Gå til hovedinnhold

Innkjøp


Kontraktsignering

Kontraktsignering om nytt sjøanlegg.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets innkjøpspolitikk skal sikre at lov og forskrift for offentlige anskaffelser etterleves ved alle instituttets anskaffelser. 

Det er viktig å sikre at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom innkjøpsprosessene. Det sentrale innkjøpsregelverket lov og forskrift om offentlige anskaffelser krever at offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser. Ved å følge anskaffelsesverket vil statens midler utnyttes best mulig gjennom gode, kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, samtidig som et konkurransedyktig næringsliv utvikles.

Instituttets anskaffelser kunngjøres i det norske kunngjøringsorganet Doffin. For å se konkurransene våre, gå inn på www.doffin.no og skriv Havforskningsinstituttet i søkefeltet. Du vil da få oversikt over HIs nåværende kunngjøringer.

 Generelle innkjøpsbetingelser ved Havforskningsinstituttet