Gå til hovedinnhold

Bjørn Olav Kvamme

ProfilBilete BOK 1000133
Forskningssjef
Telefon: 41612076
Avdeling: Smittespredning og sykdom

Arbeidsområde

Min aktivitet er retta mot generell molekylærbiologi med vekt på endringar i transkripsjon av gener forårsaka av akvakulturrelaterte stressfaktorar. Mitt noverande arbeid fokuserar på korleis typiske oppdrettsrelaterte stressfaktorar slik som handtering, miljøfaktorar og nye forråstoffer endrar stress og immunresponsar. Vi studerar dette ved hjelp av kvantitativ PCR og mikromatriseanalyser. Eg er og innvolvert i arbeid der vi har sett på bruk av karbon monoksid som sederande behandling i forkant av bedøving og avliving i slakting av laks. Vi har her sett på stress og kvalitet, samt studert eit protein kalla neuroglobin. Formålet med dette arbeidet er å forbetre velferda til fisken i slakteprosessen.

Curriculum Vitae

Bjørn Olav Kvamme (Cand.scient, Dr. scient)

Group leader Fish Health Group, Scientist (1109), Institute of Marine Research

Besøksadresse
Havforskningsinstituttet
Nordnesgt. 50
5005 Bergen

Postadresse
Havforskningsinstituttet
Pb. 1870 Nordnes
5817 Bergen

Fødd 14. Desember 1973
Sivilstatus : Sambuar, 2 barn

Utdanning:
2005 - Dr. scient. University of Bergen
1998 - Cand. scient. University of Bergen    1998

Arbeid
03/2012-d.d.                Gruppeleiar Helse (Konstituert), Havforskningsinstituttet
01/2009-d.d.                Forskar 1109, Havforskningsinstituttet
11/2005-12/2008         Postdoktor, EU/Havforskningsinstituttet, Havforskningsinstituttet

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Experimental transmission of piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in different life stages of Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta)

Dhamotharan Kannimuthu, HyeongJin Roh, Hugh Craig Morton, Ma Michelle Demogina Penaranda, Anne Vossgård, Tom Johnny Hansen, Per Gunnar Fjelldal, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ingrid Uglenes Fiksdal, Maria Dahle, Hakon Schau Berg-Rolness, Stig Mæhle, Dawit Berhe Ghebretnsae, Joachim Nordbø, Sonal Patel, Abdullah Sami Madhun, Søren Grove, Bjørn Olav Kvamme
Frontiers in Marine Science 10
2023

Long-term persistence of piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) infection during the pre-smolt stages of Atlantic salmon in freshwater

Dhamotharan Kannimuthu, HyeongJin Roh, Ma Michelle Demogina Penaranda, Øystein Wessel, Stig Mæhle, Dawit Berhe Ghebretnsae, Joachim Nordbø, Bjørn Olav Kvamme, Hugh Craig Morton, Søren Grove
Veterinary research (VR) 54 p. 69
2023

Experimental transmission of piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in different life stages of Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta)

Dhamotharan Kannimuthu, HyeongJin Roh, Hugh Craig Morton, Ma Michelle Demogina Penaranda, Anne Vossgård, Tom Johnny Hansen, Per Gunnar Fjelldal, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ingrid Uglenes Fiksdal, Maria Dahle, Håkon Berg-Rolness, Stig Mæhle, Dawit Berhe Ghebretnsae, Joachim Nordbø, Sonal Patel, Abdullah Sami Madhun, Søren Grove, Bjørn Olav Kvamme
Frontiers in Marine Science 10
2017

Genetic analysis of goldsinny wrasse reveals evolutionary insights into population connectivity and potentialevidence of inadverent translocationvia aquaculture.

Eeva Jansson, Maria Quintela Sanchez, Geir Dahle, Jon Albretsen, Halvor Knutsen, Carl André, Åsa Strand, Stein Mortensen, John B. Taggart, Egil Karlsbakk, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover
ICES Journal of Marine Science 74 p. 2135-2147
2017

High nervous necrosis virus (NNV) diversity in wild wrasse (Labridae) in Norway and Sweden

Kjetil Korsnes, Egil Karlsbakk, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr, Are Nylund, Bjørn Olav Kvamme, Stein Mortensen
Diseases of Aquatic Organisms 126 p. 43-50
2017

Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon

Knut Wiik Vollset, Ian Dohoo, Ørjan Karlsen, Elina Halttunen, Bjørn Olav Kvamme, Bengt Finstad, Vidar Wennevik, Ola Håvard Diserud, Andrew Bateman, Kevin D. Friedland, Shad Kenneth Mahlum, Christian Jørgensen, Lars Qviller, Martin Krkosek, Åse Åtland, Bjørn Torgeir Barlaup
ICES Journal of Marine Science 75 p. 50-60
2016

Development of SNP and microsatellite markers for goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris) from ddRAD sequencing data

Eeva Jansson, John B. Taggart, Stefanie Wehner, Geir Dahle, Maria Quintela Sanchez, Stein Mortensen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover
Conservation Genetics Resources 8 p. 201-206
2015

Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming

Geir Lasse Taranger, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister, Kevin Glover, Vivian Husa, Egil Karlsbakk, Bjørn Olav Kvamme, Karin Kroon Boxaspen, Pål Arne Bjørn, Bengt Finstad, Abdullah Sami Madhun, Hugh Craig Morton, Terje Svåsand
ICES Journal of Marine Science 72 p. 997-1021
2014

Effect of carbon monoxide for Atlantic salmon (Salmo salar L.) slaughtering on stress response and fillet shelf life

Anna Concollato, Giuliana Parisi, Rolf Erik Olsen, Bjørn Olav Kvamme, Erik Slinde, Antonella Dalle Zotte
Aquaculture 433 p. 13-18
2014

Gene expression in five salmon louse (Lepeophtheirus salmonis, Krøyer 1837) tissues

Rolf Edvardsen, Sussie Trine Dalvin, Tomasz Furmanek, Ketil Malde, Stig Mæhle, Bjørn Olav Kvamme, Rasmus Skern-Mauritzen
Marine Genomics 18 p. 39-44
2013

Modulation of innate immune responses in Atlantic salmon by chronic hypoxia-induced stress

Bjørn Olav Kvamme, Koestan Gadan, Frode Finne-Fridell, Lars Niklasson, Kristina Sundell, Geir Lasse Taranger, Øystein Evensen, O Evensen
Fish and Shellfish Immunology 34 p. 55-65
2013

Slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the presence of carbon monoxide

Gry Aletta Bjørlykke, Bjørn Olav Kvamme, Arnt Johan Raae, Bjørn Roth, Erik Slinde
Fish Physiology & Biochemistry 39 p. 871-879
2012

Cloning, expression and purification of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) neuroglobin

Gry Aletta Bjørlykke, Bjørn Olav Kvamme, Erik Slinde, Arnt Johan Raae
Protein Expression and Purification 86 p. 151-156
2012

Effects of environmental stress on mRNA expression levels of seven genes related to oxidative stress and growth in Atlantic salmon salmo salar L. Of farmed, hybrid and wild origin

Monica Favnebøe Solberg, Bjørn Olav Kvamme, Frank Nilsen, Kevin Glover
BMC Research Notes 1
2011

The effects of carbon monoxide on Atlantic salmon (Salmo solar L.)

Gry Aletta Bjørlykke, Bjørn Roth, Oddvin Sørheim, Bjørn Olav Kvamme, Erik Slinde
Food Chemistry 127 p. 1706-1711
2010

MMP-13 (Matrix MetalloProteinase 13) expression might be an indicator for increased ECM remodeling and early signs of vertebral compression in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Anna Wargelius, Per Gunnar Fjelldal, Ane Grini, Laura Gil-Martens, Bjørn Olav Kvamme, Tom Hansen
Journal of Applied Ichthyology 26 p. 366-371
2010

Intestinal barrier function of Atlantic salmon (Salmo salar L.) post smolts is reduced by common sea cage environments and suggested as a possible physiological welfare indicator

Henrik Sundh, Bjørn Olav Kvamme, Frode Fridell, Rolf Erik Olsen, tony ellis, Geir Lasse Taranger, Kristina Sundell
BMC Physiology 10
2009

A trypsin-like protease with apparent dual function in early Lepeophtheirus salmonis (Kroyer)development

Rasmus Skern-Mauritzen, Petter Frost, Sussie Trine Dalvin, Bjørn Olav Kvamme, Ingunn Sommerset, Frank Nilsen
BMC Molecular Biology 10
2005

Organisation of trypsin genes in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis, Crustacea, copepoda) genome

Bjørn Olav Kvamme, Heidi Kongshaug, Frank Nilsen
Gene 352 p. 63-74
2004

Molecular characterisation of five trypsin-like peptidase transcripts from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) intestine

