Gå til hovedinnhold

Kvoterådet for havbrisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat går ned 48 prosent


Brisling

Brisling er en ganske kortlivet art, som sjelden lever mer enn to-tre år.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

ICES anbefaler en kvote på 75 321 tonn fra juli 2024 til juni 2025.

– Det blir en nedgang i kvoterådet for havbrisling på grunn av dårlig rekruttering i 2023. Det fører igjen til en nedgang i gytebestanden i 2024.

Det sier Cecilie Kvamme, havforsker og bestandsansvarlig for brisling ved Havforskningsinstituttet.

For brisling går kvoteårene fra juli til juni det påfølgende året. For kvoteåret mellom juli 2023 og juni 2024, ble kvoten satt til 143 598 tonn. For kvoteåret fra juli 2024 til juni 2025 anbefaler ICES en kvote på 75 321 tonn. Det innebærer en nedgang på 48 prosent.

Ved en totalkvote på 75 321 tonn, vil Norge få en kvote på 7 532 tonn (10 prosent).

Kortlivet bestand

Brisling er et viktig byttedyr for blant annet mange større fiskearter. Men det er også en art med et ganske kort liv, som sjelden lever mer enn to-tre år.

– Siden det er en kortlivet bestand, varierer bestandsstørrelsen opp og ned i takt med rekrutteringen. Så størrelsen på bestanden kan variere en del fra år til år, sier Kvamme.

Forutsetning: Ikke mer fiske denne sesongen

For inneværende kvoteår er omtrent 67 prosent av kvoten fisket så langt – det meste av danske fiskere. Men siden det pleier å være lite fiske etter brisling mot slutten av kvoteåret, tror ikke forskerne at det blir fisket noe særlig mer enn dette.

– Det nye rådet forutsetter at man ikke fisker resten av denne kvoten, forteller Kvamme.

Kvoterådet kommer fra vurdering av bestandens nåværende tilstand (fra en modell) og en prediksjon om kommende kvoteår, der fangstdata fra fiskeriene, et akustisk tråltokt om sommeren og to bunntråltokt inngår.