Gå til hovedinnhold

Jan Atle Knutsen

HI 037584
Forskningssjef
Telefon: 48259794
Avdeling: Program

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2022

Lobster reserves as a management tool in coastal waters: Two decades of experience in Norway

Jan Atle Knutsen, Alf Ring Kleiven, Esben Moland Olsen, Halvor Knutsen, Sigurd Heiberg Espeland, Tonje Knutsen Sørdalen, Susanna Huneide Thorbjørnsen, Jeffrey Hutchings, Albert Fernandez Chacon, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, David Villegas-Ríos, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Portia Joy Nillos Kleiven, Thomas Kiland Langeland, Even Moland
Marine Policy 136
2021

Restoration of Abundance and Dynamics of Coastal Fish and Lobster Within Northern Marine Protected Areas Across Two Decades

Even Moland, Albert Fernández-Chacón, Tonje Knutsen Sørdalen, David Villegas-Rios, Susanna Huneide Thorbjørnsen, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Esben Moland Olsen, Portia Joy Nillos Kleiven, Alf Ring Kleiven, Halvor Knutsen, Sigurd Heiberg Espeland, Carla Freitas, Jan Atle Knutsen
Frontiers in Marine Science
2018

Replicated marine protected areas (MPAs) support movement of larger, but not more, European lobsters to neighbouring fished areas

Susanna Huneide Thorbjørnsen, Even Moland, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Jan Atle Knutsen, Halvor Knutsen, Esben Moland Olsen
Marine Ecology Progress Series 595 p. 123-133
2011

Home range of European lobster (Homarus gammarus) in a marine reserve: implications for future reserve design

Even Moland, Esben Moland Olsen, Kristian F Andvord, Jan Atle Knutsen, Nils Christian Stenseth
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68 p. 1197-1210
2011

Activity patterns of wild European lobster Homarus gammarus in coastal marine reserves: implications for future reserve design

Even Moland, Esben Moland Olsen, Halvor Knutsen, Jan Atle Knutsen, Svein Erik Enersen, Carl André, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 429 p. 197-207
2010

Mapping Biological Resources in the Coastal Zone: An Evaluation of Methods in a Pioneering Study from Norway

Jan Atle Knutsen, Halvor Knutsen, Eli Rinde, Hartvig C Christie, Torjan Bodvin, Einar Dahl
Ambio 39 p. 148-158
2010

Small-scale genetic structure in a marine population in relation to water circulation and egg characteristics

Lorenzo Ciannelli, Halvor Knutsen, Esben Moland Olsen, Sigurd Heiberg Espeland, Lars Asplin, Anders Jelmert, Jan Atle Knutsen, Nils Christian Stenseth
Ecology 91 p. 2918-2930
2008

Small-scale biocomplexity in coastal Atlantic cod supporting a Darwinian perspective on fisheries management

Esben Moland Olsen, Halvor Knutsen, Jakob Gjøsæter, Per Erik Jorde, Jan Atle Knutsen, Nils Christian Stenseth
Evolutionary Applications 1 p. 524-533
2007

Egg distribution, bottom topography and small-scale cod population structure in a coastal marine system

Halvor Knutsen, Espen Moland Olsen, Lorenzo Ciannelli, Sigurd Heiberg Espeland, Jan Atle Knutsen, Jan Henrik Simonsen, Stig Skreslet, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 333 p. 249-255
2007

Infection of wild fishes by the parasitic copepod Caligus elongatus on the south east coast of Norway

Peter andreas Heuch, Øivind Øines, Jan Atle Knutsen, Thomas Andreas Schram
Diseases of Aquatic Organisms 77 p. 149-158
2006

Biomarkers in fish from dioxin-contaminated fjords

Ketil Hylland, OO Aspholm, Jan Atle Knutsen, A. Ruus
Biomarkers 11
2004

Marine feeding of anadromous Salmo trutta during winter

Jan Atle Knutsen, Halvor Knutsen, Esben Moland Olsen, B. Jonsson
Journal of Fish Biology 64 p. 89-99
2004

Life-history variation among local populations of Atlantic cod from the Norwegian Skagerrak coast

Esben Moland Olsen, Halvor Knutsen, Jakob Gjøsæter, Per Erik Jorde, Jan Atle Knutsen, Nils Christian Stenseth
Journal of Fish Biology 64 p. 1725-1730
2002

Salinity and temperature effects on sea lice over-wintering on sea trout (Salmo trutta) in coastal areas of the Skagerrak

Peter Andreas Heuch, Jan Atle Knutsen, H.M. Knutsen, Thomas Andreas Schram
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 82 p. 887-892
2001

Genetic evidence for mixed origin of recolonized sea-trout populations

Halvor Knutsen, Jan Atle Knutsen, Per Erik Jorde
Heredity 87 p. 207-214
2001

Feeding of anadromous brown trout at sea

Jan Atle Knutsen, Halvor Knutsen, Jacob Gjøsæter, Bror Jonsson
Journal of Fish Biology 59 p. 533-543
2001

