Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter NVG sild (Toktrapport nr 10 -2020)

Forfatter(e): Maria Tenningen (HI)

Sammendrag

Toktet støtter prosjekt Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter (15130) finansiert av FHF. Prosjektets hovedmål er å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Toktets mål var å:

1) jobbe videre med utvikling av instrumenter og metoder for overvåking av fiskestim og not under fangst og

2) studere fiskeatferd og overvåke miljø- og fangstparametere for bedre forståelse av påvirkning av fangst- og håndteringsstress på produktkvalitet og overlevelse ved slipping.