Gå til hovedinnhold

Anbefaler økning i snøkrabbekvoten


Nærbilde av en snøkrabbe

Det tar om lag åtte til ni år fra snøkrabbelarven klekkes til den når fangstbar størrelse for fiskeriet. Det fiskes kun på hannkrabber som generelt blir større enn hunnkrabbene. 

Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet

Kvoterådet for snøkrabbe i Barentshavet i 2023 innebærer en økning på drøye 1000 tonn.

Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å øke, noe som gir grunnlag for en økning i kvoterådet for 2023.

– Kvoterådet for neste år er på 7790 tonn. Det er en rimelig god økning sammenlignet med i fjor, sier havforsker og bestandsansvarlig for snøkrabbe, Ann Merete Hjelset.

Kvoten i 2022 var på 6725 tonn.

Vel etablert i Barentshavet

Havforskningsinstituttet gjennomfører årlige tokt for å kartlegge utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel. Bestanden er størst i områdene rundt Sentralbanken, i midten av Barentshavet, hvor det kommersielle fisket på norsk sokkel også foregår.

– Det er disse områdene kvoterådet gjelder for. Vi forventer at snøkrabben vil fortsette å spre seg og at bestanden vil øke både vestover og nordover, men hvor fort det går er usikkert, forteller Hjelset.

Les også: Snøkrabben kom ikke med ballastvann

Utvidet fredningsperiode

HI anbefaler også å utvide fredningsperioden ytterligere, helt til 31. desember i 2023.

– I fjor ble fredningsperioden utvidet med én måned, og det har i år vært forbud mot fiske fra 1. juli til 31. oktober. Til neste år anbefaler vi å utvide fredningsperioden ytterligere, med forbud mot fiske fra 1. juli og ut året, sier Hjelset.

Snøkrabben vokser ved å skifte skall. Etter skallskiftet vil krabben i en periode ha mykere skall og mindre kjøtt. Krabben blir dermed ekstra sårbar hvis den fiskes på i denne perioden.

– Fangstbar snøkrabbe trenger også tid til å øke mengden kjøtt igjen etter et skallskifte. Stenging av fisket i denne perioden vil sørge for dette og sikre snøkrabbe av god kvalitet når fisket pågår, sier forsker Ann Merete Hjelset.

Vil unngå spøkelsesfiske

I tillegg foreslår HI at det innføres krav om nedbrytbar tråd i krabbeteinene. Hvis en teine da blir tapt i sjøen, råtner den slik at krabbe og andre dyr kan unnslippe.

– Av hensyn til dyrevelferden bør vi unngå spøkelsesfiske, sier Hjelset.

Endelig snøkrabbekvote for 2023 blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av desember.