Gå til hovedinnhold

Gro van der Meeren

IMG 5381
Forsker
Telefon: 94168742
Avdeling: Økosystemprosesser

Arbeidsområde

Min faglige interesse innen økologi er biodiversitet og næringsnett. Jeg er utdannet økolog/etolog med særlig erfaring innen forskning på krabbe og hummer. Jeg har vært involvert i studier av krepsdyr nevrologi, biologi, økologi og atferd, både grunnforskning og i forvaltnings- og havbeitesammenheng. For tiden er jeg hovedsakelig involvert i rådgiving inn mot helhetlig økosystembasert havforvaltning gjennom oppdrag for å utvikle og evaluere de norske havforvaltningsplanene som deltaker i sekretariatet for Overvåkingsgruppa for de norske Havforvaltningsplanene og med i havforskningens ekspertgruppe i forhold til Norsk-Russisk miljøsamarabeid. Jeg er med i Hjortsenteret for studier av dynamikken i marine økosystem. Jeg har vært Havforskningsinstituttets ansvarlige inn mot miljødirektorartes prosjekt Naturindekser i Norge.

Internasjonalt er jeg involvert i ICES: WGECO, WGINOR, WGIBAR, WGMLEBP, og som IMR-representant ved ICES "advisory drafts" gruppene ADGBY og ADGFBI. Jeg er tidvis aktiv medlem i OSPAR ICG-COBAM og i dialog med NOAA (USA om helhetlig økosystem vurderinger (IEA). Jeg bidrar med forslag i høringer inn mot det internasjonale panelet for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES). Jeg deltar i IndiSeas 2 prosjektet som publiserer fagartikler med formål å se globalt på beregninger og modellering av naturlige og menneskelige påvirkninger på marine ressurser, og følger på ressursene og på fiskerisamfunn. Jeg har vært med i Eu-prosjekter som har studert hummer ved bunnslåing (LEAR 1997-1999), PartiSeaPate (marine planløsninger for Østersjøen) og EEA-prosjektet “Public participation in the MSP in Poland". I 2016 er jeg co-chair i arbeidsgruppen i European Marine Board, for å utrede erfaringer og råd for Citizen Science.

I tillegg har jeg vært styremedlem i Artsdatabanken (2012-2015), jeg er arbeidsgruppeansvarlig fra 2015 for å gi studenter praksiserfaring innenfor BioCEED (wp 7); ved senter for fremragende utdannelse i biologi. Jeg er også prosjektleder for skolesamarbeid mellom Havforskningen og grunnskolen (Livet i fjæra), og deltaker også i samarbeid mot videregående skoler og sitter i rådgivingsgruppa for Havforskerskolen ved Havforskningsinstituttet. Jeg holder foredrag for universitetsstudenter og populærforedrag etter behov. Jeg har også veiledet en rekke Masterstudenter som har studert hummer og får oppgaver gjennom ”spør en forsker” for  Miljølære.no og havforskningsinstituttets facebookside. Jeg er dessuten medlem og revisor for Foreningen for nNorske Etooger.

Jeg var leder og arrangør for den internasjonale 9th Conference and Workshop on Lobster Biology and Management i Bergen 2011 (www.imr.no/icwl_bergen)

Curriculum Vitae

Name: Gro I. van der Meeren (Sekkelsten until May 1988)
Adress: Institute of Marine Research,
PB 1870 Nordnes,
NO-5817 Bergen, NORWAY
Visiting address: Austevoll Research Station,
NO-5392 Storebø, NORWAY
Phone: +47 56 18 22 68 (Office), Fax: +47 56 18 22 22, e-mail: grom@imr.no

ACADEMIC EDUCATION
2003 Dr. philos. University in Bergen (Zoology; Focus on Behaviour, Ecology, and Stock management)

2014 forfremmet til 1183 (professor) nivå

AWARD

van der Meeren, G.I. 2015. Formidlingsprisen ved Havforskningsinstituttet 2015.

van der Meeren, G.I., Kleiven, A.R., Agnalt, A.-L., Grefsrud, E.S. 2014. Den lange og kronglete historien om hummer i Norge. Ukens Orientering 1. oktober 2014. 2. pris for beste foredrag av ansatte ved havforskningsinstituttet.

Education and courses (in Norwegian)

 Dr. philos., Terrestrial ecology, Zoologisk Museum, Univ. in Bergen, 2003

”The potential of ecological studies to improve on the survival of cultivated and released organisms: insights from functional morphology and behaviour studies of the European lobster Homarus gammarus.”

Cand. scient. Terrestrial ecology, Institute of Ecology, Univ.in Bergen 1987

"Mating tactics in a natural population of shore crabs Carcinus maenas"                               

ICES course in Fisheries Management to meet Biodiversity Conservation needs. Copenhagen 2013.

                                   Cand. scient. 17/2-1987, Univ. in Bergen.

              Cand. mag. 10/10-1984, Univ. in Bergen  (ecology og marin biology)

 Experience (selected, some project titles in Norwegian):

BioCEED Core leadership group member 2016 -2023

Member Foreningen for Norske Etologer, 2014 -  

Member Norsk havforskerforening

Member The Crustacean Society

Member in national and international committees and working groups (Preparing repost for national management plans for large marine ecosystems (Skagerrak, North Sea, Norwegian Sea, Barents Sea), ecosystem service public reports, Center for excellent education in Biology - BioCEED (2015-2023), ICES working groups (WGCERP 2019- , WGINOR (2013-  ), WGIBAR 2015-  ), WGLMEBP (2015-  ), WKSTIMP (2023), OSPAR editorial group for Quality Statae Report 2023 and expert consultant ICG-COBAM (2011-2013, 2018 -  )), Interreg project “NorthSEE” (2016-2018)

Sensor/supervisor/ lecturer at the University in Bergen, Biology, for more than 25 years and running

Sensor/supervisor/ lecturer at the University in Agder University 2023 -

Working relationship (selected projects)

1997-1999               Leading partner in EU-project FAIR PL.96.1775 LEAR: "The influence of competitive interactions on the abundance of early benthic stage European  lobster (Homarus gammarus  (L.)  and  hence on the carrying capacity of lobster habitat.", 1997-1999

2007-2011               Convener for 9th International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management, Bergen, Norway 19-24 June 2011

2016-2022               Task leader 6.3 in Integrated Arctic Observation System (INTAROS), Horizon 2020 project

2026-2017               IPO IMBeR 2016-2017: Administrative leader of Intergrated Marine Biosphere Project (IMBeR) international project office July 2016 to July 2017.

2016-2018               SSC member of the 4th Effect of Climate Change on the World’s Oceans (ECCWO),  Washington DC,USA June 2018

2024-2028              Participant EU Horizon Europe Project: 101135307 — MARHAB

2024-2028              Participant EU-Horizon Europe Project: 101157342 - BioProtect

Peer reviewed books/chapters:

Dankel, D.J., Boonstra, W., Bjørkan, M., Fuller, J., Iversen, L., Eskeland Schütz, S., Staal, B., van der Meeren, G.I., van Putten, I. 2022. Ch. 3 Localizing the Sustainable Development Goals in Norway: An uphill battle for holism. In: (Eds. I. Misiune, I., E.V. Lukas, D. Pellegrin) Human-nature Interactions. Exploring nature’s values across landscapes. Springer 2022

Woll, A.K., Bakke, S., van der Meeren, G.I. 2021. Krabben. Kolofon forlag, 216 pp. ISBN: 9788230021903 www.krabbeboka.no 

van der Meeren, G.I. & Woll, A. 2019. Ch. 2 The Cryptic Homarus gammarus (L., 1758) juveniles: a comparative approach to the mystery of their whereabouts.  I Lobsters, Biology, Behavior and Management (ed. B.K. Quinn) 2019. Nova Scientific Publishers, inc., New York: ISBN 978-1-53615-711-6. P. 61.120

Stevens, B. G., A. Dunham, J. Kittaka, N. Kovatcheva, S. Persselin, and G. v. d. Meeren. 2014. Aquaculture and stock enhancement of king crabs. pp 403-448. In B. G.

Stevens (ed.) King Crabs of the World: Biology and Fisheries Management. CRC Press (Taylor and Francis), Boca Raton, FL. [Chapter 13]

Green, B.S., Gardner, C., van der Meeren, G.I. 2013. Enhancement of lobster fisheries to improve yield and value. In: B.F. Philips (ed) Lobsters: biology, management, aquaculture and fisheries [Chapter 3]. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, UK. Pp. 100-128. van der Meeren, G.I. 2008. Tifotkeps. In: Behandling av Sjømat“, S. Mortensen, ed., TUN Forlag.

van der Meeren, G.I. & Mortensen, S. 2008. Viktige arter: Krepsdyr og Oppdrettsarter: Hummer. I Sjømat – råstoff, produksjon og anvendelse (VG 1 og VG 2)(Red. S. Mortensen, R. Nordtvedt og T. Wahl, Tun forlag, ISBN 978-82-529-3028-3 s. 89-93, 129.

van der Meeren, G.I. & S. Mortensen 1997. Krepsdyr. I Et Levende Hav (red. S. Mortensen og P. Eide), KOM Forlag, Kristiansund, s.142-148, 152-153. 

