Gå til hovedinnhold

Partnere og samarbeidsinstitusjoner

Vi samarbeider og er partner i mange ulike institusjoner, forskningsprogrammer og nettportaler.

Havforskningsinstituttet er partner i flere klimainstitusjoner:

Samarbeidspartnere:

  • Universitetet i Bergen - HI og UiB skal styrke samarbeidet for havet
  • NORCE (spesielt på felt som havmiljø, kystsone og havbruk)
  • MET (samarbeider bl.a. om Havvarsel.no, CoastWatch og kystovervåkingssystemet)
  • Norsk Polarinstitutt
  • Nansensenteret (NERSC)

Vi har også vært partner i Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED) (2014–2023). 
Samarbeidet videreføres til Forskningssenter i realfagslæring (SERC), etablert i 2024.

HI er medeier i VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring).

  

Vi bidrar i arbeidet til flere nettportaler, bl.a.: