Gå til hovedinnhold

Makrelltoktet: Slik har det gått den første uken

Toktledere Maria Tenningen og Hector Peña skriver hjem om funnene så langt.

Havforskningsinstituttet og de innleide ringnotbåtene "Vendla" og "Eros" er godt i gang med sommerens kartlegging av økosystemet i Norskehavet. (Se faktaboks.)

Etter seks døgn har vi dekket området mellom Norskekysten og Shetland, vestover inn i Færøysk sone og nord til 64° N.

Bortsett fra to dager med kuling har været og fremdriften vært god.

Sammen med de norske båtene kartlegger de utenlandske båtene områdene rundt Island, Nordsjøen og øst av Grønland.

kart som viser fangstene

Foreløpig fordeling av makrell og sildefangster (kg) i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner.

Vi har så langt hatt 20 stasjoner i forhåndsbestemte posisjoner med 30 minutters trålhal i overflaten, plankton og vannprøve.

Totalfangstene av makrell har variert mellom 60 og 4000 kilo, med gjennomsnittsvekt på fiskene mellom 260 og 496 gram. Den største makrellen har vi funnet i områdene vest for 2°W.

Totalfangstene av norsk vårgytende sild har variert mellom 0 og 870 kilo, med gjennomsnittsvekt på mellom 199 og 287 gram.

Vi har også hatt trålhal på ekkoloddregistreringer i 150-300 m dyp der fangstene hovedsakelig har vært ett til to år gammel kolmule.

Vi kommer tilbake med mer senere.