 

Peer reviewed papers:

Rose, K.A., Holsman, K., Nye, J.A., Markowitz, E.H., Bahna, T.N.S., Bednaršek, N., Bueno-Pard, J., Deslauriers, D, Fulton, E.A., Huebert, K.B., Huret, M., Ito, S, Koenigstein, S., Li, L., Moustahfid, H., Muhling, B.A., Neubauer, P., Paula, J.R., Siddon, E.C., Skogen, M.D., Spencer, P.D., van Denderen, P.D., van der Meeren, G.I., Peck, M.A. 2024. Advancing bioenergetics-based modeling to improve climate change projections of marine ecosystems. Mar Ecol Prog Ser 732:193-221. https://doi.org/10.3354/meps14535

Gerland, S., Ingvaldsen, R.B., Reigstad, M., Sundfjord, A., Bogstad, B., Chierici, M., Hop, H., Reaud, P.E., Smedsrud, L.H., Stige, L.C., Årthun, M., Berge, J., Bluhm, B.A., Borgå, K., Bratbak, G., Divine, D.V., Eldevik, T., Eriksen, E., Fer, I., Fransson, A., Gradinger, R., Granskog, M.A., Haug, T., Husum, K., Johnsen, G., Jonassen, M.O., Jørgensen, L.L., Kristiansen, S., Larsen, A., Lien, V.S., Lind, S., Lindstrøm, U., Mauritzen, C., Melsom, A., Mernild, S.H., Müller, M., Nilsen, F., Primicerio, Søreide, J.E., van der Meeren, G.I., Wassmann, P. (2023). Review Still Arctic? - The changing Barents Sea. Elementa: Science of the Anthropocene (2023) 11 (1): 00088. https://doi.org/10.1525/elementa.2022.00088

Garcia-Soto C., Seys Jan J. C., Zielinski O., Busch J. A., Luna S. I., Baez Jose C., Domegan C., Dubsky K., Kotynska-Zielinska I., Loubat P., Malfatti F., Mannaerts G., McHugh P., Monestiez P., van der Meeren G.I., Gorsky G. 2021. Marine Citizen Science: Current State in Europe and New Technological Developments. Frontiers in Marine Science 8-2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.621472/full

Hansen, C., van der Meeren, G., Loeng, H., Skogen, M.D., 2021. Assessing the state of the Barents Sea using indicators. How, when and where? ICES Jour. Mar. Sci. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab053

Garcia-Soto, C., van der Meeren, G. I., Busch, J. A., Delany, J., Domegan, C., Dubsky, K., Fauville, G., Gorsky, G., von Juterzenka, K., Malfatti, F., Mannaerts, G., McHugh, P., Monestiez, P., Seys, J., Węsławski, J.M. & Zielinski, O. (2017) Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research. French, V., Kellett, P., Delany, J., McDonough, N. [Eds.] Position Paper 23 of the European Marine Board, Ostend, Belgium. 112pp. ISBN: 978-94-92043-30-6

Bundy, Alida; Chuenpagdee, Ratana; Boldt, Jennifer L.; Borges, Maria de Fatima; Carmara, Mohamed Lamine; Coll, Marta; Diallo, Ibrahima; Fox, Clive J; Fulton, Elizabeth A.; Gazihan, Ayse; Jarre, Astrid; Jouffre, Didier; Kleisner, Kristin M.; Knight, Ben; Link, Jason S.; Matiku, Patroba P.; Masski, Hicham; Moutopoulos, Dimitrios K.; Piroddi, Chiara; Raid, Tilt; Sobrino, Ignacio; Tam, Jorge; Thiao, Djiga; Torres, Maria A.; Tsagarakis, Konstantinos; van der Meeren, Gro Ingleid; Shin, Yunne-Jai (2016). Strong fisheries management and governance positively impact ecosystem status. Fish and Fisheries · September 2016 DOI: 10.1111/faf.12184

Coll, M., Shannon, L.J., Kleisner, K.M., Juan-Jordá, M.J. Bundy, A., Akoglu, A.G., Banaru, D., Boldt, J.L., Borges, M.F., Cook, A.. Diallo, I., Fu, C., Fox, C., Gascuel, D.,

Gurney, L.J., Hattab, T., Heymans, J.J., Jouffre, D., Knight, B.R., Kucukavsar,  S., Large, S.I., Lynam, C., Machias, A., Marshall, K.N., Masski, H., Ojaveer, H., Piroddi, C., Tam, J., Thiao, D., Thiaw M., Torres, M.A., Travers-Trolet, M., Tsagarakis, K., Tuck, I., van  der Meeren, G.I., Yemane, D., Zador, S.G., Shin, Y.J. (2016). Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine exploited ecosystems. Ecological Indicators 60: 947962. DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.08.048

Spanier, E., Lavalli, K.L., Goldstein, J.S., Groeneveld, J.C., Jordaan; G.L., Jones, C.M.,  Phillips, B.F., Bianchini, M.L., Kibler, R.D., Díaz, D., Mallol, S., Goñi, R.,  van der Meeren, G.I., Agnalt, A.L., Behringer, D.C., Keegan, W.F., Jeffs, A. (2015). A brief overview of lobster use by global human populations from prehistoric times to the early modern period. ICES Journal of Marine Science, 2015. doi:10.1093/icesjms/fsv066  Pre-print published: 07.05.2015

Kleisner, K., Coll, M., Lynam, C.P., Bundy, A., Shannon,L., Shin, Y., Boldt, J, Borges, M.F.,Diallo,I.,  Fox, C.,  Gascuel, D., Heymans, J.J., Juan Jordá, M.J., Jouffre, D.,

Large, S.I., Marshall, K.N. Ojaveer, H., Piroddi, C., Tam, J., Torres, M.A., TraversTrolet, M., Tsagarakis, K., van der Meeren, G.I., Zador, S. (2015) Evaluating changes in fisheries as a provisioning ecosystem service through comparative assessment of community degradation. Ecosystem services, 2014.  58 pp. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoserv.2015.02.002  

Fu, C., Large, S., Knight, B., Shin, Y., Coll, M., Reygondeau, G, Boldt, J., Bundy, A., Richardson, A., van der Meeren, G.I., Torres, M.A., Sobrino, I., Auber, A., TraversTrolet, M., Piroddi, C., Diallo, I., Jouffre, D., Lynam, C., Shannon, L.J. (2015). Relationships among fisheries exploitation, environmental conditions, and ecological indicators across a series of marine ecosystems. Journal of Marine systems 148: 101-111, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2015.01.004  accept. 21.01.2015

Ringvold, H., Grytnes, J.-A., van der Meeren, G.I. (2015). Diver-operated suction sampling in Norwegian cobble grounds; technique and associated fauna. Crustaceana 88 (2): 184-202  accept. 19.01.2015. DOI 10.1163/15685403-00003406

Oug, E., van der Meeren, G.I., Certain, G. & Nybø, S. 2013. Monitoring ecological quality of coastal waters by the Nature Index (NI) – an integrated measure of biodiversity. In: Moksness, E., Dahl, E., Støttrup, J. (eds) Global challenges in integrated coastal zone management. John Wiley & Sons Ltd. Pp. 31-48 + 1 colour plate

Buchholz, F., Linnane, A., van der Meeren, G, Fenchel, T., Uiblein, F. 2013. Lobster Research Integrated: From Biology to Management. Marine Biology Research, 9 (1): 3-6.

van der Meeren, G.I. 2011. The 9th International Conference and Workshop on Lobster Biology and      Management. Announcement. Marine Biology Research, 7 (2): 212.

Certain G., Skarpaas O,  Bjerke J.W., Framstad E., Lindholm M., Nielsen J.E., Norderhaug A., Oug E., Pedersen H.C., Schartau A.K., Storaunet K.O., van der Meeren G.I., Aslaksen I.,  Engen S., Garnåsjordet P.A., Kvaløy P., Lillegård M., Yoccoz G., & Nybø S. 2011. The Nature index: A general framework for synthesizing knowledge on the state of biodiversity. PLoS ONE 6(4): e18930.   doi:10.1371/journal.pone.0018930

Ottersen G., Olsen, E., van der Meeren, G.I., Dommasnes, A., Loeng, H. 2011. The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea. Marine Policy 35: 389-398.

van der Meeren, G.I., Tlusty, M., Metzler, A., & van der Meeren, T. 2009. Effects of DHA and EPA levels in the diet on neurogenesis, growth, and survival of juvenile American lobster, Homarus americanus. New Zealand Journal of Freshwater and Marine Research, 43: 225-232

van der Meeren, Chandrapavan, A., & Breithaupt, T. (2008). Sexual and aggressive interactions in a mixed species group of  lobsters, Homarus gammarus and Homarus americanus. Aquatic Biology, 2: 191-200.

Woll, A.K., van der Meeren, & Tuene, S. 2006. Quality improvement by feeding wild-caught Edible crab (Cancer pagurus), a pilot study. Aquaculture Research, 37 (14): 14871496.

Woll, A.K., van der Meeren, G.I., & Fossen, I. 2006. Spatial variation in abundance and catch composition of Cancer pagurus in Norwegian waters: biological reasoning and implications for assessment. ICES Journal of Marine Sciences, 63: 421-433.

van der Meeren, G.I. 2005. Review   Potential of ecological studies to improve survival of cultivated and released European lobsters Homarus gammarus. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, vol. 39 (2): 399-424.

