Gå til hovedinnhold

Godt nedkjølt fisk hadde færre kveis i fileten


foto av fisk som renner ned i kjølerommet til fiskebåt

Norsk vårgytende sild var i utgangspunktet den fisken med færrest kveislarver av de tre undersøkte artene.

Fotograf: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet

Nedkjøling til under to varmegrader hindret kveislarvene fra å kravle inn i fiskekjøttet.

Det viser et forsøk med sild, makrell og kolmule fisket kommersielt i Norskehavet.

Rundormen kveis holder for det meste til i innvollene til sine verter, fiskene. (Se faktaboks.) Noen få kan også nå muskelen – altså fileten.

Men straks etter at fisken dør, våkner flere larver opp og begynner å kravle. Da kan det bli mer kveis i fileten. I alle fall om det er for varmt. Mye kveis kan være uappetittlig og skade folks forhold til sjømat.

Parasittologer ved HI har derfor undersøkt nærmere hvilke lagringsforhold som påvirker kveisens vandringslyst mest.

Testet for "fiskebåt", "butikkjøleskap" og "utendørs bod"

Om bord i fiskebåten "Kings Bay" la forskerne 300 eksemplarer av hver art fordelt i grupper lagret på henholdsvis 2 grader, 5 grader og 15 grader i opptil to døgn.

Det kaldeste er EU sin anbefalte makstemperatur for lagring til sjøs, behandling og transport.

Fem grader er innlagt slingringsmonn for kjøleskap i butikker.

Og 15 grader er en tenkt ekstremsituasjon som man kan se for seg i en utendørs bod på et fiskemarked i sørligere strøk.

Kolmula er en kveis-favoritt

– For sild og makrell var lagring på under to grader nok til å bremse kveislarvenes vandring fullstendig under hele forsøket, sier forsker Paolo Cipriani.

For kolmula var det hakket verre stilt. Mens silda hadde i snitt 5 kveislarver per fisk, hadde hver kolmule i snitt 40, hovedsakelig i innvollene.

– Kolmula har i utgangspunktet veldig mye kveis. Nedkjøling hjalp, men det var ikke nok til å stoppe kveisens vandring fullstendig, sier han.

foto av en filet under uv-lys
For å telle kveislarvene, klemmer forskerne filetene flate, laminerer dem og undersøker dem i UV-lys. (Foto: Paolo Cipriani / HI)

Spises ikke av folk

Etter to døgn ved to grader, hadde et lite antall larver klart å kravle inn i fileten.

– I Norge blir ikke kolmula brukt som menneskemat, men malt opp til fôr. Kveis er dermed ikke et problem, sier Cipriani.

– Men det viser likevel at selv om kraftig nedkjøling uansett er bra, så er effekten til en viss grad spesifikk per art.

Forskeren tror at graden av infeksjon i utgangspunktet kan være avgjørende. Fiskenes ulike levevis og diett påvirker hvor mye de har med kveis å gjøre.

– Fiskerne har god praksis

Det er ikke kjent hvorfor kveisen kan finne på å søke ut av innvollene og inn i fileten etter at fisken er død. 

Én teori er at det oppstår kjemiske endringer i innvollene som gjør at kveisen ikke trives.

– Resultatene våre viser at nedkjøling har effekt på å bremse omfanget av kveis i fileten fra villfanget fisk. Norske fiskere har god praksis på dette, men det er viktig gjennom hele verdikjeden, sier Cipriani.

Frysing eller varmebehandling gjelder uansett

Men noe kveis kan det være i fiskekjøttet allerede før fisken dør. I tillegg viste forsøket at det er forskjeller fra art til art.

– Derfor bør du uansett fryse eller varmebehandle villfanget fisk, slik regelverket også krever for serveringssteder, sier forskeren.

Referanse

Cipriani, Paolo, Lucilla Giulietti, Miguel Bao, Marialetizia Palomba, Simonetta Mattiucci, and Arne Levsen. "Post-mortem tissue migration of Anisakis simplex (ss) larvae (Nematoda: Anisakidae) in three commercially harvested fish species from the Northeast Atlantic: The role of storage time and temperature." Food Control 157 (2024): 110162.