Gå til hovedinnhold

AkvakulturOppdrettslaks i merd

Havbruk til havs

Oppdrettsanlegg ute i havet kan redusere miljøutfordringer, men fisken lever også under mer krevende forhold. HI 029827

Lakselus

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i næringen. Overvåking av lakselus viser at omfanget øker, og at lusen i mange tilfeller er blitt resistent mot behandlingsmetoder som orale midler og badebehandlinger.Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap

Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapen som brukes i trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen. Oppdrettsanlegg.

Torskeoppdrett

De største utfordringene med torskeoppdrett er sykdom (Francisellose), faren for at torsken rømmer fra merdene og mulig genetisk påvirkning på villfisk. Blant annet kan befruktede egg fra oppdrettstorsken drive ut av merdene og overleve til kjønnsmoden alder.Fotografi av genredigert laks som blir holdt frem

Genredigering av oppdrettslaks

Kan genredigering gi ein meir berekraftig oppdrettsfisk? Det forsøker havforskarane å finne svar på med CRISPR-metoden.Fotografi av finne med små lakselus

Rømt oppdrettslaks og genetisk påvirkning

Rømt oppdrettslaks vert rekna som ei av dei største miljøutfordringane til norsk oppdrettsnæring. Det er difor ein stor forskingsinnsats på dette feltet.Fotografi av fisk i oppdrettsanlegg

Fiskevelferd

Oppdrettsfisken er Norges viktigste produksjonsdyr. Årlig blir det satt ut mer enn 350 millioner laks og regnbueørret i oppdrettsmerder i sjøen.Fiskefôr

Fôr og ernæring

Hva bør fisken spise for å holde seg frisk og til slutt bli sunn og trygg mat? I likhet med mennesker, må fisken spise mat som holder den frisk. Den trenger de riktige næringsstoffene.Undervannsfoto av blåskjell og vegetasjon

Nye arter i oppdrett

Blåskjell, stør eller torsk? Norge har et stort potensial for nye oppdrettsarter.Landbasert oppdrettsanlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg/lukkede anlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg med resirkulering (RAS) kan løse problemene med rømming, lakselus og utslipp. Samtidig stiller det også høye krav til vannkvaliteten, fôrkvalitet, hygienen i anleggene og fiskevelferden.