Agnalt, A.L., Strand, Ø., Jørstad, K.E., Grefsrud, E.S, van der Meeren,G.I., Kristiansen, T.S. 2003. Sea ranching lobster and scallop-do we hold sufficient knowledge. Seafarming Today and Tomorrow. Aquaculture Europe 2002, Trieste Italy, 1-19 October 2003. European Aquaculture society special publication no 32,

Cowx, I.G., O’Grady, K.T., Svåsand, T., Skilbrei, O.T., van der Meeren, G.I., Holm, M. 2003. Review of morphological and behavioural differences between reared and wild individuals: Implications for sea-ranching of Atlantic salmon, Salmo salar L:, Atlantic cod, Gadus morhua L., and European lobster, Homarus gammarus L.. Fisheries Management and Ecology, 5 (6): 473-490.

Ferrero, E.A., N. Privileggi, T. Scovacricchi & G.I. van der Meeren 2002. Does lunar cycle affect egg hatching and juveniles moulting frequency of reared lobsters? Ophelia, 56(1): 13-22

Linnane, A., Ball, B., Mercer, J.P., Browne, R., van der Meeren, G.I., Ringvold, H., Bannister, R.C.A., Mazzoni, D. & Munday, B. 2001. The search for the early benthic phase (EBP) European lobster: A trans European study of cobble fauna. Hydrobiologia, 465: 63-72 (Developments in Hydrobiology, vol. 160).

van der Meeren, G.I. 2001. Effects of experience with shelter in cultivated juvenile European lobsters Homarus gammarus. Marine and Freshwater Research, 52: 1487-1494.

Mercer, J.P., R.C.A. Bannister, G.I. van der Meeren, V. Debuse, D. Mazzoni, S. Lovewell, R. Browne, A. Linnane, and B. Ball 2001. An overview of the LEAR (Lobster Ecology and Recruitment) project: the results of field and experimental studies on the juvenile ecology of Homarus gammarus in cobble. Marine and Freshwater Research. 52: 12911302.

van der Meeren, G.I. 2000. Predation on hatchery-reared lobsters Homarus gammarus released in the wild. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 57:1794-1803

van der Meeren, G.I. and L.E. Uksnøy 2000. A comparison of claw development and dominance between wild and cultured male European lobster Homarus gammarus. Aquaculture International, 8 (1): 77-94.

Ringvold, H., G.I. van der Meeren & E. Oug 2000. New records of Arenicolides ecaudata (Polychaeta: Arenicolidae) from Norwegian waters. SARSIA 85: 93-96.

Linnane, A., Mercer, J.P., Browne, R., van der Meeren, G., Bannister, C., Mazzoni, D., Munday, B., and Ringvold, H., 1999. Understanding the factors that influence European lobster recruitment: A trans-European study of cobble fauna. Journal of Shellfish Research, 18: 719-720.

Agnalt, A.-L., van der Meeren, G.I., Jørstad, K.E., Næss, H.,Farestveit, E., Nøstvold, E., Svåsand, T. Korsøen, E. & Ydstebø, L.1999.  Stock enhancement of European lobster (Homarus gammarus); A large scale experiment off south-western Norway (Kvitsøy). In Stock Enhancement and Sea Ranching (Howell, B., Moksness, E., & Svåsand, T.eds.) pp. 401-419. Fishing News Books, Blackwell Science Oxford, UK

Borthen, J., A.-L. Agnalt, and G.I. van der Meeren.  1999.  A bio-economic evaluation of a stock-enhancement project of European lobster; The simulation model LOBST.ECO with some preliminary results. In Stock Enhancement and Sea Ranching (Howell, B., Moksness, E., & Svåsand, T. eds.) pp. 583-596. Fishing News Books, Blackwell Science Oxford, UK.

Moksness, E., R. Støle & G.I. van der Meeren  1998. Profitable analyses of sea ranching with Atlantic Salmon (Salmo salar), Arctic Charr (Salvelinus alpinus) and European Lobster (Homarus gammarus) in Norway. Bulletine of  Marine Science, 62: 689-699.

van der Meeren, G.I. 1997. Preliminary  acoustic tracking of native and transplanted European Lobsters Homarus gammarus in open sea lagoon. Marine and Freshwater Research, vol. 48: 915-921.

van der Meeren, G.I. 1994. Sex and size dependent mating tactics in a natural population of shore crabs Carcinus maenas. Journal of Animal Ecology, vol 63 (2): 307-314. 

van der Meeren, G.I. 1993. Initial response to physical and biological conditions in naive juvenile lobsters Homarus gammarus L.. Marine Behaviour and Physiology, vol 24: 79-92.

van der Meeren, G.I. 1992. Location of spawning shorecrabs Carcinus maenas (L.,1758) (Decapoda, Brachyura). (Note) Crustaceana, vol 63: 92-94.

van der Meeren, G.I. 1991. Out-of-Water transportation effects on behaviour in newly released juvenile atlantic lobsters Homarus gammarus. Aquaculture Engineering, vol 10: 55-64.

Sekkelsten, G.I. 1988. Effect of handicap on mating success in male shore crabs Carcinus maenas. Oikos 51: 131-134.

 

 

Lectures since 2015:

van der Meeren, G.I. 2015-2019. Farming of Decapod Crustaceans. Lectures for BIO 203 at the University of Bergen.

Mentoring:

Mentoring one to two students per semester from student practice classes at UIB (Bio 298) and UiT, (Fiskerihøyskolen), since 2016.

High school lectures in Bergen at Forskningsfredag at the Aquarium: Climate-induced migration and the dilemmas arising when animals and algae appear in new locations. February 2022

 

 

Dissemination and censorships (since 2018):

van der Meeren, G.I. 2023. “In deep water: Long-term trends in demersal fish diversity in Skagerrak and the Norwegian trench”. By Master of Science candidate  Aina Paulsen, UiA. June 2023.                

van der Meeren, G.I. 2022. The role of crawling predators in the decline and distribution of blue mussels in Norwegian coastal waters.  By Master of Science candidate Nadja Meister, Uib Sept. 2022.

van der Meeren, G.I. 2015-running. Oppdrett av krepsdyr/Decapod crustacean aquaculture. Lectures at UiB,BIO 203.

Waagbø, R, Berntssen, M, van der Meeren, GI 2018. Comparing mechanisms and effects of heavy metal accumulation in edible molluscs and crustacea. Evaluation team for given topic lecture by PhD candidate Martin Wiech, UiB 2. May 2018.

International reports (since 2019)

Prozorkevich, D. & van der Meeren, G. (eds) (2024). Survey Report (Part 1) from the Joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and Adjacent Waters, August-October 2023. IMR-PINRO 2024-2

van der Meeren, G.& Prozorkevich, D. (eds) 2023. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-December 2022. IMR/PINRO Joint Report Series, 10-2023. 95 pp.

Per Arneberg, Berengere Husson , Anna Siwertsson , Jon Albretsen , Knut Yngve Børsheim , Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen , Espen Johnsen , Elizabeth Jones , Cecilie Kvamme, Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen , Yves Reecht , Hiroko Kato Solvang , Morten D Skogen, Aril Slotte , Espen Strand , Guldborg Søvik and Gro van der Meeren 2023. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem. Rapport fra havforskningen 2023-17.

Per Arneberg, Berengere Husson , Anna Siwertsson , Jon Albretsen , Knut Yngve Børsheim , Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen , Espen Johnsen , Elizabeth Jones , Cecilie Kvamme, Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen , Yves Reecht , Hiroko Kato Solvang , Morten D Skogen,  Aril Slotte , Espen Strand , Guldborg Søvik and Gro van der Meeren 2023. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem – Appendices. Rapport fra havforskningen 2023-18.

Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Magnus Aune, Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim, Sabine Cochrane, Malin Daase, Per Fauchald, André Frainer, Agneta Fransson, Haakon Hop, Hannes Höffle, Sebastian Gerland, Randi Ingvaldsen, Sissel Jentoft, Kit M. Kovacs, Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind, Christian Lydersen, Olga Pavlova, Laurene Peuchet, Raul Primicerio, Paul E. Renaud, Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro van der Meeren, Paul Wassmann and Nils Øien 2023. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems – Appendices. Rapport fra havforskningen 2023-15.

Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Magnus Aune, Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim, Sabine Cochrane, Malin Daase, Per Fauchald, André Frainer, Agneta Fransson, Haakon Hop, Hannes Höffle, Sebastian Gerland, Randi Ingvaldsen, Sissel Jentoft, Kit M. Kovacs, Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind, Christian Lydersen, Olga Pavlova, Laurene Peuchet, Raul Primicerio, Paul E. Renaud, Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro van der Meeren, Paul Wassmann and Nils Øien 2023. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems. Rapport fra havforskningen 2023-14.

Prozorkevich, D, van der Meeren, G.I.  (eds) 2022. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2021. IMR/PINRO Joint Report Series, 2-2022. 98 pp.

