Gå til hovedinnhold

HI kritisk til manglende handlekraft i forvaltningsplanene for norske havområder


foto av en mann som sitter foran en mikrofon i et typisk møterom

– Det er nå behov for å ta steget fra helhetlig forvaltningsplan, til reell, helhetlig havforvaltning, avsluttet havforsker Geir Ottersen sitt innlegg i Stortingets Energi- og miljøkomite.

Fotograf: Skjermdump fra Stortingets nett-tv

Over 20 år etter første forvaltningsplan er det på tide å gjøre noe, mener havforskerne.

Havforskningsinstituttet (HI) kommer med en tydelig tilbakemelding om stortingsmelding 21 i tirsdagens høring i Stortingets Energi- og miljøkomite.

Havforskerne skriver at de ser at det grundige kunnskapsgrunnlaget som HI selv har ledet arbeidet med, i stor grad viser igjen i stortingsmeldingen.

Men havforskerne er skuffet over mangelen på en helhetlig plan.

Savner en plan – og forslag til fremdrift

– Det er nå mer enn 20 år siden den første forvaltningsplanen for Barentshavet kom. Vi hadde håpet på at det snart ble mer handling i planen, sier forsker Geir Ottersen.

Ottersen presenterer HI sitt syn i stortingshøringen tirsdag.

– Vi mener det omfattende kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, åpner for en mer ambisiøs, helhetlig og integrert forvaltning enn det som er presentert i denne meldingen til Stortinget, sier han.

Følg høringen direkte i Stortingets nett-tv

I sitt innspillsnotat kritiserer havforskerne mangel på en tverrfaglig plan mellom sektorene innenfor hvert havområde, og overordnet mellom områdene.

Havforskerne skriver også at det er få spesifikke forslag til hvordan gode intensjoner og miljømål skal oppnås.

Kysten er blindsone

Norge har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av alle sine havområder innen 2025 som medlem av FNs havpanel. Det inkluderer kystområdene.

– Forvaltningsplanene dekker bare områdene utenfor grunnlinjen. Dermed er det uklart fra Stortingsmeldingen hvordan regjeringen har tenkt å sikre bærekraftig forvaltning av kysten, sier han.

Les hele høringsinnspillet på stortingets nettsider.