Gå til hovedinnhold

Managing Marine Ecosystems in a Rapidly Warming Arctic – Konferansen strømmes gratis


HI 041423
Dato 16. april 2024 - 18. april 2024
Sted Framsenteret, Tromsø
Nettside Konferansens nettside

Registrer deg for å følge konferansen digitalt gratis. Den 3.internasjonale konferansen "Managing Marine Ecosystems in a Rapid Warming Arctic" holdes på Framsenteret i Tromsø 16.–18. april 2024.

Registrer deg her for å følge konferansen digitalt gratis.

Arktis varmes opp, havisen trekker seg tilbake og vi ser økt menneskelig aktivitet. Dette fører til endringer uten sidestykke og vidtrekkende konsekvenser for arktiske marine økosystemene. Dette får også konsekvenser for folk og samfunn som er avhengige av dette økosystemet.

Økosystembasert forvaltning er en etablert praksis. Men hvordan fungerer økosystembasert forvaltning i et arktis som varmes opp fort. Klarer vi å følge med, forstå endringene i økosystemet hurtig nok? Hvordan vil økosystembasert forvaltningskonseptet bli brukt i fremtiden?

Dette er eksempler på hvilke spørsmål denne internasjonale konferansen søker å ta opp. Vi ønsker å utveksle erfaringer mellom landene i Arktis, og diskuterer «beste praksis» for implementering av økosystembasert forvaltning. Vi vil undersøke hvordan forskjellige praksiser gjenspeiler kunnskapen, målene, rådene og stemmene til folkene som lever i og av Arktis.

Konferansen inviterer styrende organer, forskningsinstitusjoner, kunnskapsinnehavere, yngre forskere, universiteter, miljøinstitusjoner og andre interessenter til å delta i denne interaktive tverrfaglige konferansen med presentasjoner, diskusjoner, chat-kafeer og poster-sesjoner.

Les mer om konferansen her.

Meld deg på konferansen her.

 

logoen til Arktisk råd, en polarrev og en jordklode sett ovenfra

Medarrangører: 

logoen til PAME, blå bokstaver på skrå   logoen til CAFF, grønne, skeive bokstaver    logoen til AMAP, en blå strekbue med skrå bokstaver oppålogoen til Sustainable Development Working Group, en sirkel med ulike blåfarger inni logoen til HI, sirkel med blåfarger og fiskesiluetter