ICES 2022a. Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). ICES Scientific Reports. Report. https://doi.org/10.17895/ices.pub.20051438.v1 ICES 2022b. Working Group on the Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR; outputs from 2019 meeting). ICES Scientific Reports. 2:29. 46 s. http://doi.org/10.17895/ices.pub. 5996

ICES 2022b: Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR; outputs from 2021 meeting). ICES Scientific Reports. Report. https://doi.org/10.17895/ices.pub.19643271.v1

van der Meeren, G.I., Maar, M., Loeng, H., Skogen, M. 2021. Integrated Arctic Observation System Deliverable 6.13. Extension of ecosystem management systems V2. Advices on extension of existing ecological models and management systems for wider polar seas ecosystem management. Based on models and stakeholder workshop discussions from the Barents Sea and Disko Bay and based on data emanating from the full spectrum of monitoring approaches (incl. community-based systems where possible). INTAROS Deliverable 6.13, Sept. 2021

Maar, M., van der Meeren, G.I., Danielsen, F., Hansen C. Loeng H. Larsen, J. Friis

Møller, E. Sejr, M. Skogen, M., Winding, M.S. 2021. D6.10 INTAROS  Report on ecosystem management for managers.

van der Meeren, G.I., Prozorkevich, D. (eds) 2021. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-November 2020. IMR/PINRO Joint Report Series 1, 2021. 123 pp. https://www.hi.no/resources/BESS-2020_report-29_04_2021-Final-2.pdf

van der Meeren, G.I., Maar, M., Hansen, C., Friis Møller, E., Larsen, J., Loeng, H., Skogen, M. 2020. Extension of ecosystem management systems: Use existing environmental and fisheries reporting and management systems of the Barents Sea and off Greenland to demonstrate how data from an iAOS may allow for implementing similar procedures in other parts of the Arctic – D 6.3. INTAROS Report on ecosystem Management for Managers. 47 pp.

Prozorkevich, D, van der Meeren, G.I.  (eds) 2020. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2019. IMR/PINRO Joint Report Series, 1-2020. 98 pp.

van der Meeren, G.I. & Prozorkevich, D. (eds) 2019. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2018. IMR/PINRO Joint Report Series, 2-2019. 90 pp.

Prozorkevich, D, van der Meeren, G.I. & Johansen, G-O. (eds) 2018. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2017. IMR/PINRO Joint Report Series, 2-2018. 99 pp.

ICES. 2020. Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

ICES Scientific Reports. 2:30. 206 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.5998

ICES 2019. ICES Special Request AdviceBarents Sea ecoregion. Published 5. July 2019, 5 pp. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/Special_Requests/no.2019.16.pdf

ICES. 2019. Report of the Working Group on Integrated Ecosystem Assessments for the Norwegian Sea (WGINOR). ICES WGINOR REPORT 2018 26-30 November 2018.Rey-kjavik, Iceland. ICES CM 2018/IEASG:10. 123 pp.

ICES. 2019. The Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). ICES Scientific Reports. 1:42. 157 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.5536 ICES 2018

ICES. 2019. Report of the Working Group on Integrated Ecosystem Assessments for the Norwegian Sea (WGINOR). ICES WGINOR REPORT 2018 26-30 November 2018.Rey-kjavik, Iceland. ICES CM 2018/IEASG:10. 123 pp

ICES. 2018.  Interim Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents  Sea  (WGIBAR). WGIBAR  2018  REPORT 9-12  March  2018. Tromsø,  Norway. ICES CM 2018/IEASG:04. 210 pp.

Norwegian paper/reports:

Published:

Faglig forum for Norske havområder 2024. Pilot marint naturregnskap – forprosjekt – Anbefalinger til gjennomføring. Miljødirektoratet M-2767 – 2024.

Sigurd Heiberg Espeland, Elisabeth Helene Juliussen, Gro van der Meeren 2024. Forvaltningsrelevante naturenheter I sjø – Forslag til forvaltningsrelevante naturenheter for fiskeri og havbruk. Rapport fra Havforskningen 2024-16.

Alf Håkon Hoel, Gunnstein Bakke, Runa Gudmundsdottir Jonassen, Alf Ring Kleiven, Svein Løkkeborg, Gro van der Meeren, Kjell Nedreaas. 2023. Other Effective Area-Bases Conservation Measures – OECMs: Andre effective arealbaserte bevaringstiltak. Rapport fra Havforskningen 2023-45

Faglig forum for Norske havområder 2022. Faggrunnlag for helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder: Hovedrapport 2019-2023. Miljødirektoratet M-2524

Cecilie Hansen , Johanna Myrseth Aarflot , Elena Eriksen , Berengere Husson, Per Fauchald, Geir Odd Johansen, Lis lindal Jørgensen , Gro van der Meeren , Nina Mikkelsen , Geir Ottersen, Cecilie H. von Quillfeldt og Mette Skern-Mauritzen 2022. Samlet påvirkning i foreslåtte særlig verdifulle og sårbare områder i norske havområder. Rapport fra havforskningen 2022-46

Faglig forum for Norske havområder 2022. Vurdering av måloppnåelse: Faggrunnlag for helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder. Miljødirektoratet M-2410.

van der Meeren, G.I., Zimmermann, F., Utne Palm, A.C., Wiech, M., Halvorsen, K.A.T., Ring Kleiven, A., Nillos Kleiven, P.J., Jørgensen, T., Marcussen, J.B. 2022. Strandkrabber Carcinus Maenas og strandkrabbefiskeri. Nytt fra Havforskningen 2022-15. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2022-15

Eriksen, E., van der Meeren, G.I., Nilsen, B.M., von Quillfeldt, C.H., Johnsnen, H. 2021. Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - miljøverdier - En gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder Particularly valuable and vulnerable areas (SVO) in Norwegian seas - Environmental value - Assessment of environmental values and borders of present SVOs and proposals for new areas. Rapport frå havforskningen 2021-26. 306 pp. ISSN: 1893-4536. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-26

Lindal Jørgensen,L, Moland, E., Husa, V., Kutti, T., Kleiven A.R., van der Meeren, G. 2021. Marint vern. Rapport fra havforskningen 2021-9. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-9Eriksen, E.,  van der Meeren, G.I., Nilsen, B.M., von Quillfeldt, C.H., Johnsen, H. (eds) 2021. Særlig verdifulle og sårbare havområder – Miljøverdi. Rapport fra havforskningen 2021-26. 308 s. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-26

Ingvaldsen, R., van der Meeren, G.I. 2021. Derfor bær du interessere deg for iskantsonen. Nyheter, Havforskningsinstituttet, Kronikk 26 02.2021.https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/derfor-bor-du-interessere-deg-for-iskantsonen

van der Meeren, G.I. et al. 2021. Edit lists for potential experimental animals and algae for future resreach at the IMR research station at Austevoll, for acceptnace by the Food Security authorities. (accepted without changes 03.09.2021)

Lindal Jørgensen,L, Moland, E., Husa, V., Kutti, T., Kleiven A.R., van der Meeren, G. 2021. Tema: Marint vern. Temasider, Hav og Kyst. 29.06.2021. https://www.hi.no/hi/temasider/hav-og-kyst/marint-vern

Eriksen, E., van der Meeren, G.I. 2021. Verdens mest omfattende økosystemtokt er i gang

https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/august/vedens-mest-omfattende-okosystemtokt-er-i-gang-i-barentshavet 27.08.2021

Skaret, G., Gjøsæter, H., van der Meeren, G.I. 2021. Dette er er jo-jo-fisken som økosystemet dreier seg rundt, 27.08.2021

https://forskersonen.no/fisk-havet-meninger/dette-er-jo-jo-fisken-som-okosystemet-dreier-seg-rundt/1901918

Arneberg, P., van der Meeren, G.I., Frantzen, S., Vee, I. 2020. Status for miljøet i Barentshavet. Rapport from havforskningen 2020-13.

Arneberg, P. Frantzen, S., van der Meeren, G.I. 2019. Status for miljøet i Norskehavet. Fisken og Havet 2019-2.

van der Meeren, Gro Ingleid; van der Meeren, Terje. 2019 Sviande sjøanemonar med fart på seg.. Marsteinen 2019 ; Volum 42.(31) s. 6-6

Editorial tasks:

OSPAR Quality State Report 2023-BiTA deltaker- redaktør/skrivegrupper for å samle, redigere og legge inn kunnskap og analyser rundt  økologisk status, klima og menneskelige påvirkninger i QSR 2023-rappoeten

Faglig Forum – Skrivegrupper for: SVO-miljøverdier og sårbahet; Måloppnåelse; Økologisk status

Overvåkingsgruppa 2014- running. Statement state reports on the Barents Sea, Norwegia Sea and Northern North Sea, part of editorial secretary at IMR.

