Gå til hovedinnhold

Nå blir to av tre prøver levert til HI


mann henter prøve med fisk

Tallene for fjorårets fangstprøvelotteri er klare!

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

– Vi er på rett vei, men det er behov for ytterligere forbedring, sier forsker om prøvene som er viktige for bestandsvurderinger

Fangstprøvelotteriet er en utvalgsundersøkelse, der en ved å ta stikkprøver av tilfeldige fangster skal kunne si noe om fangstene totalt sett. Tallene fra 2022 er nylig publisert, og her kommer det frem at 70 prosent av alle de bestilte prøvene nådde fram til HI. 

– Årsaken til at noen prøver forsvinner, er en kombinasjon av at ikke alle tar de prøvene de blir bedt om, samt at noen «forsvinner på veien», sier forsker Georg Skaret.

Dette er problematisk fordi informasjonen fra Fangstprøvelotteriet blir brukt direkte inn i bestandsvurderingen for pelagiske bestander.

– Disse tallene er nødvendige for å sikre god kvalitet på rådgivning og forvaltning. Vi er på rett vei, men det er behov for ytterligere forbedring, fortsetter Skaret. 

Ser en forbedring

Om vi sammenligner tallene fra 2018, ser forskerne en betydelig forbedring. Det er også en fremgang siden 2021, etter at lotteriet ble obligatorisk. 

Fangstprøvelotteriet startet opp med NVG-sild i 2018, men er siden utvidet, og omfatter i dag alle fartøy over 15 meters lengde som fisker sild, kolmule, makrell, brisling, øyepål, lodde, hestmakrell, tobis eller vassild. 
 

Referanse:

Georg Skaret , Justine Diaz , Lise Heggebakken , Lea Marie Hellenbrecht , Åge Høines , Espen Johnsen , Cecilie Kvamme , Leif Nøttestad , Are Salthaug , Erling Kåre Stenevik , Bjørn Vidar Svendsen , Susanne Tonheim og Håkon Otterå (HI). «Fangstprøvelotteriet 2022 — erfaringer og resultat» Rapport fra havforskningen 2023-60. Lenke: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2023-60