kjell Nedreaas (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-48

Sjømat fra havner og fjorder med kostadvarsel

02.11.2023
Tanja Kögel, Martin Wiech og Sylvia Frantzen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-50

Råd om fiske på kongekrabbe i 2024

01.11.2023
Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-49

Bestandsvurdering av kongekrabbe 2023 og råd for 2024

01.11.2023
Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen og Fabian Zimmermann (HI)
Toktrapport 2023-15

Fangstkontroll i kolmulefisket

23.10.2023
Olafur Arnar Ingolfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI) og Hermann Pettersen (Fiskeridirektoratet)
Rapport fra havforskningen 2023-46

Seleksjon i reketrål: overlevelse til reker som selekteres ut i overflaten

20.10.2023
Terje Jørgensen, Olafur Arnar Ingolfsson (HI), Wenche Emblem Larssen (Møreforsking), Neil Anders (HI), Gyda Christophersen (Møreforsking), Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI), Anja Monika Landes (Møreforsking), Stian Stiansen, Michael Breen, Jostein Saltskår (HI), Thomas Hagby Dahl (Møreforsking), Sigurd Hannaas og Anders Jelmert (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-45

Other Effective Area-based Conservation Measures – OECMs: Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak

19.10.2023
Alf Håkon Hoel (HI), Gunnstein Bakke (Fiskeridirektoratet), Runa Gudmundsdottir Jonassen (Fiskeridirektoratet), Alf Ring Kleiven, Svein Løkkeborg, Gro van der Meeren og Kjell Nedreaas (HI)
IMR-PINRO 2023-8

Advice on fishing opportunities for Barents Sea capelin in 2024

16.10.2023
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
Rapport fra havforskningen 2023-44

Oljeforurensning i Mossesundet etter oljelekkasjen fra vraket av MS Nordvard 2022-2023

09.10.2023
Stepan Boitsov, Tore Strohmeier (HI) og Ingrid Johanne Lauvrak (Kystverket)
Toktrapport 2023-13

Fangstkontroll i kolmulefisket

05.10.2023
Jostein Saltskår (HI) og Dagfinn Lilleng (Fiskeridirektoratet)
Toktrapport 2023-14

Test av snurrevad til fiske etter makrell

04.10.2023
Shale Pettit Rosen, Sofie Gundersen og Kjell Nedreaas (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-41

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2022

03.10.2023
Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen, Rune Nilsen og Bjørn Olav Kvamme (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-43

Contaminants in European Hake (Merluccius merluccius) from the Northeast Atlantic Ocean

29.09.2023
Michael Bank, Yiou Mike Zhu og Arved Staby (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-40

Kunnskapsinnhenting for Sameksistens mellom fiskeri- og havvindsnæring

13.09.2023
Anne Christine Utne Palm, Nils Roar Hareide, Karen de Jong, Maria Tenningen (HI) og Dorothy L. Dankel SINTEF
Toktrapport 2023-12

Utvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri

11.09.2023
Maria Tenningen, Lise Doksæter Sivle, Jostein Saltskår og Sigurd Hannaas (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-39

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

08.09.2023
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-37

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr – prøver analysert i 2022 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

25.08.2023
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-38

Tilstandsvurdering av høstefelt for stortare i Rogaland og Vestland i 2023

25.08.2023
Henning Steen, Lene Christensen og Kjell Magnus Norderhaug (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-34

The One Ocean Expedition: Science and Sailing for the Ocean We Want

24.08.2023
Geir Huse (IMR), Thierry Baussant (NORCE), Meike Becker (UiB), Martin Biuw (IMR), Gunhild Bødtker (NORCE), Jeremy Cook (NORCE), Alessio Gomiero (NORCE), Bjørn Einar Grøsvik, Nils Olav Handegard (IMR), Arne Johan Hestnes (Kongsberg Discovery), Lars Robert Hole (Met), Berengere Husson (IMR), Pierre Franqois Jaccard (NIVA), Johnny A. Johannessen (NERSC), Adriana Krolicka (NORCE), Vidar Lien (IMR), Christian Lindemann (UiB), Are Olsen (UiB), Angelika Renner, Sjur Ringheim Lid (IMR), Hans Christian Steen-Larsen (UiB), Espen Strand, Jon-Ivar Westgaard and Geir Pedersen (IMR)
Toktrapport 2023-10

Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023

24.08.2023
Anne Christine Utne Palm, Henrik Søiland, Anne Kari Sveistrup, Angelika Renner, Rebecca Ross, Frithjof Moy (IMR), Mostafa Bakhoday Paskyabi University of Bergen, Atle Totland, Sigurd Hannaas, Karen de Jong, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Terje Hovland, Geir Pedersen, Jan Frode Wilhelmsen (IMR), Markus Antti Majaneva NINA, Sverre Waardal Heum, William Skjold (IMR), Stig Vågenes REV Ocean, Georg Skaret, Finn Corus, Andrey Voronkov (IMR), Patrick Vågenes REV Ocean and Leonard Kielland Equinor
Rapport fra havforskningen 2023-36

Program for overvåking av fiskefôr

17.08.2023
Veronika Sele, Marta Silva, Antony Philip, Kristin Hamre, Kaja Skjærven, Marit Espe, Nina Liland, Kai Kristoffer Lie, Marc Berntssen og Anne-Katrine Lundebye (HI)