Assessments tasks:

Norwegian Research Council: Innovation and Technology, 2019 -

Other consulting tasks (scientific consultant, In Norwegian)

Citizen Science activities by the Norwegian Research Council, since 2021

  • Dugnad for havet, since 2019
  • Miljølære since 2013
  • Direct e-mails to IMR via Post@hi.no
  • Direct e-mails and phones to GroM@hi.no

Board- and leadergroup  memberships(in Norwegian)

Core lead member bioCEED 2016 - 2023

Board member Artsdatabanken 2012-18

Oral presentations, Scientific communication tasks and media-contacts are not included.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Advancing bioenergetics-based modeling to improve climate change projections of marine ecosystems

Kenneth A. Rose, Kristin K. Holsman, Janet A. Nye, Emily Markowitz, N. Bednarsek, KB Huebert, Martin Huret, S Koenigstein, L. Li, Hassan Moustahfid, Barbara Muhling, Elizabeth Calvert Siddon, Morten D. Skogen, P. D. van Denderen, Gro Ingleid van der Meeren, Myron A. Peck
Marine Ecology Progress Series
2023

Other Effective Area-based Conservation Measures – OECMs: Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak

Alf Håkon Hoel, Gunnstein Bakke, Runa Gudmundsdottir Jonassen, Alf Ring Kleiven, Svein Løkkeborg, Kjell Harald Nedreaas, Gro Ingleid van der Meeren
Rapport fra Havforskningen
2023

Faggrunnlaget for helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder - Hovedrapporten 2019-2023

Øystein Leiknes, Gunnstein Bakke, Borque Jorge Sanchez, Bente Nilsen, Cecilie von Quillfeldt, Gro Ingleid van der Meeren, Rolf Jørn Fjærbu, Cecilie Mauritzen
Miljødirektoratet. Rapport
2023

Still Arctic? — The changing Barents Sea

Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Marit Reigstad, Arild Sundfjord, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Haakon Hop, Paul E. Renaud, Lars Henrik Smedsrud, Leif Christian Stige, Marius Årthun, Jørgen Berge, Bodil A. Bluhm, Katrine Borgå, Gunnar Bratbak, Dmitry V Divine, Tor Eldevik, Elena Eriksen, Ilker Fer, Agneta Fransson, Rolf Gradinger, Mats A. Granskog, Tore Haug, Katrine Husum, Geir Johnsen, Marius O. Jonassen, Lis Lindal Jørgensen, Svein Kristiansen, Aud Larsen, Vidar S. Lien, Sigrid Lind, Ulf Lindstrøm, Cecilie Mauritzen, Arne Melsom, Sebastian H. Mernild, Malte Müller, Frank Nilsen, Raul Primicerio, Janne E. Søreide, Gro I. van der Meeren, Paul Wassmann
Elementa: Science of the Anthropocene 11 p. 1-62
2023

Still Arctic? — The changing Barents Sea

Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Marit Reigstad, Arild Sundfjord, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Haakon Hop, Paul Eric Renaud, Lars Henrik Smedsrud, Leif Christian Stige, Marius Årthun, Jørgen Berge, Bodil Annikki Ulla Barbro Bluhm, Katrine Borgå, Gunnar Bratbak, Dmitry V Divine, Tor Eldevik, Elena Eriksen, Ilker Fer, Agneta Fransson, Rolf Rudolf Gradinger, Mats A. Granskog, Tore Haug, Katrine Husum, Geir Johnsen, Marius Opsanger Jonassen, Lis Lindal Jørgensen, Svein Kristiansen, Aud Larsen, Vidar Surén Lien, Sigrid Lind, Ulf Ove Lindstrøm, Cecilie Mauritzen, Arne Melsom, Jacob Sebastian Haugaard Mernild, Malte Müller, Frank Nilsen, Raul Primicerio, Janne Søreide, Gro Ingleid van der Meeren, Paul Wassmann
Elementa: Science of the Anthropocene 11
2023

Still Arctic? — The changing Barents Sea

Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Marit Reigstad, Arild Sundfjord, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Haakon Hop, Paul Eric Renaud, Lars Henrik Smedsrud, Leif Christian Stige, Marius Årthun, Jørgen Berge, Bodil Annikki Ulla Barbro Bluhm, Katrine Borgå, Gunnar Bratbak, Dmitry V Divine, Tor Eldevik, Elena Eriksen, Ilker Fer, Agneta Fransson, Rolf Rudolf Gradinger, Mats A. Granskog, Tore Haug, Katrine Husum, Geir Johnsen, Marius Opsanger Jonassen, Lis Lindal Jørgensen, Svein Kristiansen, Aud Larsen, Vidar Surén Lien, Sigrid Lind, Ulf Ove Lindstrøm, Cecilie Mauritzen, Arne Melsom, Sebastian H. Mernild, Malte Müller, Frank Nilsen, Raul Primicerio, Janne Søreide, Gro Ingleid van der Meeren, Paul Wassmann
Elementa: Science of the Anthropocene 11
2022

Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

Elena Eriksen, Anatoly A. Filin, Jon Aars, Espen Bagøien, Alexandr Benzik, Bjarte Bogstad, Stepan Boitsov, Padmini Dalpadado, Andrey V Dolgov, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Per Fauchald, Sylvia Frantzen, Harald Gjøsæter, Anne Gordeeva, Bjørn Einar Grøsvik, Hilde Elise Heldal, Ann Merete Hjelset, Berengere Husson, Carsten Hvingel, Randi Brunvær Ingvaldsen, Edda Johannesen, Hanne Johnsen, Lis Lindal Jørgensen, Stine Karlson, Roman Klepikovskiy, Kit M. Kovacs, Yuri A. Kovalev, Pavel Krivosheya, Alexandra Kudryashova, Anna Mikhina, Nina Mikkelsen, Mikhail Novikov, Tatiana Prokhorova, Irina P. Prokopchuk, Dmitry A. Prozorkevich, Jon Rønning, Alexey A. Russkikh, Georg Skaret, Hiroko Kato Solvang, Nataliya Strelkova, Alexandr Trofimov, Gro Ingleid van der Meeren, Denis Zacharov, Kseniya Zaytseva, Nils Inge Øien
ICES Scientific Reports 4
2021

Marine Citizen Science: Current State in Europe and New Technological Developments

Carlos Garcia-Soto, Jan Seys, Oliver Zielinski, J.A. Busch, S.I. Luna, Jose Carlos Baez, C. Domegan, K. Dubsky, I. Kotynska-Zielinska, P. Loubat, Francesca Malfatti, G. Mannaerts, Patricia McHugh, Pascal Monestiez, Gro Ingleid van der Meeren, Gabriel Gorsky
Frontiers in Marine Science 8
2021

Assessing the state of the Barents Sea using indicators: How, when, and where?

Cecilie Hansen, Gro Ingleid van der Meeren, Harald Loeng, Morten D. Skogen
ICES Journal of Marine Science 78 p. 2983-2998
2016

Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine ecosystems

M. Coll, L.J. Shannon, K.M. Kleisner, M.J. Juan-Jorda, A. Bundy, A.G. Akoglu, D. Banaru, J.L. Boldt, M.F. Borges, A. Cook, I. Diallo, C. Fu, C. Fox, D. Gascuel, L.J. Gurney, T. Hattab, J.J. Heymans, D. Jouffre, B.R. Knight, S. Kucukavsar, S.I. Large, C. Lynam, A. MacHias, K.N. Marshall, H. Masski, H. Ojaveer, C. Piroddi, J. Tam, D. Thiao, M. Thiaw, M.A. Torres, M. Travers-Trolet, K. Tsagarakis, I. Tuck, Gro Ingleid van der Meeren, D. Yemane, S.G. Zador, Y.J. Shin
Ecological Indicators 60 p. 947-962
2016

Pelagisk fisk og plankton i Norskehavet - er bæreevnen nådd?

Kjell Rong Utne, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
Naturen 140 p. 293-300
2016

Strong fisheries management and governance positively impact ecosystem status

Alida Bundy, Ratana Chuenpagdee, Jennifer L. Boldt, Maria de Fatima Borges, Mohamed Lamine Carmara, Marta Coll, Ibrahima Diallo, Clive J Fox, Elizabeth A. Fulton, Ayse Gazihan, Astrid Jarre, Didier Jouffre, Kristin M. Kleisner, Ben Knight, Jason S. Link, Patroba P. Matiku, Hicham Masski, Dimitrios K. Moutopoulos, Chiara Piroddi, Tilt Raid, Ignacio Sobrino, Jorge Tam, Djiga Thiao, Maria A. Torres, Konstantinos Tsagarakis, Gro Ingleid van der Meeren, Yunne-Jai Shin
Fish and Fisheries
2015

Diver-operated suction sampling in norwegian cobble grounds: Technique and associated fauna

Halldis Ringvold, John-Arvid Grytnes, Gro Ingleid van der Meeren
Crustaceana 88 p. 184-202
2015

Relationships among fisheries exploitation, environmental conditions, and ecological indicators across a series of marine ecosystems

Caihong Fu, Scott Large, Ben Knight, Anthony J. Richardson, Alida Bundy, Gabriel Reygondeau, Jennifer Boldt, Gro Ingleid van der Meeren, Maria A. Torres, Ignacio Sobrino, Auber Arnaud, Morgane Traver-Trolet, Chiara Piroddi, Ibrahima Diallo, Didier Jouffre, Hugo Mendes, Maria Fatima Borges, Cristopher P. Lynam, Marta Coll, Lynne J. Shannon, Yunne-Jai Shin
Journal of Marine Systems 148 p. 101-111
2015

Evaluating changes in marine communities that provide ecosystem services through comparative assessments of community indicators

Kristin M. Kleisner, Martha Coll, Christopher P. Lynam, Alida Bundy, Shannon Lynne, Yunne-Jai Shin, Jennifer L. Boldt, Maria F. Borges, Ibrahima Diallo, Clive Fox, Gascuel Didier, Johanna J. Heymans, Maria J. Juan Jorda, Didier Jouffre, Scott I. Large, Kristin N. Marshall, Henn Ojaveer, Chiara Piroddi, Jorge Tam, Maria A. Torres, Morgane Travers-Trolet, Konstantinos Tsagarakis, Gro Ingleid van der Meeren, Stephani Zador
Ecosystem Services 16 p. 413-429
2015

A concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era

Ehud Spanier, Kari L. Lavalli, Jason S. Goldstein, Johan C. Groeneveld, Gareth L. Jordaan, Clive M. Jones, Bruce F. Phillips, Marco L. Bianchini, Rebecca D. Kibler, David Díaz, Sandra Mallol, Raquel Goñi, Gro Ingleid van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt, Donald C. Behringer, William F. Keegan, Andrew Jeffs
ICES Journal of Marine Science 72 p. i7-i21
2011

The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity

Gregoire Certain, Olav Skarpaas, Jarle Werner Bjerke, Erik Framstad, Markus Lindholm, Jan-Erik Nilsen, Ann Norderhaug, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Gro Ingleid van der Meeren, Iulie Aslaksen, Steinar Engen, Per-Arild Garnåsjordet, Pål Kvaløy, Magnar Lillegård, Nigel Yoccoz, Signe Nybø
PLOS ONE 6
2011

The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea

Geir Ottersen, Erik Joel Steinar Olsen, Gro I. van der Meeren, Are Dommasnes, Harald Ole Loeng
Marine Policy 35 p. 389-398
2009

Effects of dietary DHA and EPA on neurogenesis, growth, and survival of juvenile American lobster, Homarus americanus

Gro Ingleid van der Meeren, Michael F. Tlusty, Anita Metzler, Terje van der Meeren
New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 43 p. 225-232
2006

Spatial variation in abundance and catch composition of Cancer pagurus in Norwegian waters: biological reasoning and implications for assessment

Astrid Kari Woll, Gro Ingleid van der Meeren, Inge Fossen
ICES Journal of Marine Science 29 p. 479-487

Annet tidsskriftbidrag

2019

Sviande sjøanemonar med fart på seg.