Feeding of anadromous brown trout at sea

Jan Atle Knutsen, Halvor Knutsen, Jacob Gjøsæter, Bror Jonsson
Journal of Fish Biology 59 p. 533-543
1998

Seasonal occurrence of Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus (Copepoda: Caligidae) on sea trout (Salmo trutta), off southern Norway

Thomas Andreas Schram, Jan Atle Knutsen, Peter Andreas Heuch, Tor Atle Mo
ICES Journal of Marine Science 55 p. 163-175

Annet tidsskriftbidrag

2015

Kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen

Alf Håkon Hoel, Jan Atle Knutsen
FiskeribladetFiskaren
2008

Alarmklokkene ringer for ålen

Even Moland, Einar Dahl, Jan Atle Knutsen, Ole Arve Misund, Leif Asbjørn Vøllestad
Fiskaren p. 26-26

Faglige foredrag

2018

Forskning som grunnlag for bærekraftig akvakultur

Terje Svåsand, Jan Atle Knutsen
2015

Tilstandsrapport for fiskebestandene i ytre Oslofjord

Even Moland, Jan Atle Knutsen
2012

Lobster reserves in coastal Skagerrak: a field laboratory for science and management

Moland Even, Esben Moland Olsen, Halvor Knutsen, Alf Ring Kleiven, Carl Andre, Jan Atle Knutsen

Rapporter og avhandlinger

2024

Høring av planprogram – regional plan for arealforvaltning, Nordland Fylkeskommune

Terje van der Meeren, Vivian Husa, Tina Kutti, Henning Steen, Terje Svåsand, Sigurd Heiberg Espeland, Even Moland, Jan Atle Knutsen
2021

Bærekraftig taretråling - Vurdering av bærekraftskriterier ved Vikna

Kjell Magnus Norderhaug, Carla Freitas, Sigurd Heiberg Espeland, Jon Albretsen, Signe Christensen-Dalsgaard, Martin Junker Ohldieck, Thijs Christiaan van Son, Jan Atle Knutsen, Frithjof Emil Moy, Henning Steen
2020

Kysttorsk nord for 62-grader nord : Vurdering av status og forslag til forvaltningstiltak og ny gjenoppbyggingsplan

Asgeir Aglen, Kjell Harald Nedreaas, Jan Atle Knutsen, Geir Huse
2020

Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning

Kjell Magnus Norderhaug, Thijs Christiaan van Son, Nikolaos Nikolioudakis, Jonas Thormar, Frithjof Emil Moy, Jan Atle Knutsen, Sigrid Elvenes, Henning Steen
2017

Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder

Helene Frigstad, Einar Dahl, Frithjof Emil Moy, Kristoffer Næs, Jan Atle Knutsen, Øyvind Kaste
2016

Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør Norge

Asgeir Aglen, Kjell Harald Nedreaas, Even Moland, Halvor Knutsen, Alf Ring Kleiven, Tore Johannessen, Henning Wehde, Terje Jørgensen, Sigurd Heiberg Espeland, Esben Moland Olsen, Jan Atle Knutsen
2015

Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark

Einar Dahl, Jan Atle Knutsen, Jon Albretsen, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Sigurd Espeland Heiberg, Halvor Knutsen, Anders Jelmert, Alf Ring Kleiven, Even Moland, Frithjof Emil Moy, Lars Johan Naustvoll, Espen Moland Olsen, Susanna Huneide Thorbjørnsen
2010

Havforskningsrapporten 2010

Harald Gjøsæter, Tore Haug, Marie Hauge, Ørjan Karlsen, Jan Atle Knutsen, Ingolf Røttingen, Ove Tommy Skilbrei, Beate Hoddevik Sunnset
2009

Behandling av bakterielle sjukdomar hos fiskelarvar i marint oppdrett

Irja Sunde Roiha, Ann-Lisbeth Agnalt, Ingunn Bakketeig, Tore Haug, Jan Atle Knutsen, Ingegjerd Opstad
2008

Analysis of European eel (Anguilla anguilla) time series in Norway

Caroline Durif, Jan Atle Knutsen, Tore Johannesen, Leif Asbjørn Vøllestad
2008

Forvaltning av ål i Norge. Rapport med forslag til revidert forvaltning av ål i saltvann fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektøren

Thomas Christian Langeland, Anne Kjos Veim, Anne Marie Abotnes, Jan Atle Knutsen, Anne Berit Skiftesvik, Esben Moland Olsen, Caroline Durif, Leif Asbjørn Vøllestad
2006

Vegetasjonsendringer på utvalgte strandnotstasjoner i perioden 1989-2005 og sammenheng med variasjoner i forekomster av fisk

Henning Steen, Jakob Gjøsæter, Einar Dahl, Øystein Paulsen, Tore Johannessen, Jan Atle Knutsen
2006

Gjennomgang av historiske strandnotdata. Sammenheng mellom utbredelse av sukkertare og annen makrovegetasjon og forekomst av fisk

Henning Steen, Jakob Gjøsæter, Einar Dahl, Øystein Paulsen, Tore Johannessen, Jan Atle Knutsen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)