Gå til hovedinnhold

Laksen bruker opp lagrene av antioksidant-vitaminer om våren


Havforskere og marinbiologer på uttak

Uttak med Audun Pedersen, Maren Hoff Austgulen, Peng Yin, Elisabeth Ødegård og Sofie Remø.

Fotograf: Kristin Hamre / Havforskningsinstituttet

Spesielt om våren når fisken vokser, tømmes vitaminlagrene. Det viser en ny studie.

Hva skjer inni fisken når den blir påvirket av oksidativt stress og årstider? Dette, som på fagspråket kalles redoksbiologi, har havforskere studert nærmere. 

For å finne ut mer om dette, gjennomførte de tre forsøk med postsmolt laks. Resultatene er nylig publisert som tre artikler i vitenskapelige tidsskrifter.

De viser at økt vekst som følge av økt daglengde og temperatur om våren, påvirker både oksidasjonsstatus og stoffskiftet hos laksen. Dette fører til at vitamin C og E blir forbrukt. Disse vitaminene er med på å beskytte fisken mot oksidativt stress.

Grunnlaget for alt liv

Når vi har spist mat, bruker forbrenningen vår oksygen for å skaffe energi til kroppen. I denne prosessen lekker det ut små mengder elektroner. Disse setter seg da på oksygenet, og det oppstår frie oksygen-radikaler. Det samme skjer hos fisken når den spiser.

Dette biproduktet av forbrenningen er en viktig del av kroppens signalsystem. De frie radikalene er veldig reaktive, det er derfor vi kaller dem radikaler. Dersom vi har for mange av disse radikalene, oppstår det oksidativt stress. Dette stresset er en ubalanse i systemet som kan skade cellene våre. Kroppen «ruster innenfra» om du vil. Og disse nivåene kan vi måle. 

Gjennomførte tre forskjellige forsøk

Kroppens våpen mot oksidativt stress er antioksidanter, og mange av dem finnes naturlig i kroppen. I stoffskiftet fins det mange enzymer som har av-på-brytere som reguleres av oksygen radikaler og oksidasjonsstatus. Ved å slå av og på disse bryterne, styres ulike veier i stoffskiftet av frie radikaler skapt i forbrenningen. 

Men hva er det som slår av og på "bryteren", slik at cellene får beskjed om å forandre stoffskiftet?

Det er nettopp dette forskerne har forsøkt å finne ut av. «Vårdroppen» er et godt eksempel på hvordan fisken blir påvirket av oksidativt stress. 

– Om våren er det en periode hvor fisken mister farge. Dette skyldes at det oksidative stresset har hamret så hardt på antioksidantene, at den har mistet stoffet astaxanthin, som også er en antioksidant, og som gir fileten den karakteristiske rødfargen, forklarer Hamre. 

to marinbiologer
Stipendieat Peng Yin og tekniker Maren Hoff Austgulen på uttak. (Foto: Kristin Hamre/HI)

Forskerne har også sett en klar sammenheng mellom vekstperiodene og stresspåvirkningen ved å lage en kunstig vår for fiskene. Spesielt lengden på dagene har stor påvirkning på fiskens oksidative status.

– Når temperaturene stiger og dagene blir lengre, øker fisken veksten, og dette utløser en stressreaksjon i kroppen deres. Denne reaksjonen gjør at det oksidative stressnivået kan øke opptil 1000 ganger, sier Hamre.

For fisk som lever i naturen, skjer denne prosessen naturlig fra mars til solen snur i slutten av juni.

Nivåene tilbake til normalen til høsten

Når solen snur og fisken slutter å øke veksten, reduseres også det oksidative stresset i kroppen hos laksen. 

– Gradvis ser vi at vitamin E- og C-nivåene, samt stressnivåene kommer tilbake til normalen, sier Hamre.

Funnene viser spesielt at oppdrettslaks trenger mer tilpassede vitaminnivåer om våren enn andre deler av året fordi veksten i seg selv er en stressfaktor for fisken.
 

Referanse:

Yin, Peng, Björn Thrandur Björnsson, Per Gunnar Fjelldal, Takaya Saito, Sofie Charlotte Remø, Rolf Brudvik Edvardsen, Tom Hansen, Sandeep Sharma, Rolf Erik Olsen, and Kristin Hamre. 2022. "Impact of Antioxidant Feed and Growth Manipulation on the Redox Regulation of Atlantic Salmon Smolts" Antioxidants 11, no. 9: 1708. https://doi.org/10.3390/antiox11091708

Yin, Peng, Takaya Saito, Per Gunnar Fjelldal, Björn Thrandur Björnsson, Sofie Charlotte Remø, Tom Johnny Hansen, Sandeep Sharma, Rolf Erik Olsen, and Kristin Hamre. 2023. "Seasonal Changes in Photoperiod: Effects on Growth and Redox Signaling Patterns in Atlantic Salmon Postsmolts" Antioxidants 12, no. 8: 1546. https://doi.org/10.3390/antiox12081546

Peng Yin, Takaya Saito, Per Gunnar Fjelldal, Björn Thrandur Björnsson, Sofie Charlotte Remø, Sandeep Sharma, Rolf Erik Olsen, Kristin Hamre,
Environmentally driven changes in Atlantic salmon oxidative status interact with physiological performance, Aquaculture, Volume 581, 2024, 740400, ISSN 0044-8486, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.740400.