Gro Ingleid van der Meeren, Terje van der Meeren
Marsteinen 42 p. 6-6
2013

Lobster Research Integrated: From Biology to Management

F. Buchholz, A. Linnane, Gro Ingleid van der Meeren, T Fenchel, Franz Uiblein
Marine Biology Research 9 p. 3-6

Faglige foredrag

2023

Stunning and slaughter of commercial species of crabs and lobster

Ragnhild Aven Svalheim, Sten Ivar Siikavuopio, Endre Grimsbø, Gro Ingleid van der Meeren, Bjørn Roth
2023

Barents Sea in 2021: based on the IMR annual ecosystem survey and Barents Sea opening and Vardø-N section

Melissa Chierici, Vidar Suren Lien, Elena Eriksen, Elizabeth Marie Jones, Randi Brunvær Ingvaldsen, Gro Ingleid van der Meeren
2023

Risk of negative cumulative human impact on scientific-based valuable and vulnerable areas in Norwegian waters

Cecilie Hansen, Johanna Myrseth Aarflot, Berengere Husson, Per Fauchald, G.O. Johansen, Lis Lindal Jørgensen, Gro Ingleid van der Meeren, Nina Mikkelsen, Geir Ottersen, Cecilie von Quillfeldt, Mette Skern-Mauritzen
2022

Studies of marine ecosystems in the Barents Sea and off West Greenland

Geir Ottersen, Gro Ingleid van der Meeren, Cecilie Hansen, Morten D. Skogen, Marie Maar, Mikael Kristian Sejr, Eva Friis Møller, Janus Larsen, Asbjørn Christensen, Thomas Juul-Pedersen
2021

Demonstrating applications of an Integrated Arctic Observing System towards selected, diverse stakeholder groups

Geir Ottersen, Mikael K Sejr, Tim Kruschke, Gro Ingleid van der Meeren, Hanne Sagen, Anne Solgaard, Mathias Göckede, Finn Danielsen, Marie Maar
2019

Will integrated ecosystem assessments be reflected in integration between sectorial management? Experiences and thoughts from the Barents Sea and Norwegian Sea holistic ecosystem management plans. The Future of governance and handling vulnerability in Arctic ecosystems

Gro Ingleid van der Meeren, Mette Skern-Mauritzen
2019

Climate variation and change replacing fisheries as the dominant driver in Norwegian shelf ecosystems

Elena Eriksen, Gro I. van der Meeren, Per Arneberg, Sigrid Lind, Richard D.M. Nash, Henning Wehde,
IMBeR Open Science Conference Future Oceans 2 Session: Same, same, different: understanding variability and the relative roles of environment, climate, fishing and trophic dynamics in marine ecosystems p. Brest June 2019
2018

Det fantastiske havet

van der Meeren, Gro Ingleid
2018

From ecosystem monitoring to integrated assessment of the ecosystem

Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Dmitry Prozorkevich
2018

Common Ecosystem Referrence Points : Workshop 11 Quantifying thresholds in driver-response relationships to identify reference points

Gro Ingleid van der Meeren, Benjamin Planque, Per Arneberg
2017

FNs bærekraftmål nr. 14 Livet under Vann – Hvorfor er dette sentralt i forhold til Integrated Marine Biosphere Research IMBeR – Hvordan er dette relatert til Havforskningsinstituttet

van der Meeren, Gro Ingleid
2017

Taskekrabben – veien fra uutnyttet ressurs til markedssuksess

van der Meeren, Gro Ingleid
2017

Need for social science in EBM – The importance of merging social and natural science for serving policy needs to the best for humans and nature

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
2017

Ecosystem-related monitoring, assessments and management advices for the Norwegian, Barents and North Seas

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Elena Eriksen, Mette Skern-Mauritzen, Lidvard Grønnevet
2017

Marine ecosystems and social needs: The importance of merging social and natural science for servicing policy need to the best for humans and nature.

van der Meeren, Gro Ingleid
2016

The Norwegian Ecosystem-Based Management plan for the Barents Sea: Achievements and Challenges

Geir Ottersen, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
2016

Socio-ecological research servicing policy needs - management plans

van der Meeren, Gro Ingleid
2016

The Norwegian Ecosystem-Based Management plan for the Barents Sea; Strengths, Flaws and Further Developments.

Gro Ingleid van der Meeren, Anne Britt Storeng, Cecilie von Quillfeldt, Geir Ottersen, Per Arneberg
2015

Naturindekser for hav

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

BioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi

Vidar Wennevik, Gro Ingleid van der Meeren
2015

Barentshavet Eksempel på integrert assessment.

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

IndiSeas indicator Studies

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

Ecosystem overviews for WGIBAR and WGINOR

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

The research base, development and maintenance of the Norwegian marine management plans

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

Kystøkosystemet

Hege Gundersen, Kjell Magnus Norderhaug, Eli Rinde, Torbjørn Martin Johnsen, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Tormod Nilssen
2014

Workshop on king- and snow crabs in the Barenst Sea

Felicia Keulder, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Marine ecosystem Services: how does aquaculture fit in?

van der Meeren, Gro Ingleid
2014

Marine Spatial Planning in Norway: How to achieve public dialogue and involvement

Gro Ingleid van der Meeren, Øivind Bergh, Geir Ottersen
2014

Livet i Fjæra

Jan Erik Stiansen, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
2014

Uten stemme, uten hjerne, uten skjelett Kommunikasjon mellom virveløse dyr i havet

Gro Ingleid van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt
2014

Priority research areas for evaluating ecosystem consequenses of a discard ban

Maria de Fatima Borges, Eider Andogeni, Jochen Depestele, Gerjan J. Piet, Anna Rindorf, Thomas Kirk Sørensen, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Integrated Ecosystem Assessments in Norway: Comparison over three different ecosystems

Daniel Howell, Edda Johannesen, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Rong Utne, Geir Ottersen
2014

Effects of EBP predation, competition & habitat on the life history of red king crab (Paralithodes camtschaticus)

Felicia Keulder, Gro Ingleid van der Meeren
2014

The Long and Winding story of the Lobster Homarus gammarus in Norway

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud
2014

MSP case studies: Norwegian Integrated Management Plans

Gro Ingleid van der Meeren, Geir Ottersen
2013

Seminar on crabs and algae tocins

van der Meeren, Gro Ingleid
2013

Role of Maritime Spatial Planning to achieve environmental objectives and targets

Gro Ingleid van der Meeren, Geir Ottersen
2013

Ecosystems, crab physiology & anatomy

van der Meeren, Gro Ingleid
2013

MSP in Norway: The research base of the Norwegian management plans

Gro Ingleid van der Meeren, Erik Joel Steinar Olsen
2013

Strandsonenes plass i det fantastiske livet i havet. Ved Hav-kyst: Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling. Skolelaboratoriet i naturfag (UiB), Arendal mars 2013

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Endringer i Nordsjøen evne til å levere økosystemtjenester

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Identifikasjon av relevante miljømål

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Setting the stage for improved MSFD food web indicators

A.G. Rossberg, M.F. Borges, T. Fung, S.P.R. Greenstreet, P. Haynes, E.L.R. Kenchington, H Lindeboom, I. Rombouts, S. Shephard, Gro Ingleid van der Meeren, D.G. Reid
2012

The Norwegian management plan for the North Sea; where does it stand now

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Assessing the State of Biodiversity in Marine Ecosystems. Two different approaches discussed: the Norwegian Nature Index and Beat 2.0

Gro Ingleid van der Meeren, Jesper H. Andersen, Gregoire Certain, Ciarán Murray
2010

The Nature Index: A new method to integrate expert knowledge and data on species to measure state and trends of ecosystems and across ecosystems

Signe Nybø, Gregoire Certain, Olav Skarpaas, Jarle W. Bjerke, Erik Framstad, Markus Lindholm, Jan-Erik Nilsen, Ann Norderhaug, Eivind Oug, Hans Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren, Iulie Aslaksen, Steinar Engen, Per Arild Garnåsjordet

Poster

2024

Adapted to the cold? larval thermal tolerance across the native range in the European shore crab Carcinus maenas

Jan-Phillip Geissel, N. Espinoza-Novo, N. Giménez, Nicole Aberle-Malzahn, Gro Ingleid van der Meeren, Steffen Harzsch, Gabriela Torres
2017

Lobster’s living biotope, morphology and behavior: can these connections be used to learn more about really concealed life stages?

