Gå til hovedinnhold

Nr 3: Tobistokt i Nordsjøen

Sammendrag

Tobisdelen av toktet ble gjennomført i perioden 22. april – 09. mai i norsk økonomisk sone (NØS) i Nordsjøen.  For 2011 viser de biologiske toktprøvene og data innsamlet fra fiskeriet at i motsetning til i fjor, er rekrutteringen av ettåringer meget svak.Gjennomsnittslengden og –vekten for ettåringene er også lav sammenlignet med fjoråret. I samsvar med den svake rekrutteringen målt i de biologiske dataene viser de akustiske målingene en generell nedgang i mengde tobis fra 2010 til 2011 for de fleste toktområdene. Dette har sammenheng med at tobis har en relativt høy naturlig dødelighet, og uten en god årlig rekrutteringstilvekst vil biomassen reduseres fra et år til det neste.