Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter sild (Toktrapport nr. 8-2019)

— M/S «Eros» 12 – 19. juni 2018

Sammendrag

Hovedmålet med toktet var å: 
Utvikle og teste optiske og akustiske instrumenter og metoder for overvåking av fiskeatferd og fangstsammensetning under fiske med not.
Studere hvordan fangsthåndtering påvirker fiskens velferd og derigjennom overlevelse etter slipping fra not og kvalitet.