Gro Ingleid van der Meeren, Astrid Kari Woll
2017

Lobsters living biotope, morphology and behavior: can these connections be used to learn more aboput concealed life stages?

Gro Ingleid van der Meeren, Astrid Kari Woll
2017

IMBeR - Integrated Marine Biosphere Research

Gro Ingleid van der Meeren, Lisa Maddison
2012

Ecosystem-based Management in Norway and Europe

van der Meeren, Gro Ingleid

Rapporter og avhandlinger

2024

Ny målemetode for hummar

Alf Ring Kleiven, Johanna Bjånes Marcussen, Tonje Knutsen Sørdalen, Terje van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt, Gro Ingleid van der Meeren
Rapport fra havforskningen
2024

Forvaltningsrelevante naturenheter i sjø — Forslag til forvaltningsrelevante naturenheter for fiskeri og havbruk.

Sigurd Heiberg Espeland, Elisabeth H. Juliussen, Gro Ingleid van der Meeren
Rapport fra havforskningen
2024

Survey report (Part 1) from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and the adjacent waters August-October 2023 — Covering Survey Execution, Data Management, Plankton Community, Fish Recruitment, Commercial Pelagic Fish and Fish Biodiversity

Elena Eriksen, Dmitry Prozorkevich, Stine Karlson, Sarah Joanne Lerch, Tatiana Prokhorova, Berengere Husson, Andrey Dolgov, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Working group on the integrated assessments of the Norwegian Sea (WGINOR, outputs from 2022 meeting)

Anna H. Olafsdottir, Benjamin Planque, Tycho Anker-Nilssen, Per Arneberg, Lucas Johannes Bas, Are Berset, Sigurvin Bjarnason, Knut Yngve Børsheim, Cecilie Broms, Lucie Buttay, Sólvá Káradóttir Eliasen, Anne Kirstine Højholt Frie, Elvar H. Hallfredsson, Harald Hansen, Mia Høgi, Jens Christian Holst, Eydna í Homrum, Jan Arge Jacobsen, Steingrímur Jónsson, Inga Kristiansen, Mimi E. Lam, Lísa Anne Libungan, Ulf Ove Lindstrøm, Xiaozi Liu, Svein-Håkon Lorentsen, Kjell Arne Mork, Erik Askov Mousing, Arnt Inge Nygaard, Kotaro Ono, Maria Pettersvik Arvnes, Hildur Pétursdóttir, Morten D. Skogen, Aril Slotte, Hiroko Kato Solvang, Petur Steingrund, Espen Strand, Szymon Surma, John Tyler Trochta, Gro Ingleid van der Meeren, Paulus Jacobus Wensveen
ICES Scientific Reports 5
2023

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and the adjacent waters August- December 2022

Geir Odd Johansen, Dmitry Prozorkevich, Alexander Trofimov, Randi Brunvær Ingvaldsen, Tatiana Prokhorova, Bjørn Einar Grøsvik, Pavel Krivosheya, Espen Bagøien, Sarah Joanne Lerch, Irina Prokopchuk, Elena Eriksen, Berengere Husson, Georg Skaret, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Kristin Windsland, Hannes Höffle, Rupert Wienerroither, Carsten Hvingel, Andrey Dolgov, Ann Merete Hjelset, Sergey Bakanev, Aleksei Stesko, Lis Lindal Jørgensen, Nils Inge Øien, Frederike Boehm, Natalia Strelkova, Daria Blinova, Roman Klepikovskiy, Per Fauchald, Gro Ingleid van der Meeren
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Other Effective Area-based Conservation Measures – OECMs: Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak - Gjennomgang av noen norske arealbaserte fiskeriforvaltningstiltak og deres bidrag til bevaring av marin natur

Alf Håkon Hoel, Gunnstein Bakke, Runa Gudmundsdottir Jonassen, Alf Ring Kleiven, Svein Løkkeborg, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Harald Nedreaas
Rapport fra havforskningen
2023

Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023

Jon Albretsen, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Pernilla Bohlin-Nizzetto, Knut Yngve Børsheim, Melissa Chierici, Kai Håkon Christensen, Padmini Dalpadado, Markus Diesing, Lars Christian Espenes, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Sylvia Frantzen, Anne Kirstine Højholt Frie, Sebastian Gerland, Bjørn Einar Grøsvik, Hege Gundersen, Kjell Gundersen, Kasper Hancke, Eldbjørg Sofie Heimstad, Vivian Husa, Randi Brunvær Ingvaldsen, Anders Jelmert, Henning Hensen, Louise Kiel Jensen, Martin Jensen, Josefina Johansson, Hanne Johnsen, Lis Lindal Jørgensen, Kit M. Kovacs, Øystein Leiknes, Deanna Marie Leonard, Svein-Håkon Lorentsen, Erik Askov Mousing, Kjell Magnus Norderhaug, Elisabet Rosendal, Jorge Sanchez-Borque, Merete Schøyen, Øystein Skagseth, Hilde Kristin Skjerdal, Mette Skern-Mauritzen, Morten D. Skogen, Kristine O. Stene, Guldborg Søvik, Terje Thorsnes, Gro Ingleid van der Meeren, Ida Vee, Cecilie von Quillfeldt
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems

Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Magnus Aune, Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim, Sabine K.J. Cochrane, Malin Daase, Per Fauchald, André Frainer, Agneta Fransson, Haakon Hop, Hannes Höffle, Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sissel Jentoft, Kit M. Kovacs, Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind, Christian Lydersen, Olga Pavlova, Laurene Peuchet, Raul Primicerio, Paul Eric Renaud, Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Paul Wassmann, Nils Inge Øien
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems - Appendices

Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Magnus Aune, Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim, Sabine K.J. Cochrane, Malin Daase, Per Fauchald, André Frainer, Agneta Fransson, Haakon Hop, Hannes Höffle, Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sissel Jentoft, Kit M. Kovacs, Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind, Christian Lydersen, Olga Pavlova, Laurene Peuchet, Raul Primicerio, Paul Eric Renaud, Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Paul Wassmann, Nils Inge Øien
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem

Per Arneberg, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Marie Jones, Cecilie Kvamme, Anna Jeja Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D. Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik, Gro Ingleid van der Meeren
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem - Appendices

Per Arneberg, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Marie Jones, Cecilie Kvamme, Anna Jeja Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D. Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik, Gro Ingleid van der Meeren
2022

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-September 2021 : IMR/PINRO Joint Report Series 2, 2022

Dmitry Prozorkevich, Gro Ingleid van der Meeren
2022

Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri

Gro Ingleid van der Meeren, Fabian Zimmermann, Anne Christine Utne-Palm, Martin Wiech, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Alf Ring Kleiven, Portia Joy Nillos Kleiven, Terje Jørgensen, Johanna Bjånes Marcussen
2022

Deliverable 6.19 Synthesis report from WP6: Application studies of Arctic Observing Systems towards stakeholders

Geir Ottersen, Mikael K. Sejr, Ralf Döscher, Mathias Goeckede, Lisbeth Iversen, Tim Kruschke, Marie Maar, Gro Ingleid van der Meeren, Hanne Sagen, Anne M. Solgaard, Andreas Peter Ahlstrøm, Ole B. Andersen, Fanny Ardhuin, Agnieszka Beszczynska-Möller, Erik Buch, Asbjørn Christensen, Hervé Caumont, Bin Cheng, Finn Danielsen, Eva de Andrés, María Isabel de Corcuera, Martin Enghoff, Florian Geyer, Agata Grynczel, David Gustafsson, Torill Hamre, Holt Hancock, Cecilie Hansen, Georg Heygster, Siwei Hu, Larysa Istomina, Truls Johannessen, Thomas Juul-Pedersen, Andrew Luke King, Shfaqat Abbas Khan, Armin Köhl, Janus Larsen, Ruibo Lei, Carsten B. Ludwigsen, Kjetil Lygre, Guokun Lyu, Kenneth D. Mankoff, Christian Melsheimer, Frode Monsen, Eva Friis Møller, Francisco Navarro, Tor I. Olaussen, Are Olsen, Fabien Ors, Jaime Otero, Roberta Pirazzini, Michael K. Poulsen, Nicholas Patrick Roden, Laura Rontu, Nuno Serra, Elena Shevnina, Morten D. Skogen, Gunnar Spreen, Detlef Stammer, Espen Storheim, Mathilde Bøttger Sørensen, Zhongxiang Tian, Arantxa M. Triana-Gómez, Ilona Valisuo, Peter H. Voss, Waldemar Walczowski
2022

Deliverable 1.10 Roadmap for a sustainable Arctic Observing System

Stein Sandven, Hanne Sagen, Torill Hamre, Erik Buch, Roberta Pirazzini, David Gustavsson, Agnieszka Beszczynska-Möller, Peter Voss, Finn Danielsen, Lisbeth Iversen, Hervé Caumont, Geir G. Ottesen, Mikael Sejr, Ruth Higgins, Donatella Zona, Andreas Ahlstrøm, Angelika Renner, Anne Solegaard, Arnfinn Morvik, Asbjørn Christensen, Carsten Ludwigsen, Claudie Marec, Eija Asmi, Espen Storheim, Fabien Ors, Florent Domine, Georg Heygster, Gro Ingleid van der Meeren, Hanna K. Lappalainen, Kjetil Lygre, Marcel Babin, Marie Maar, Marie-Noelle Houssais, Mathilde Bøttger Sørensen, Mathias Goeckede, Michael Tjernstrøm, Michael Koie Poulsen, Nick Roden, Ole B. Andersen, Peter Thorne, Ralf Döscher, Thomas Juul-Pedersen, Truls Johannessen
2022

