Gå til hovedinnhold

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2017 (Særnummer 2b 2018)

Sammendrag

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2017. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. (Fisken og havet, særnummer 2-2018)