Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (1447) Viser 241 - 270

Rapport fra havforskningen 2021-47

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2021

17.11.2021
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-48

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

17.11.2021
Vidar Lien, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-46

Bærekraftig taretråling

15.11.2021
Kjell Magnus Norderhaug, Carla Freitas Brandt, Sigurd Heiberg Espeland, Jon Albretsen (HI), Signe Christensen-Dalsgaard NINA, Martin Junker Ohldieck, Thijs Christiaan van Son, Jan Atle Knutsen, Frithjof Moy og Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-42

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2020

02.11.2021
Arne Bjørge, Nils Øien, Tore Haug, Kjell Tormod Nilssen, Martin Biuw, Lise Doksæter Sivle (HI) og Petter H. Kvadsheim (FFI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-41

Pelagiske økosystem i De nordiske hav

26.10.2021
Tina Kutti, Kjell Arne Mork, Melissa Chierici, Knut Yngve Børsheim, Espen Bagøien, Tor Knutsen, Cecilie Thorsen Broms, Thor Klevjer, Espen Strand, Harald Gjøsæter, Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Kristin Windsland og Anne Kirstine Frie (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-39

Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt vann til søknader om akvakultur i sjø

22.10.2021
Tina Kutti og Vivian Husa (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-40

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

21.10.2021
Annette Bernhard and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-38

Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe

12.10.2021
Anne Christine Utne Palm (HI), Sten Siikavuopio Nofima, Terje Jørgensen (HI), Anette Hustad Nofima, Svein Løkkeborg (HI), Tina Thesslund Nofima, Jostein Saltskår, Neil Anders og Odd-Børre Humborstad (HI)
Toktrapport

Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål – Toktrapport nr. 10-2021

01.10.2021
Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Olafur Arnar Ingolfsson (HI) og Dagfinn Lilleng (Fiskeridirektoratet)
Rapport fra havforskningen 2021-37

Kvikksølv i sjømat ved U-864

21.09.2021
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-36

MILJØGIFTER I FISK OG FISKEVARER 2020

17.09.2021
Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-35

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i hyse

06.09.2021
Tanja Kögel, Sylvia Frantzen, Jannicke Alling Bakkejord, Marian Kjellevold og Amund Måge (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-34

Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2021

25.08.2021
Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-33

Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen

17.08.2021
Espen Johnsen, Elin Sørhus, Karen de Jong, Kai Kristoffer Lie og Bjørn Einar Grøsvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-31

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2020

10.08.2021
Julia Storesund, Martin Wiech, Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe and Helge Hove (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-32

Sluttrapport fra ICOD-prosjektet

19.07.2021
Terje van der Meeren, Sonnich Meier, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Ørjan Karlsen, Arved Staby, Hildegunn Mjanger, Annhild Engevik, Katherine Mary Dunlop, Raymond Bannister og Jon Egil Skjæraasen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-30

Fluorolice

16.07.2021
Rasmus Skern, Cameron Thompson, Sussie Dalvin, Anders Thorsen, Samantha Bui (IMR), Gunnvør á Norði and James E. Bron and Mark Fordyce
Editor(s): Rasmus Skern (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-29

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021

01.07.2021
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Agnes Marie Mohn, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen (HI), Ingebrigt Uglem NINA og Gunnar Bekke Lehmann NORCE
Rapport fra havforskningen 2021-28

Program for overvåking av fiskefôr

29.06.2021
Veronika Sele, Marc Berntssen, Antony Philip, Anne-Katrine Lundebye, Kai Kristoffer Lie, Marit Espe, Julia Storesund og Robin Ørnsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-27

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020

28.06.2021
Vidar Wennevik (HI), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Gunnar Bakke (HI), Bjørn Barlaup (NORCE), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Kevin Glover, Mikko Heino (HI), Tor Næsje (NINA), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE), Ingrid Solberg (NINA), Monica F. Solberg (HI), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer) og Kjell Rong Utne (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-24

Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger

17.06.2021
Kjell Magnus Norderhaug, Pia Kupka Hansen, Stein Fredriksen, Bjørn Einar Grøsvik, Lars-Johan Naustvoll, Henning Steen og Frithjof Moy (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-26

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi

17.06.2021
74 medforfattere - se kapittel 15
Redaktør(er): Elena Eriksen (HI), Gro I. van der Meeren (HI), Bente M. Nilsen (HI), Cecilie H. von Quillfeldt (NP) og Hanne Johnsen (NP)
Rapport fra havforskningen 2021-25

Fiskeriakustikk og akustisk målklassifisering

15.06.2021
Nils Olav Handegard (HI), Lars Nonboe Andersen (Kongsberg Maritime), Olav Brautaset (Norsk Regnesentral), Changkyu Choi (UiT), Inge Kristian Eliassen (NORCE), Yngve Heggelund (NORCE), Arne Johan Hestnes (Kongsberg Maritime), Ketil Malde (HI), Håkon Osland (UiB), Alba Ordonez (Norsk Regnesentral), Ruben Patel (CODELAB), Geir Pedersen, Ibrahim Umar (HI), Tom Van Engeland (IMR) og Sindre Vatnehol (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-23

Innspill til høring - Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel

27.05.2021
Terje van der Meeren, Kjell Arne Mork, Tina Kutti, Tor Knutsen, Espen Bagøien, Anne Kirstine Frie, Harald Gjøsæter, André Marcel Bienfait, Julia Storesund, Katherine Mary Dunlop, Kristin Windsland, Elvar H. Hallfredsson, Kristin Helle, Hannes Höffle, Claudia Junge, Bjørn Serigstad og Melissa Chierici (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-22

Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk

26.05.2021
Pål Arne Bjørn, Sigurd Heiberg Espeland, Kevin Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Even Moland, Mari Skuggedal Myksvoll, Nina Sandlund (HI), Bjørn-Steinar Sæther (UiT), Ingeborg Mathisen Sætra (UiT) og Terje Svåsand (HI)