Gå til hovedinnhold

Kronikk: Snakkes på Dokken!


HI og Fiskeridirektoratet skal flytte fra Nordnes til Dokken

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal flytte fra Nordnes (i forgrunnen) til Dokken (i bakgrunnen).

Fotograf: Lars Doksæter/ Screen Story / Havforskningsinstituttet

Kronikk i BA 2. mars: Å være en havby og å bo i en havby bør være to sider av samme sak. Det kan vi få til på Dokken.

Det er gledelig å se hvordan Dokken begynner å ta form på tegnebrettet, og ikke minst i byens bevissthet. Utviklingen kommer til å skje etappevis, og noen er før ute enn andre. Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet blir stolte Dokken-pionerer når prosessen med å flytte sammen i et nytt bygg i den nyskapende bydelen starter.

Utbyggingen representerer en unik mulighet til å utvikle bærekraftige løsninger og skape innovasjon og utvikling i næringslivet lokalt. På Dokken har vi veldig mye vi har lyst til å vise frem og lære bort; samtidig som vi ønsker oss inspirasjon fra havnære naboer og aktiviteter.

Oseanografi, biologi, økonomi og jus er grunnleggende for en bærekraftig og verdiskapende utvikling av fiskeri og havbruksnæringene. HI og Fiskeridirektoratet er to adskilte og uavhengige etater, men samlokaliseringen åpner for god kunnskapsoverføring. I nybygget får vi en unik smeltedigel av alle slags havfagfolk som vil gi økt tverrfaglighet og innovasjon. Havforskningsinstituttet kan notere seg for 90 ulike yrkesbakgrunner. Fiskeridirektoratet har rundt 40 yrkestitler; inkludert et av landets mest spennende juridiske havforvaltningsmiljøer.

I den nye havbydelen skal det være godt å være menneske – både på jobb og privat. Vi skal leve, lære, oppleve og være kreative. Slik Dokken er tenkt, skal man ikke sette seg i bilen for å dra på jobb eller skole. Arbeidsplassene blir en naturlig del av bymiljøet igjen. Lykkes vi med god sameksistens, vil Dokken på mange måter fungere som en helårs, døgnåpen utdannings- og rekrutteringsmesse for Havbyen Bergen!  

Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er vant til å leve i sameksistens med byens befolkning. Rederiet har eksistert på Nykirkekaien i mange, mange tiår og Fiskeridirektoratets operative virksomhet er også kjent i bybildet. Erfaringene fra dette naboskapet tar vi med oss til Dokken, hvor folk i byen også fremover får glede av en kaikant med liv og havaktivitet. For på kaien vil skip komme og gå, utstyr lastes og ferske prøver losses og opparbeides i topp moderne laboratorier. Akvariet er en fantastisk formidler av kunnskap om havforskning og havforvaltning, og dette skal nå nye dybder og skje i nye former på Dokken.

Når det gjelder selve bygget, så har vi jobbet systematisk i flere runder for å identifisere hvilke behov vi har for kontorer, laboratorier, rederidrift, dypvannskai og annen nødvendig infrastruktur. Denne prosessen har også inspirert oss til å tenke nytt om sambruk og delingskultur. Vi er sikre på at flere enn oss kan ha glede av lesesalene og vrimleområdene våre. Og hva med en kantine som transformeres til bydelsbistro etter klokken 16.00? Kunnskapsdeling og opplevelser skal gå hånd i hånd. Og selvsagt skal det nye bygget planlegges i tråd med innovative løsninger for materialbruk, energi og vannhåndtering.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal legge til rette for bærekraftige bruk av havets mangfoldige ressurser og bidra til at vi får utviklet nye marine næringer. Med Dokken vil Bergen befeste sin posisjon som landets marine hovedstad og tiltrekke seg nye og spennende samarbeidspartnere.