Gå til hovedinnhold

Nr. 13 2008

Sammendrag

Sild- og  brislingsundersøkelsene i fjordene høsten 2008. Toktet hadde følgende formål:
• akustisk kartlegging og mengdemåling av 0-gruppe sild, inklusiv trondheimsfjordsild, og brisling i fjorder fra svenskegrensen til Lofoten
• miljøundersøkelser i utvalgte fjordområder
• bunnfiskundersøkelser i fjorder nord for Stad
• Habitatundersøkelser i Hardangerfjorden
• Lysundersøkelser (UiB)
 

Last ned rapporten