Gå til hovedinnhold

Havvind: HI skal kartlegge fiskebestander før utbygging


Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen.

Illustrasjon: Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen. 

Fotograf: Equinor (alle rettigheter)

Havforskerne skal undersøke hvilke fiskearter som finnes i Hywind Tampen-området. Målet er å ha god oversikt før vindkraftutbyggingen begynner. 

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt i Nordsjøen som Equinor står bak, om lag 140 kilometer utenfor norskekysten.

Etter planen skal prosjektet forsyne olje- og gassplattformene Snorre og Gullfaks med elektrisk kraft.

Torsdag drar vi på Havforskningsinstituttet på tokt for å samle inn kunnskap om fisk i området; hvilke arter som finnes, i hvilke mengde og hvilken utbredelse de har.  

– Dette er viktig kunnskap for oss på HI. Å dokumentere hvordan situasjonen er nå, før utbyggingen starter, gir oss videre mulighet til å se mulige miljøeffekter både under etableringen av vindkraftparken og videre i driftsfasen, sier forskningssjef Henning Wehde.  

Kart over Nordsjøen
Her vil Hywind Tampen-anlegget ligge. Kart: Equinor 

Kartlegger med fangst, lyd og mageprøver 

– Måten vi kartlegger fiskebestandene på, er gjennom fangstforsøk, sier toktkoordinator og HI-forsker Maria Tenningen. 

– Det vi rent praktisk skal gjøre, er å fange fisk på forskjellige avstander fra vindparken. I tillegg vil vi gjennomføre akustiske undersøkelser for å kartlegge et større vannvolum. Vi vil også samle inn mageprøver for å studere kostholdet til fisk i området, og se hvilke byttedyr som lever her, sier Tenningen. 

Les også: Det haster å få på plass en helhetlig forskningssatsning på miljøeffekter av vindkraft til havs.

Kort tidsserie, men totalt sett god oversikt  

– Samlet sett vil dette toktet gi oss en god oversikt over fisk og miljø i området, sier toktlederen, HI-forsker Karen de Jong. 

Ideelt sett vil gjerne forskerne kartlegge et område over flere år for å ha et bredt kunnskapsgrunnlag før en utbygging skjer. Da er det flere års data å sammenligne med bakover, før endringene skjer. 

– Denne gangen får vi bare ett års før-data. I fremtiden håper vi det vil være fokus på å samle slike grunnlagsdata inn over flere år før etablering. Men med dette toktet får vi likevel verdifull kunnskap om situasjonen før Hywind Tampen-anlegget etableres, avslutter de Jong.