Gå til hovedinnhold

Nr. 4. Merketokt - Grønlandssel i Svalbardområdet

Sammendrag

Toktets formål var levendefangst av 15 grønlandssel langs iskanten i det vestlige Barentshav for påmontering av satellittsendere. Det ble imidlertid ikke fanget noen sel i løpet av toktet. Det ble observert få sel i området, og disse var samlet på tynn og oppbrutt is som ikke var egnet for fangst. I tidligere år har det vært observert vøer på tusenvis av sel i dette området. Lite is og is av dårlig beskaffenhet for selene er en sannsynlig årsak til at det i år var lite sel i dette området.