Bjørn Olav Kvamme, Rasmus Skern-Mauritzen, Petter Frost, Frank Nilsen
International Journal of Parasitology 34 p. 823-832
2004

The cloning and characterisation of full-length trypsins from the salmon louse Lepeophtheirus salmonis

Bjørn Olav Kvamme, Petter Frost, Frank Nilsen
Molecular and biochemical parasitology (Print) 136 p. 303-307
2001

Growth and protein utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) given a protease inhibitor in the diet

Harald Sveier, Bjørn Olav Kvamme, Arnt Johan Raae
Aquaculture Nutrition 7 p. 255-264

Faglige foredrag

2018

Screening for pathogens in wild goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris), an important cleaner fish in Norwegian aquaculture

Nina Sandlund, Stein Mortensen, Egil Karlsbakk, Åge Sigurd Høines, Bjørn Olav Kvamme
2018

Salmon lice as an environmental indicator for managment of Norwegian salmon farming

Bjørn Olav Kvamme, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Sussie Dalvin, Kristine Marit Schrøder Elvik, Ingrid Askeland Johnsen, Rune Nilsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Rasmus Skern-Mauritzen, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger, Bjørn Ådlandsvik, Ørjan Karlsen
2018

Vurdering av smittespreiing frå oppdrett til villfisk

Bjørn Olav Kvamme, Abdullah Sami Madhun, Mark Powell, Nina Sandlund, Sonal Patel, Egil Karlsbakk
2018

Problemstillinger ved bruk av vill leppefisk - sykdom og helse

Bjørn Olav Kvamme, Nina Sandlund, Stein Mortensen
2018

Susceptibility of sea trout post-smolts to SAV and PRV

Bjørn Olav Kvamme, Sonal Patel, Egil Karlsbakk, Maria Dahle, Stig Mæhle, Julie Karoline H. Nordbø, Ingrid Uglenes Fiksdal, Abdullah Sami Madhun
2017

Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon

Knut Wiik Vollset, Ian Dohoo, Ørjan Karlsen, Elina Halttunen, Bjørn Olav Kvamme, Bengt Finstad, Vidar Wennevik, Ola Håvard Diserud, Andrew Bateman, Kevin D Friedland, Shad Kenneth Mahlum, Christian Jørgensen, Lars Qviller, Martin Krkošek, Åse Åtland, Bjørn Torgeir Barlaup
2017

Trafikklysmodellen og kunnskapsgrunnlaget

Kvamme, Bjørn Olav
2016

Forskningsbaserte råd om lakselus

Ørjan Karlsen, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Bjørn Olav Kvamme, Rune Nilsen, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra-Llinares, Ove Tommy Skilbrei
2016

Presentasjon av Risikovurdering 2016

Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Lars Helge Stien, Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen
2014

Luseovervåking og Rådgiving i henhold til miljømessig bærekraft

Pål Arne Bjørn, Bjørn Olav Kvamme, Rune Nilsen, Terje Svåsand, Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik
2013

Overleving av patogener i sjøvatn

Bjørn Olav Kvamme, Abdullah Sami Madhun
2013

Hva kan vi vente oss av sykdommer/alger/maneter?

Bjørn Olav Kvamme, Lars Asplin, Lars Johan Naustvoll, Anders Jelmert, Einar Dahl, Bjørn Einar Grøsvik, Terje Svåsand
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Klimaendringer i kyst- og fjordstrøk - effekter på kystnært fiske og havbruk

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2012

Faggruppe Helse, Havforskningsinstituttet

Kvamme, Bjørn Olav
2012

Saccus vasculosus, neuroglobin, stress and welfare during slaughter of salmon

Bjørn Olav Kvamme, Gry Aletta Bjørlykke, Arnt Johan Raae, Oddvin Sørheim, Bjørg Egelandsdal, Bjørn Roth, Erik Slinde
2012

Transcriptomic analysis of the salmon louse

Rolf Edvardsen, Stig Mæhle, Tomasz Furmanek, Ketil Malde, Bjørn Olav Kvamme, Sussie Trine Dalvin, Rasmus Skern-Mauritzen

Poster

2018

Anadromous whitefish (Coregonus lavaretus L.) as host for salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer)

Rune Nilsen, Egil Karlsbakk, Sussie Dalvin, Rosa Maria Serra Llinares, Kristine Marit Schrøder Elvik, Stig Mæhle, Ørjan Karlsen, Pål Arne Bjørn, Grethe Beate Thorsheim, Bjørn Olav Kvamme
2017

Anadromous whitefi sh (Coregonus lavaretus L.) as host for salmon lice(Lepeophtheirus salmonis Krøyer)

