Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Simuleringer av lydnivået fra kilden (5000 in 3 ) i Engås et al. 1996 utført av Handegard et al., 2013 viser at et lydeksponeringsnivå på 145 dB re 1 µPa 2 s (markert med oransje linje) kan inntreffe ved avstander mellom 8-18 km for denne kilden. Lydnivået nær kilden synker raskt, men ved flere km avstand synker lydnivået sakte med avstand. Dette kan være en utfordring viss man skal sette en lydgrense.
Figur file_html_deb434fa35e6604b.png