Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (1447) Viser 331 - 360

Rapport fra havforskningen 2020-29

Havforskningsinstituttets infrastrukturbehov for innhenting av marine data i perioden 2021-2030

16.09.2020
Geir Huse, Per Wilhelm Nieuwejaar og Geir Lasse Taranger (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-28

Measuring distribution and density of sprat in Årdalsfjorden with a kayak drone

09.09.2020
Espen Johnsen, Atle Totland and Cecilie Kvamme (IMR)
Toktrapport

Mareano juli-tokt (Toktrapport nr. 8 - 2020)

09.09.2020
Børge Holte (HI) og Valérie Bellec (NGU)
Rapport fra havforskningen 2020-27

Bestandskartlegging av haneskjell (Clamys islandica) ved Bjørnøya

07.09.2020
Jan H Sundet og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-25

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019

19.08.2020
Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-26

Monitoring Program for Pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

18.08.2020
Annette Bernhard, Ole Jakob Nøstbakken, Livar Frøyland, Lise Madsen and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-24

Summarizing the screening for Bonamia ostreae in Norwegian populations of flat oysters, Ostrea edulis.

31.07.2020
Stein Mortensen, Cecilie Skår og Lisbeth Sælemyr (HI)
Fisken og havet 2020-4

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020

06.07.2020
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen og Terje Svåsand (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-23

Kunnskapsstatus lakselus 2020

06.07.2020
Ørjan Karlsen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Thomas Bøhn, Ingrid Askeland Johnsen (HI), Gunnar B. Lehmann (NORCE LFI), Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra-Llinares, Jofrid Skardhamar og Bjørn Ådlandsvik (HI)
Fisken og havet 2020-3

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019

02.07.2020
Tonje Aronsen (NINA), Gunnar Bakke (HI), Bjørn Barlaup (NORCE LFI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Kevin Glover, Mikko Heino (HI), Tor Næsje (NINA), Ingrid Solberg (NINA), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE LFI), Vegard Sollien (Veterinærinstituttet), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer AS), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer AS), Kjell Rong Utne og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-22

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020

02.07.2020
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Gunnar Bekke Lehmann (NORCE) og Ingebrigt Uglem (NINA)
Rapport fra havforskningen 2020-21

Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter

30.06.2020
Øystein Skaala (HI), Reidar Borgstrøm (NMBU), Monica F. Solberg (HI), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA), Arne J Jensen (NINA), Tor Atle Mo (NINA), Harald Sægrov (Rådgivende biologer) og Bjørn T Barlaup (NORCE)
Rapport fra havforskningen 2020-16

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019

29.06.2020
Abdullah Sami Madhun, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme and Egil Karlsbakk (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-20

Fremmedstoffer i rødspette, breiflabb og lyr

26.06.2020
Sylvia Frantzen, Bente Nilsen og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-19

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2019

23.06.2020
Arne Bjørge, Martin Biuw, Tore Haug, Kjell Tormod Nilssen og Nils Øien (HI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-18

Endring i utslipp av lakseluslarver i PO3, og vurdering av miljøeffekter

22.06.2020
Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-17

Fangstprøvelotteriet 2019

17.06.2020
Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Cecilie Kvamme, Håkon Otterå, Are Salthaug og Bjørn Vidar Svendsen (HI)
Toktrapport

2020 Norskehavet: Frøyabanken, Sula området og Haltenbanken

08.06.2020
Josefina Johansson (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-15

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2019

03.06.2020
Helge Hove, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe og Martin Wiech (HI)
Fisken og havet 2020-2

Kysttorsk nord for 62-grader nord

29.05.2020
Asgeir Aglen, Kjell Nedreaas, Jan Atle Knutsen og Geir Huse (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-14

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2019

25.05.2020
Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-13

Status for miljøet i Barentshavet

18.05.2020
Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis lindal Jørgensen, Margaret Mary McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Lien, Åge Høines (HI), Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie H. von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa B. Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland (NP), Gunnar Skotte, Kristine Orset Stene, Øystein Leiknes (Mdir), Hilde Kristin Skjerdal (DSA), Henning Jensen (NGU), Andre Frantzen Jensen (OD), Normann Green (NIVA) og Svein-Håkon Lorentsen (NINA)
Redaktør(er): Per Arneberg, Gro van der Meeren, Sylvia Frantzen og Ida Vee (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-12

Endret lokalitetsstruktur i produksjonsområde 3

14.05.2020
Mats Huserbråten, Bjørn Ådlandsvik, Øivind Bergh, Søren Grove, Ørjan Karlsen, Geir Lasse Taranger (HI), Lars Qviller (VI), Katherine Rose Dean (VI), Britt Bang Jensen (VI) og Ingrid Askeland Johnsen (HI)
Toktrapport

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter NVG sild (Toktrapport nr. 4 - 2020)

17.04.2020
Maria Tenningen, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Jan Tore Øvredal, Hector Pena (HI), Thor Bærhaugen (Kongsberg Maritime AS), Bjørn Foss (FossTech AS) og Alvin Høgalmen (FossTech AS)
Toktrapport

Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2020 Toktrapport nr. 3-2020)

06.04.2020
Are Salthaug, Erling Kåre Stenevik, Sindre Vatnehol, Valantine Anthonypillai, Egil Ona og Aril Slotte (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-11

Fremmedstoffer i snabeluer (Sebastes mentella) og vanlig uer (Sebastes norvegicus)

06.04.2020
Bente Nilsen, Sylvia Frantzen og Monica Sanden (HI)
Fisken og havet 2020-1

Report on cruises and data stations 2019

02.04.2020
Karen Gjertsen (IMR)