Gå til hovedinnhold

Oktober

Resultat: (29)
Ingeborg og Casper ler.
nyhet

– Det finnes ikke et finere klasserom

02.11.2022

Elevene fra Austevoll VGS ble med HI for å kartlegge hummer i et fredningsområde.HI-forsker Durif tar blodprøve av en ål

En blodprøve kan fortelle hvor den vokste opp

01.11.2022

Levde ålen i ferskvann eller saltvann? Og har den forflyttet seg?Sjøkreps blir holdt i en hånd og målt med et måleapparat.

Merker sjøkreps i Trøndelag – trenger hjelp av DEG etterpå

31.10.2022

Finner du en merket sjøkreps ved Frøya eller Hitra, ønsker havforskerne å høre fra deg. Premie: 100 kroner i finnerlønn og den velsmakende halen.Havforsker Keno Ferter løfter en stor sei om bord på båten, for å merke den med satelittmerket.
HI-historie

Dette skjedde med storseiene vi merket i Lofoten

28.10.2022

Én ble spist av hval, én gikk i garnet til han Håkon på Røst, og tre kom tilbake til samme plass de ble merket året før.Kongekrabbe på dekk på en fiskebåt, en fisker står i bakgrunnen på bildet.

Kvoteråd: Anbefaler økning på 530 tonn kongekrabbe

28.10.2022

Havforskerne foreslår at kvoten for kongekrabbe i 2023 settes til maksimalt 2375 tonn.Hvilesporer og hyfer i en makrellnyre sett gjennom et mikroskop

Har påvist ny type sildesopp-parasitt

27.10.2022

Sildesoppen som forskerne har funnet i makrell, viser seg å være en egen art – ikke «vanlig» sildesopp.sild

Silda spiser seg feitere i varmere hav

26.10.2022

Da Norskehavet ble varmere på midten av 2000-tallet, ble silda både kortere og feitere.Vågehval flenses på dekk. En mann arbeider med å flense av spekket i en operasjon.

Torskebestanden påvirker spekklaget til vågehvalen

25.10.2022

Spekklaget hos vågehvalen går ned når torskebestanden går opp, viser en ny studie.Foto. Utsikt gjennom vinduene i styrehuset og mot Larvik.

Kartlegger sjøbunnen i Ytre Hvaler nasjonalpark

25.10.2022

Forskningsfartøyet G.O. Sars er på sjeldent besøk ytterst i Oslofjorden.Sukkertare
nyhet

Internasjonal rapport har vurdert tang og tare som mat

24.10.2022

På verdensbasis trenger vi mer data om hvor mye folk spiser, og innholdet av uønskede stoffer.makrell i tomat på skive

Har undersøkt uønskede stoffer i fiskepålegg

20.10.2022

Makrell i tomat og kaviar inneholder lave verdier av uønskede stoffer. Det viser en ny undersøkelse HI har gjort av 34 ulike matvarer. Dykker i tareskog

Har vurdert hvor sårbar naturen i havområdene er

19.10.2022

Havforskerne har sett på hvordan fisk, andre dyr og marin natur påvirkes av ulike typer menneskelig påvirkning. Foto av forskningsfartøyet G.O. Sars rett utenfor moloen på Utsira.

Kartlegger havbunnen på Utsira Nord

18.10.2022

Vi vet at områdene utvalgt som mulige havvindområder, har mye vind. Nå undersøker vi hvordan havbunnen ser ut og hva som lever der.Nærbilde av loddefangst
nyhet

Tilrår loddekvote på opptil 62.000 tonn i 2023

18.10.2022

Låg vekst hos lodda og manglande toktdekning på russisk side gjer at kvoterådet blir lågare enn i fjor.foto av makrellstørje på dekk

Rekordmange makrellstørjer satellittmerket i norske farvann

17.10.2022

Forskerne har merket årets ellevte og siste kjempetunfisk – totalt 25 makrellstørjer siden 2020.foto av skyvelære som måler liten, rar fisk

Ny forsking skal gi betre svar på kor mykje fisk det er i djupet

14.10.2022

Ingen veit kor mykje det er av "framtidas fiskeriressurs".En sjark med mye måker som flyr rundt den.

HI anbefaler mottakspåbud av bifangst fra sjarkflåten

13.10.2022

Ser potensial for større verdiskapning om forholdene blir lagt til rette.Oversiktsbilde av ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Viktig at konsekvenser utredes grundig

12.10.2022

HI har gitt høringssvar til konsekvens-utredningen av endret Plan for utbygging og drift for Ekofisk Vind-prosjektet i Nordsjøen.Blåskjell i Hardanger.

Jakter på hovedkildene til DDT-forurensningen i Hardanger

12.10.2022

Ved hjelp av blåskjell kan havforskerne si noe om hvor mye DDT som siver ut i fjordene.Guldborg Søvik undersøker reker. 
kronikk

Hvorfor forsvinner rekene i Sør-Norge?

11.10.2022

Gytebestanden er kun en åttendel av det den var på begynnelsen av 1900-tallet. Trolig er det flere forklaringer bak den store nedgangen.kystfiske

Kystfisket kan dekke behovet vårt for viktige næringsstoffer i krisetider

10.10.2022

Kan gi alle i Norge én til to porsjoner med sjømat i uken, viser ny studie.Stor folkemengde samlet for å se på disseksjon av en hai av typen håbrann. Marinbiologer har åpnet opp haien og man ser den blodig innsiden av buken.
HI-historie

Lurer du på hva som er inni en hai?

07.10.2022

Om du ikke liker blod, stopp her. Vi har dissekert en håbrann på 1,7 meter med publikum til stede.Liten fisk på havbunnen.

Stabilt kvoteråd for augepål

07.10.2022

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at det maksimalt blir fiska 116  823 tonn augepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat i 2023.foto av forskere i sving om bord på skip

Ferdige med økosystemtokt og loddeovervaking

06.10.2022

"Johan Hjort" gjekk til Kirkenes onsdag. Dermed er vår del av det norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet 2022 avslutta for i år. Nils Gunnar Kvamstø på kaien med båter i bakgrunnen.

Statsbudsjettet: Foreslår å kutte samlokalisering på Dokken

06.10.2022

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringa at prosjektet for samlokalisering av Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen skal avsluttes.Rognkjeks

Rognkjeks: anbefaler kvote på 1320 tonn hel fisk

05.10.2022

Nytt av at året er at HI gir råd for hel rognkjeks i tillegg til rå rogn.snødekte fjell, is og hav - en torsk og en polartorsk svømmer i sjøen under isen
kronikk

Hva har skjedd etter 40 år med «havenes grunnlov»?

18.10.2022

Kommentar i Fiskeribladet 14.10.22: 10. desember er det 40 år siden havrettskonvensjonen – «havenes grunnlov» – ble undertegnet. Konvensjonen har i dag nesten universell oppslutning med 169 parter.Mann i grå kåpe foran forskningsskip

– Vi kom vel i hamn til slutt

26.10.2022

Noreg og Russland har blitt einige om neste års fiskekvotar i Barentshavet.