Gå til hovedinnhold

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk i Trafikklyssystemet


Sjø med oppdrettsanlegg, fjell i bakgrunnen, snø og dunkelt lys.

Fotograf: Liv Eva Kirkesæther / HI

Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 4, 5, 6 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende syv områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Dette kommer frem i vurderingen som Styringsgruppen for lakseluspåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på Ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2023.

Les vurdering fra Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning 2023 og rapporten fra Ekspertgruppen:

Slik ble resultatet av vurderingene for produksjonsområdene i 2023

Styringsgruppens vurdering for 2023 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos utvandrende vill laksesmolt i produksjonsområdene gjelder. Usikkerheten i vurderingene er angitt som i tidligere vurderinger:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som liten
 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet 10-30 %
  • Usikkerheten vurderes som stor  
 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30 %
  • Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet 10-30 %
  • Usikkerheten vurderes som stor  
 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30 %
  • Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet 10-30 %
  • Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30 %
  • Usikkerheten vurderes som stor  
 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som stor  
 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som liten
 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10 %
  • Usikkerheten vurderes som liten

Trafikklysfargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes som nå, økes eller må reduseres.

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

 • Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet (leder)
 • Eirik Biering, Veterinærinstituttet  
 • Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning

Ekspertgruppen oppnevnt av Styringsgruppen:

 • Ekspertgruppens leder og redaktør: Knut W. Vollset (NORCE)  
 • Ekspertgruppens nestleder: Frank Nilsen (Universitetet i Bergen)
 • Ekspertgruppens medlemmer: Ingrid Ellingsen (SINTEF Ocean AS), Ørjan Karlsen, Havforskningsinstituttet), Rachel A. Paterson (Norsk institutt for naturforskning), Lars Qviller (Veterinærinstituttet), Jofrid Skardhamar (Havforskningsinstituttet), Leif Christian Stige (Veterinærinstituttet), Ola Ugedal (Norsk institutt for naturforskning)
 • Ekspertgruppens sekretær: Vidar S. Lien (Havforskningsinstituttet)