Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Videotransekter kjørt i Karmsundet øst i juli 2023. Rød strek = funn av havnespy, grønn strek = ingen funn av havnespy.
Figur file_html_f2f1cc8f1d3d976a.png