Gå til hovedinnhold

Nordsjøen


HI 036234

Plattform i Nordsjøen

Fotograf: Monika Sæle

Det overordnede målet er å etablere kunnskap som grunnlag for å utvikle råd til forvaltningen for alle områder som angår ressurser og miljø i Nordsjøen.

Oppgaver og delmål

  • Ressursovervåking og forvaltningsrådgivning for fiskebestander
  • Dyphavsressurser
  • Rekrutteringssituasjonen i Nordsjøen
  • Miljøovervåking og forvaltningsrådgivning, inkludert miljøgifter og radioaktivitet
  • Bidra til utvikling av økosystembasert forvaltning, herunder fôrressurser til akvakultur
  • Kartlegging av bunn og bunnhabitater
  • Forskningsformidling og implementering av forskningsresultater

Les mer om Økosystemtokt i Nordsjøen.