Gå til hovedinnhold

Blåkveitetokt 07.08.-02.09.17 med FF Árni Friðriksson – Toktrapport nr. 3-2017

Sammendrag

Rapport fra HIs tokt med FF Árni Friðriksson aug./sept. 2017 for å undersøke den voksne delen av blåkveitebestanden. 97 lokaliteter ble valgt ut for bunntråling langs Eggakanten og 14 bunntrålstasjoner allokert tilfeldig til lokaliteter i Bjørnøyrenna. Pga. få uer-liknende observasjoner på ekkoloddet ble det kun gjennomført 5 flytetråltrekk.