Rune Nilsen, Egil Karlsbakk, Sussie Dalvin, Rosa Maria Serra-Llinares, Kristine Marit Schrøder Elvik, Stig Mæhle, Ørjan Karlsen, Pål Arne Bjørn, Grethe Beate Thorsheim, Bjørn Olav Kvamme
2017

Survival and habitat use of sea trout post-smolts artificially infested with salmon lice: A pilot study

Rosa Maria Serra-Llinares, Carla Freitas, Rune Nilsen, Kristine Marit Schrøder Elvik, Jon Albretsen, Ørjan Karlsen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Olav Kvamme
2016

Sampling methods for monitoring sea lice on wild sea trout

Kristine Marit Schrøder Elvik, Sussie Dalvin, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Elina Halttunen, Pål Arne Bjørn, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme
2013

Effect of carbon monoxide on welfare and quality in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Anna Concollato, Giuliana Parisi, Antonella Dalle Zotte, Rolf Erik Olsen, Bjørn Olav Kvamme, Erik Slinde
2012

Transmembrane proteins in the intestine of salmon louse

Sussie Trine Dalvin, Bjørn Olav Kvamme, Stig Mæhle, Rasmus Skern-Mauritzen
2010

Sedering med karbonmonoksid under slakting av laks

Gry Aletta Bjørlykke, Oddvin Sørheim, Bjørn Roth, Bjørn Olav Kvamme, Bjørg Egelandsdal, Erik Slinde

Rapporter og avhandlinger

2023

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2022 - Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts from Boknafjorden, Hardangerfjorden and Romsdalsfjorden for viral infections

Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen, Rune Nilsen, Bjørn Olav Kvamme
Rapport fra havforskningen
2023

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023 — Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Monica Favnebøe Solberg
2022

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2021 - Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts for viral infections

Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen, Rune Nilsen, Bjørn Olav Kvamme
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering — Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2021

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2020 - Screening of wild Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts for viral infections

Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen, Rune Nilsen, Bjørn Olav Kvamme
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2020

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019: Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts for viral infections

Abdullah Sami Madhun, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Egil Karlsbakk
2019

Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning

Jon Albretsen, Alexander Christian Beck, Martin Biuw, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Tina Kutti, Bjørn Olav Kvamme, Øystein Skagseth, Kjell Rong Utne, Frode Bendiksen Vikebø, Vidar Wennevik
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Ellen Sofie Grefsrud, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Stein Mortensen, Ole Bent Samuelsen, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2017

Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet

Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Kristine Marit Schrøder Elvik, Bjørn Olav Kvamme, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Gunnar Bekke Lehmann
2017

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017

Terje Svåsand, Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Tore S Kristiansen
2017

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017

Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Kristine Marit Schrøder Elvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Olav Kvamme, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Gunnar Bekke Lehmann
2016

Fremdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i mai og juni 2016

Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Bjørn Olav Kvamme, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Knut Wiik Vollset
2016

Fremdriftsrapport til Mattilsynet - Lakselusinfestasjon på vill laksefisk sommeren 2016

Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Bjørn Olav Kvamme, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Knut Wiik Vollset
2014

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Bjørn Olav Kvamme, Tore Kristiansen, Karin Kroon Boxaspen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Jan Aure, Britt Bang-Jensen, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Geir Dahle, Arne S Ervik, Per-Gunnar* Fjelldal, Bengt Finstad, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Tom Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, Peder Andreas Jansen, Daniel Jimenez, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Anja Kristoffersen, Rosa Maria Serra Llinnares, Abdullah Madhun, Stein Mortensen, Morton Craig, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole B. Samuelsen, Anne Sandvik, Jofrid Skardhamar, Anne Berit Skiftesvik, Ove Skilbrei, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Lars H. Stien, Ingebrigt Uglem, Terje van der Meeren, Vidar Wennevik
2013

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

Lars Asplin, Jan Aure, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Karin Kroon Boxaspen, Geir Dahle, Arne S Ervik, Bengt Finstad, Kevin A. Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, P. A. Jansen, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Eirik Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Rosa Maria Serra Llinares, Abdullah Madlhun, Terje van der Meeren, Stein Mortensen, Craig Morton, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole Bent Samuelsen, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Ove Skilbrei, Lars Helge Stien, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger, Ingebrigt Uglem, Vidar Wennevik
2005

Trypsins from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Crustacea, Copepoda)

Bjørn Olav Kvamme, Frank Nilsen, Rune Male
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)