Gå til hovedinnhold

Jostein Saltskår

Jostein Saltskaar
Senioringeniør
Telefon: 41550708
Avdeling: Fangst

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2022

A catch limitation device to avoid excessive catches in the blue whiting (Micromesistius poutassou) Northeast Atlantic pelagic trawl fishery

Ólafur Arnar Ingólfsson, Michael Breen, Shale Rosen, Manu Sistiaga, Terje Jørgensen, Dagfinn Lilleng, Jostein Saltskår, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Sigurd Hannaas, Hermann Pettersen
Frontiers in Marine Science 9
2022

Vitality as a measure of animal welfare during purse seine pumping related crowding of Atlantic mackerel (Scomber scrombrus)

Neil Anders, Sigurd Hannaas, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Maria Tenningen, Bjørn Totland, Aud Vold, Jan Tore Øvredal, Michael Breen
Scientific Reports 12
2019

Behavioural and welfare implications of a new slipping methodology for purse seine fisheries in Norwegian waters

Neil Anders, Michael Breen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Aud Vold
PLOS ONE 14
2008

Overleving av makrell som er trengd i not

Irene Huse, Jostein Saltskår, Aud Vold
Fisken og Havet

Faglige foredrag

2017

From survival studies to management - Norwegian purse seine fisheries

Maria Tenningen, Aud Vold, Michael Breen, Egil Ona, Gavin Macaulay, Neil Anders, Hector Pena, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal
2017

Behaviour of mackerel and herring during slipping from purse seines

Neil Anders, Michael Breen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold
2016

Automatisk sekkeåpner

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Dagfinn Lilleng, Bjørn Foss
2015

Trenging i not.

Aud Vold, Jostein Saltskår
2015

Slipping av fangst i pelagisk fiske

Aud Vold, Jostein Saltskår
2015

Dødelighet etter trenging og slipping fra not, og metoder for å unngå slik dødelighet.

Aud Vold, Jostein Saltskår
2012

A review of possible mitigation measures for reducing mortality in purse-seine fisheries

Mike Breen, Bjørnar Isaksen, Egil Ona, Audun Oppedal Pedersen, Geir Pedersen, Jostein Saltskår, B svardal, Maria Mikaela Tenningen, P. J. Thomas, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Aud Vold
2012

A review of possible mitigation measures for reducing mortality in purse-seine fisheries

Mike Breen, Bjørnar Isaksen, Egil Ona, A.O. Pedersen, Geir Pedersen, Jostein Saltskår, B svardal, Maria Mikaela Tenningen, P. J. Thomas, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Aud Vold
2008

Mortality of North Sea herring that is crowded and subsequently slipped from a purse seine

Maria Mikaela Tenningen, Aud Vold, Jostein Saltskår, Irene Huse

Poster

2012

Minimising ‘Slipping’ Mortality in Purse Seine Fisheries

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Maria Mikaela Tenningen, Egil Ona, Jan Tore Øvredal, Bjørn Totland, Kurt Hansen, Mike Breen

Rapporter og avhandlinger

2024

Nytt konsept for krok og forsyn til linefiske

Odd Børre Humborstad, Ólafur Arnar Ingólfsson, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår, Shale Rosen, Alf Rune Ose, Jimmy Kieffer
Rapport fra havforskningen
2023

Utvikling av et miljø- og ressursvennlig teinefiske etter snøkrabbe - Økt fangsteffektivitet, selektivitet og velferd

Odd Børre Humborstad, Neil Anders, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Ólafur Arnar Ingólfsson, Sten Ivar Siikavuopio, Anette Hustad, Tina Thesslund
Rapport fra havforskningen
2023

Pilot project for the short-time live storage of bluefin tuna — Trials onboard MS Vestbris 2023

Manu Sistiaga, Hermann Pettersen, Jostein Saltskår, Michael Breen, Odd Børre Humborstad, Hector Pena, Neil Anders, Stein Harris Olsen, Joaquin Martinez-Peiro, Tonje Kristin Jensen
Rapport fra havforskningen
2023

