Gå til hovedinnhold

Nytt lydforsøk: Klarte å retningsbestemme menneskeskapt lyd i Bjørnafjorden


Mann i blå genser og blå jeans i et rom med blå fliser og masse forskjellig utstyr.

Havforsker Alessandro Cresci på laboratoriet.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Forskerne brukte dyrenes egen metode: partikkelbevegelse i vannet.

Hvor kommer den skumle lyden fra?

Dette viktige, noen ganger livsviktige, spørsmålet for oss mennesker er minst like viktig for dyrene i havet.

– Vi vet at marine organismer bruker retningen på lyd, for fisk svømmer bort fra et skip når det kommer. Men det er vanskelig å studere hvordan dyr i havet oppdager og bruker lydretningen, sier havforsker Alessandro Cresci.

Akustisk partikkelbevegelse

Nå har forskerne kommet et steg videre i forståelsen av hvordan dyr oppfatter menneskeskapt lyd i havet.

Det meste av forskningen fokuserer bare på lydtrykket, som blir målt med hydrofon. Men lyd skaper også bevegelse som forplanter seg i vannet, og disse bevegelsene kalles for akustisk partikkelbevegelse.

– Og det er denne partikkelbevegelsen i vannet som er det dyrene i havet bruker til å forstå hvilken retning lyd kommer fra, sier Cresci.

Vellykket forsøk i Bjørnafjorden

Derfor gjennomførte havforskerne et forsøk i Bjørnafjorden sør for Bergen i mai 2022 for å se om de klarte å bruke den samme teknikken til å finne ut hvor menneskeskapt lyd under overflaten kommer fra.

 – Vi brukte et apparat som kalles for en akustisk vektorsensor, og den viser partikkelbevegelsen i 3D. Dette gjør at vi kan beregne hvor lyden kommer fra. Er det fra nord eller sør, fra oppe eller nede? sier Guosong Zhang, senioringeniør ved HI.

Mann i oransje kjeledress og redningsvest sittende med en bærbar datamaskin i en småbåt ute på fjord med land i bakgrunnen.
Guosong Zhang ute i felt. (Foto: Alessandro Cresci / Havforskningsinstituttet)

Bjørnafjorden er et ganske bråkete sted under vann, med lyder fra ferjer, hurtigbåter og oppdrettsanlegg, for å nevne noe.

– Men likevel klarte vi å oppdage og bestemme retningen til alle disse lydene, sier Zhang.

Nå er resultatene fra studien nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Acta Acustica.

– Hvis vi observerer adferden til et dyr, og vi vet hvor lyden kommer fra, så kan vi lettere forstå hvorfor dyret oppfører seg som det gjør, sier Zhang.

Nyttig for havvind-forskningen

Lydforsøket i Bjørnafjorden er en del av HI sitt arbeid med å forstå mer om hvordan havvind-anlegg vil påvirke dyrene i havet.

– Blir dyrene tiltrukket eller skremt bort av lyden til havvindanleggene? Når vi kan vurdere lydretning under vann og kombinerer det med retningen som dyrene svømmer, så kan det hjelpe oss med å besvare disse spørsmålene, forklarer havforsker Cresci.

Referanse

Zhang, Guosong, A. Cresci og H. I Browman. «Determining the directionality of anthropogenic noise using an underwater acoustic vector sensor: a case study in a Norwegian fjord». Acta Acustica (2023). Lenke: https://doi.org/10.1051/aacus/2023043