Samlet påvirkning i foreslåtte særlig verdifulle og sårbare områder i norske havområder

Cecilie Hansen, Johanna Myrseth Aarflot, Elena Eriksen, Berengere Husson, Per Fauchald, Geir Odd Johansen, Lis Lindal Jørgensen, Gro Ingleid van der Meeren, Nina Mikkelsen, Geir Ottersen, Cecilie von Quillfeldt, Mette Skern-Mauritzen
2021

Deliverable 1.7 Report on stakeholder interaction in year 4 and 5

Erik Buch, Vicente Fernandez, Gro Ingleid van der Meeren, Mathilde Bøttger Sørensen, Stein Sandven, Agnieszka Beszczynska-Möller, Mikael Sejr, Ruth Higgins, Michael Tjernstrøm, Roberta Pirazzini, Eija Asmi, Shaun Quegan, David Gustavsson, Andreas Peter Ahlstrøm, Lena Lappanen, Geir G. Ottersen, Lisbeth Iversen, Marie Maar
2021

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi - En gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder

Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Bente Merete Nilsen, Hanne Johnsen, Cecilie Quillfeldt
2021

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-November 2020 : IMR/PINRO Joint Report Series 1, 2021

Gro Ingleid van der Meeren, Dmitry Prozorkevich
2021

Marint vern - Havforskningsinstituttets ekspertvurdering av utfordringer og status for arbeid med marint vern i Norge

Lis Lindal Jørgensen, Even Moland, Vivian Husa, Tina Kutti, Alf Ring Kleiven, Gro Ingleid van der Meeren
2020

Survey report from the joint Norwegian/ Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters August-October 2019 : IMR/PINRO Joint Report

Dmitry Prozorkevich, Gro Ingleid van der Meeren
2020

Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Højholt Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis Lindal Jørgensen, Margaret McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Surén Lien, Åge Sigurd Høines, Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Anna Irmeli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa Bjørnsdatter Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland, Gunnar Skotte, Kristine O. Stene, Øystein Leiknes, Hilde Kristin Skjerdal, Henning Jensen, Andre Frantzen Jensen, Norman Whitaker Green, Svein Håkon Lorentsen
2019

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2018

Gro Ingleid van der Meeren, Dmitry A. Prozorkevich
2019

Sluttrapport NFR - Livet i fjæra

Gro I. van der Meeren
Final Report 155282 Proforsk NRC p. 16
2019

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents SEa and adjacent waters, August-October 2018

Gro I. van der Meeren & Dmitry Prozorkevich
IMR/PINRO Joint Report Series 2 - 2019 p. 93
2019

Status for miljøet i Norskehavet - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019

Per Arneberg, Sylvia Frantzen, Gro Ingleid van der Meeren
2018

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and adjacent waters, August - October 2017

Dmitry A. Prozorkevich, Geir Odd Johansen, Gro Ingleid van der Meeren
2018

To secure Rich and Clean Oceans, People are our Greates Resource

Leonie J. Goodwen & Gro I. van der Meeren
Tvergastein 11 p. 36-38
2018

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2017

Dmitry Prozorkevich, Geir Odd Johansen & Gro I. van der Meeren
IMR-PINRO Joint Report Series 2 2018 p. 100
2018

Status for miljøet i Nordsjøen og Skagerrak og ytre påvirkning. Rapport fra Overvåkingsgruppen 2018.

Per Arneberg, Gro Ingleid van der Meeren, Sylvia Frantzen
2018

Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste

Hanno Sandvik, Marianne Evju, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Tor Erik Brandrud, Jan Ove Gjershaug, Trygve H. Hesthagen, Johanna Järnegren, Frithjof Emil Moy, Lars Johan Naustvoll, Jenni Nordén, Graciela Rusch, Odd Terje Sandlund, Frode Ødegaard
2017

Evaluering av effekten av forvaltningstiltak på hummer og forslag til tiltak

Alf Ring Kleiven, Even Moland, Tonje Knutsen Sørdalen, Sigurd Heiberg Espeland, Gro Ingleid van der Meeren
2017

Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research

Carlos Carcia-Soto, Gro Ingleid van der Meeren
2016

Final Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)ICES CM 2016/SSGIEA:04

Working Group ICES, Edda Johannesen, Espen Bagøien, Hein Rune Skjoldal, Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Bjarte Bogstad
2016

Final report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR) 7-11 December 2015, Reykjavik, Iceland

Eydna í Homrum, Anna Ólafsdóttir, Gudmundur Oskarsson, Hildur Pétursdóttir, Héðinn Valdimarsson, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Kjell Rong Utne, Øystein Skagseth, Elvar H. Hallfreðsson, Eneko Bachiller, Teunis Jansen, Gro Ingleid van der Meeren, Benjamin Planque, Tycho Anker-Nilssen, Svein Håkon Lorentsen
2016

Set-up of the Nordic and Barent seas (NOBA) Atlantis model

Cecilie Hansen, Mette Skern-Mauritzen, Gro Ingleid van der Meeren, Anne Jähkel, Kennneth F. Drinkwater
2016

Ocean sustainability under global change TOP PRIORITIES FOR NORWEGIAN RESEARCH AND PROSPECTS FOR COLLABORATION

Gro Ingleid van der Meeren, Leonie J. Goodwin
2015

Second Interim Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). ICES CM 2015/SSGIEA:04

Organization ICES, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Gro Ingleid van der Meeren, Cecilie Kvamme, Georg Skaret, Vidar Surén Lien, Hein Rune Skjoldal
2015

Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover. RAPPORT FRA SEMINAR OM FORVALTNINGSPLANARBEIDET, 28.–29. JANUAR 2015

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Geir Ottersen, Cecilie von Quillfeldt, Anne Britt Storeng
2014

2nd Interim Report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea

Gudmundur Oskarsson, Geir Huse, Jan Arge Jacobsen, Eydna I. Homrum, Hein Rune Skjoldal, Webjørn Raunsgård Melle, Øystein Skagseth, Kjell Rong Utne, Leif Nøttestad, Are Salthaug, Gro Ingleid van der Meeren, Anne Kirstine Højholt Frie, Tycho Anker Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Per Arneberg
2014

Final report Joint Russian-Norwegian monitoring project

O. Korneev, O. Titov, Gro Ingleid van der Meeren, P. Arneberg, J. Tchernova, N.M. Jørgensen
2014

NOTAT Behov for mer kunnskap om tifotkreps. Svar på spørsmål fra Mattilsynet

Tore S Kristiansen, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Vurdering av eksisterende indikatorer for økosystemenes tilstand og utvikling - Lofoten/Barentshavet og Norskehavet, Rapport fra Havforskningen nr. 12-2014

Per Arneberg, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014

Gro Ingleid van der Meeren, Gunnar Skotte, Geir Ottersen, Sylvia Franzen, Nina Mari Jørgensen, Anne Kirstine Højholt Frie, Svein-Håkon Lorentsen, Ingunn Selvik, Hege Iren Svensen
2013

Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Per Arneberg, Geir Ottersen, Anne Kirstine Højholt Frie, Gro Ingleid van der Meeren, Josefina Johansson, Ingunn Selvik
2013

Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO) 1–8 May 2013 Copenhagen, Denmark

Maria de Fatima Borges, Heino Fock, Simon P.R. Greenstreet, Ellen Kenchington, Gro Ingleid van der Meeren, Daniel Oesterwind, Andrea Rau, David Reid, Anna Rindorf, Axel G. Rossberg, Marcel Rozemeijer, Samuel Shepard, Håkan Wennhage
2013

Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser

Marianne Kroglund, Marianne Olsen, Cecilie Østby, Thorbjørn Thorvik, Gro Ingleid van der Meeren, Lene Gjelsvik, Bente Merete Nilsen, Karen Nybakke, Alice Newton, Tycho Anker-Nilssen, Mats Walday
2012

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: prioriterte kunnskapsbehov

Svein Andreas Iversen, Gro Ingleid van der Meeren
2012

Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak. Rapport fra indikatorarbeidsmøtet

Gro Ingleid van der Meeren, Camilla Fossum Pettersen
2012

Helhetlig foprvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Sammendrag indikatorer for overvåking

Gro Ingleid van der Meeren, Camilla Fossum Pettersen
2012

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak - Indikatorer for overvåking

Gro Ingleid van der Meeren, Camilla Fossum Pettersen, Anne Lene Brungot
2009

Aboitic Impact

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Anatoly Filin, S Belikov, Kennneth F. Drinkwater, L. Jørgensen, Kit Kovacs, P. Luybin, Lars Johan Naustvoll, Marit Reigstad, H. Strøm
2003

The potential of ecological studies to improve on the survival of cultivated and released aquatic organisms : Insights from functional morphology and behaviour studies of the European lobster Homarus gammarus

Meeren, Gro I. van der
1998

Lobster stock enhancement in Norway, with emphasis on a large scale release project at Kvitsøy

Gro Ingleid van der meeren, Ingebrigt Uglem
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)