Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A3.1 Eksempel på målt lydpuls fra luftkanon og SEL beregnet for ulike integrasjonstider (varigheter). Siden mesteparten av energien er innenfor 1 sekund av pulsvarigheten (grønt område) blir det ikke så stor forskjell i beregnet SEL om man tar med lengre periode.
Figur file_html_54a31d3a77f5b3f4.png