Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 6 - 2015: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2015

Sammendrag

I perioden 25. april - 15. mai 2015 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelsen. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt samt mengde og alderssammensetningen i kommersielle fangster, og dette danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2015 i norsk sone. Toktundersøkelsene av Vikingbanken og Nordgyden er ikke presentert her siden denne rapporten ble skrevet før undersøkelsen av disse to bankene ble ferdigt.