Seleksjon i reketrål: overlevelse til reker som selekteres ut i overflaten - Sluttrapport for FHF-prosjekt 901661

Terje Jørgensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Wenche Merete Emblem Larssen, Neil Anders, Gyda Christophersen, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Anja Monika Landes, Stian Stiansen, Michael Breen, Jostein Saltskår, Thomas Hagby Dahl, Sigurd Hannaas, Anders Jelmert
Rapport fra havforskningen
2023

Fangstkontroll i kolmulefisket - M/S Vikingbank, mars 2023

Jostein Saltskår, Dagfinn Lilleng
Toktrapport
2023

Fangstkontroll i kolmulefisket — M/S Vikingbank, mars 2023

Jostein Saltskår, Dagfinn Lilleng
Toktrapport
2023

Utvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri - Tokt med MS "Vestbris" 6.-10. januar 2023 i Kvænangen fjord

Maria Tenningen, Lise Doksæter Sivle, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas
Toktrapport
2023

Catch Control in the Blue Whiting Pelagic Trawl Fishery - Research Cruise Report [2022825]: FV “Vikingbank”

Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Ólafur Arnar Ingólfsson, Dagfinn Lilleng, Hermann Pettersen, Bjørn Foss, Alexander William Ingvarsson Hals
2023

CRIMAC cruise report: Development of acoustic and optic methods for underwater target calssification - G.O. Sars 22.11 - 03.12 2022

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Leif Bildøy, Jon Even Corneliussen, Kameran Esmail, Jens Heinsdorf, Babak Khodabandeloo, Rolf Korneliussen, Rokas Kubilius, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Eirik Svoren Osborg, Ahmed Pala, Geir Pedersen, Shale Rosen, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Ingrid Ulset, Eugenie Heliana Taraneh Westergerling
2022

Forsøksfiske med teine etter torsk i Finnmark - For kystfiskefartøy under 15m med sikte på leveringsevne av levende fisk gjennom året

Anne Christine Utne-Palm, Svein Løkkeborg, Odd Børre Humborstad, Jostein Saltskår
2022

Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk

Sigurd Heiberg Espeland, Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar, Portia Joy Nillos Kleiven, Inger Aline Norberg Aanonsen, Jostein Saltskår, Terje Jørgensen, Lene Christensen, Terje van der Meeren, Stian Stiansen, Odd Børre Humborstad
2021

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg - Sluttrapport FHF

Odd Børre Humborstad, Svein Løkkeborg, Anne Christine Utne-Palm, Jostein Saltskår, Sten Ivar Siikavuopio, Anette Hustad, Ingebrigt Bjørkevoll, Paul Jacob Helgesen
2021

Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe - minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet

Anne Christine Utne-Palm, Sten Ivar Siikavuopio, Terje Jørgensen, Anette Hustad, Svein Løkkeborg, Tina Thesslund, Jostein Saltskår, Neil Anders, Odd Børre Humborstad
2021

Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål

Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Ólafur Arnar Ingólfsson, Dagfinn Lilleng
2021

Beiteadferd hos torsk relatert til ei nyutviklet torsketeine

Sten Ivar Siikavuopio, Anette Hustad, Tina Thesslund, Svein Løkkeborg, Odd Børre Humborstad, Jostein Saltskår, Tor Hatten Evensen, Gustav Martinsen
2021

Akustisk sensor for fangstkontroll i notfiske - Spesifikasjoner for montering og bruk

Maria Tenningen, Erik Schuster, Jostein Saltskår, Jan Tore Øvredal
2019

Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018

Shale Rosen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Terje Jørgensen, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jostein Saltskår
2018

Utvikler ny kilenot til makrellfiske

Jostein Saltskår, Terje Jørgensen
2018

Utvikling av kilenot til fangst av makrell – Forstudie

Erlend Matre, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Terje Jørgensen
2018

Kunstig lys som fangstfremmende tiltak i teinefiske etter torsk – Fiskeforsøk i Vesterålen og Vest Finnmark våren 2016 og 2017

Odd Børre Humborstad, Anne Christine Utne-Palm, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår
2018

Fangstkontroll i snurrevad Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

Ólafur Arnar Ingólfsson, Kurt Hansen, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Odd Børre Humborstad, Shale Rosen, Svein Løkkeborg, Dagfinn Lilleng, Terje Hemnes, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Purse Seine Catch Control - Faglig sluttrapport

Hector Pena, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold, Michael Breen, Olafur Ingolfsson, Maria Tenningen, Jan Tore Øvredal
2017

Beste praksis for slipping fra not. Faglig sluttrapport for prosjekt «Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not».

Neil Anders, Michael Breen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold
2016

Størrelsesseleksjon i hysefisket med snurrevad - Nedskalering av kvadratmaskesekk

Olafur Ingolfsson, Jostein Saltskår, Magne Thomassen, Veronica Madsen
2016

Selektiv flyndresnurrevad. Rapport fra forsøk med en lavåpnings snurrevad for å skille torsk fra flatfisk

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Kurt Hansen, Terje Jørgensen, Jostein Saltskår, Shale Rosen, Svein Løkkeborg
2016

Tester av «beste praksis for slipping fra not».

Michael Breen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Bjørn Totland, Neil Anders
2016

Har testet beste praksis for slipping fra not

Aud Vold, Michael Breen, Jostein Saltskår
2015

Tokt med FF Sjarmør 12 – 17 februar 2015: Tester av ”beste praksis” for slipping fra not, ny flåsnurpe og lys på fløytlina.

Jostein Saltskår, Aud Vold, Olafur Arnar Ingolfsson, Bjørn Totland
2014

Sluttrapport for prosjekt #900514: "Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi"

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Michael Breen, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal
2014

Er det mulig å standardisere metoder for slipping av pelagiske fiskearter i notfiske?

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal
2013

Sampling trawl for "Anchoveta" from purse seining fishing in Peru. Report of initial tests performed off the coast of Lima, January 2013

Eduardo Grimaldo, Jostein Saltskår
2013

Rapport frå prosjektet ”Slipping av makrell ved notfiske høsten 2011 og 2012”. Observasjon og evaluering av utøvelsen av ny forskrift for slipping av makrell fra snurpenot. Samarbeidsprosjekt mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet

Aud Vold, Gjermund Langedal, Bjørnar Isaksen, Robert Misund, Jostein Saltskår
2013

Ny flåsnurpe for ringnotflåten. Forsøk med forskjellige utforminger og rigginger av flåsnurpe for ringnot. Sluttrapport til FHF

Jostein Saltskår, Bjørnar Isaksen, Aud Vold
2013

Ny flåsnurpe for ringnotflåten

Jostein Saltskår, Bjørnar Isaksen, Aud Vold
2013

Prøvetaking i notfiske etter sild, makrell og lodde. Forsøk med fastmontert prøvetakings- og observasjonsutstyr i ringnot

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Aud Vold, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Michael Breen
2012

Instrumentering for trenging i not. Forstudie

B. Svardal, Geir Pedersen, P.J. Thomas, Audun Oppedal Pedersen, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Maria Mikaela Tenningen, Aud Vold, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår
2012

Prøvetaking i not. Delrapport I: forsøk utført om bord på M/S ”Møgsterhav” på sild og makrell

Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold
2012

Instrumentering for trenging i not. Forstudie

B. Svardal, Geir Pedersen, P.J. Thomas, Audun Pedersen, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, Maria Mikaela Tenningen, Aud Vold, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår
2012

Dødelighet av vårgytende sild etter trenging i not. Rosfjorden i Vest-agder, 21.03 - 04.04.2011. Rapport fra Havforskningen 10-2012

Aud Vold, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Maria Mikaela Tenningen, Bjørn Totland, Asbjørn Aasen, Rolf Erik Olsen
2009

Analyse av innsamlede fangstdata for å studere effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008. Fisken og Havet 5/2009

Aud Vold, Svein Løkkeborg, Maria Mikaela Tenningen, Jostein Saltskår

Nyheter

Nyheter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)